Sveriges låga brandförsvarsförmåga har flera orsaker

  • Torsdag 19 Jul 2018 2018-07-19
E-post 1023

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fungerar som ett nav för Sveriges krishantering och ska se till att material och kompetens finns på plats vid större skogsbränder. Det finns inte några direkta sakskäl att kritisera dagens ledning för MSB för vad som händer. Men det finns redan nu oroväckande signaler på att regering och myndighetsledning försöker att lösa de akuta problemen med lösningar som inte visat sig fungera tidigare.

Dagens Nyheter har tidigare rapporterat om att det saknas uppemot 2.500 deltidsbrandmän i Sverige, och bristen visar sig inte minst nu när flertalet bränder rasar i landets skogar. De omfattande skogsbränderna får räddningstjänsten att gå på knäna, och bristen på deltidsbrandmän är ”ett stort bekymmer”. Det säger MSB-chefen Dan Eliasson, som nu meddelar att antalet utbildningsställen ska utökas kraftigt.

I dagsläget kan den som vill bli deltidsbrandman utbilda sig på två platser i landet, i Revlinge utanför Lund och på Sandö utanför Kramfors.

– Analyserna visar att alla inte är beredda att ta sig så långt, och därför avstår många från att söka, säger Dan Eliasson till DN.

Nu meddelar Eliasson att MSB med start under året kommer öppna upp åtta nya utbildningsställen för deltidsbrandmän i landet. Resurserna kommer från regeringens satsning på den civila beredskapen, som ska få 1,3 miljarder kronor extra fram till 2020.

Dan Eliasson har en historia från tidigare myndigheter men det är både oärligt och för tidigt att kritisera honom för hans agerande som generaldirektör för MSB. Dock finns det redan med hans första uttalande viss anledning till oro. Eliasson tillämpar samma argumentation och analys på brandförsvarets verksamhet som han tillämpade på polisen när han var rikspolischef.

Det är inte antalet utbildningsorter och utbildningsplatser som visat sig vara huvudorsaken till bristen på främst deltidsbrandmän. Det är, i likhet med situationen inom polisen, lönerna.

Hundratals deltidsbrandmän över hela landet sade under 2017, i fjol, upp sig i protest mot det nya avtalet för räddningspersonal i beredskap, Rib-17. De flesta har nu återvänt efter att lokala överenskommelser gjorts. Men personalbristen är ett fortsatt stort arbetsmiljöproblem, enligt Brandmännens riksförbund, BRF. Ansvarig för avtalen med deltidsbrandmännen är inte MSB utan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. SKL leds idag av Lena Micko, S.

Samtidigt är Sveriges brandförsvar och civilförsvarsförmåga ett resultat av decennier av nedmontering. Alliansen lät slopa det tidigare brandflyget för att finansiera jobbskatteavdragen. Brandflygets verksamhet byggde på att privatpiloter fick flygbränslet betalt för att få flygtid, som motprestation spanade regelbundet av stora arealer för att tidigt få indikationer på skogsbränder i glest bebyggda områden. Precis som Fredrik Reinfeldt satt och såg ut från regeringsplanet över obebyggda marker och drömde om nya städer. Men med skillnaden att brandflyget då fyllde en viktig samhällsfunktion. En funktion som fortfarande inte finns återställd.

Vidare lät Alliansen sälja ut Hkp 4 perioden 2010-2013 utan att ha säkrat den operativa tillgången till en ersättare. Hkp 4 var kanske den arbetshäst som var bäst lämpad för vattenbombning. Driftsäker och framför allt billig i drift. Idag är den ersatt med Hkp 14, NH 90, som kostar 242 000 kronor per timme att flyga och som kräver omfattande underhåll efter varje flygtimme.

Hkp 4 klarade av att ta upp till fyra kubikmeter vatten i varje last. Varje last tog 60 sekunder att fylla. De italienska flygplanen klarar sav sex kubikmeter och dagens helikoptrar klarar av drygt två kubikmeter per last. Av den tidigare flottan av Hkp 4 står ett exemplar på Malmens flygmuseum, en är fortfarande flygande men i civil verksamhet och de resterande är skrotade eller sålda till USA eller Canada.

Det är dock, som sagt, för tidigt att kritisera Dan Eliasson eller Sveriges brist på brandsläckningsflygplan. Sverige har, genom samarbetet inom EU, gått in i en lösning där vi delar på denna kapacitet med bland annat Italien och Frankrike. Vattenbombning med flygplan är en högspecialiserad funktion och kräver en viss volym av flygplan och flygförare för att upprätthålla en systemkompetens. På samma sätt som inom försvaret. Ett självförsörjande kompetenssystem av fartyg på personal- respektive materielsidan brukar anges till minst tre enheter. Samma princip gäller inom brandflyget, minst tre rotar – eller sex flygplan – krävs för att upprätthålla kompetensen. Två rotar i operativ drift, en på underhåll eller under utbildning.

Det finns dessvärre redan nu anledning till oro för hur den politiska nivån organiserat sig. Statsministern har låtit meddela att regeringens krishanteringsfunktion nu trätt in men det är samma krishanteringsfunktion som skulle ha hanterat IT-läckaget vid Transportstyrelsen. Krishanteringsfunktionen är dessutom fortfarande placerat hos justitiedepartementet istället för i statsministerns egen stab, statsrådsberedeningen.

Det är därmed Morgan Johansson, S, som ansvarar inför Stefan Löfven för den politiska krishanteringen och resursallokeringen. Morgan Johansson ansvarade även 2015 för informationsflödet under migrationskrisen inom regeringen. Ledarsidorna kan leda i bevis att flera av MSB och Migrationsverket rapporter stoppades av politiska känslighetsskäl på Justitiedepartementet för att inte störa de politiska processerna inom regeringen. Dessa rapporter från bland annat Migrationsverket, MSB och Landstingsförbundet, från och med maj 2015, och som Ledarsidorna.se fick tillgång till i realtid eller samtidigt som de nådde justitiedepartementet tecknade en tydlig bild om vad som skulle ske under hösten och som till slut resulterade i panikstoppet av migranter den 24 november 2015.

Under hösten, främst från början av oktober 2015, kontaktades Ledarsidorna.se av departementsråd placerade på Statsrådsberedningen som frågade Ledarsidorna.se om läget i landet eftersom den information som de fick från Justitiedepartementet var filtrerad, tillrättalagd och därmed helt oanvändbar.

Morgan Johansson har, likt Dan Eliasson, en historia av att ha underrapporterat krisers allvar till och inom regeringen.

Det finns ingen anledning till omedelbar kritik mot regeringens och MSB agerande. Men desto större anledning till oro och skäl till att följa utvecklingen noga. Ingen av aktörerna, främst justitieminister Morgan Johansson, har tidigare visat sig behärska motsvarande situationer.

 

Foto: Eggs&Beer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se