Centerpartiets ledning hade all information om kopplingarna till de Grå vargarna redan 2015

  • Fredag 24 Aug 2018 2018-08-24
E-post 1643

Centerpartiets Mikail Yüksel uteslöts med omedelbar verkan eftersom han ska haft samröre med den högerextrema organisationen Grå vargarna utan att, påstår Centern, ha informerat partiet om det rapporterade flertalet medier tidigare i veckan. Men Centerpartiets försvarslinje håller inte. Informationen har funnits i partiledningen sedan 2015.

– Det har visat sig att han (Mikael Yüksel) har deltagit i ett arbete med att starta en svensk gren till Grå vargarna, som är en ultranationalistisk och högerextrem rörelse, säger Centerns partisekreterare Michael Arthursson.

– När listorna fastställdes förra året var det mycket diskussioner. Det framfördes spekulationer om att han skulle vara Erdoganvänlig och ha någon slags koppling till turkiska nationalister. Då gick det inte att få något belägg för de påståendena, han sa inte heller att det var så, säger Arthursson vidare.

Upprinnelsen är Kurdo Baksis artikel i Expressen tidigare i veckan där Baksi pekar på dels det öppna stöd som Mikail Yüksel haft från Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, som uppmanat exilturkar att rösta på Yüksel, dels hans historia med de Grå Vargarna. 

Fakta De Grå vargarna

De Grå vargarna är en ultranationalistisk nyfascistisk ungdomsorganisation. Organisationen har enligt turkiska myndigheter mördat 694 personer mellan 1974 och 1980. Aktionerna har varit riktade mot vänstersympatisörer, kurder och armenier i både Turkiet och i övriga Europa.

De Grå vargarna låg bakom mordförsöket på påven Johannes Paulus II i Rom 1981.

Den närmaste jämförelsen med en svensk motsvarande organisation som Grå vargarna är NMR, Nordiska Motståndsrörelsen. Bägge sympatiserar eller har sympatiserat med våld som politiskt verktyg och uttrycksmedel.

Men Arturssons förklaring, att det inte gick att få belägg 2017 när centerpartiets riksdagslistor fastställdes för Yüksels relationer och åsikter håller helt enkelt inte. 

Mer än två år tidigare, i slutet av februari 2015 förnekade Mikail Yüksel öppet folkmordet på armenier, assyrier/syrianer och pontiska greker 1915 samt att den grekiska ön Cypern endast är turkisk. Mötet på Sergels torg, vars inramning inledde granskningen av Mehmet Kaplan, var arrangerat av Yüksel och den Barbaros Leylani som bland annat sa följande på Segels Torg året efter, 2016: ”De ska elimineras” och ”Död åt de armeniska hundarna. Död! Död!”.

Men det är inte endast Centerpartiet som haft kopplingar till de Grå Vargarna den gångna mandatperioden. Miljöpartiets Mehmet Kaplan var tvungen att avgå för sitt umgänge med dess ledning efter mötet på Sergels Torg. Detta försökte sedan professor Mattias Gardell förklara bort i en rapport beställd av den turkiska AKP-trogna tankesmedjan SETA som ett utslag av svensk islamofobi.

Läs mer: Uppsala Universitets främste professor presenterar sensationella, men falska, uppgifter i rapport om islamofobi

Mikail Yüksels historia, åsikter och värderingar är dock ingen direkt nyhet. Framför allt inte för exilturkar eller sådana som besöker turkiska kulturcentra eller de som bevistar någon av de nio turkisk-finansierade moskéer som finns i Sverige. Detta har Ledarsidorna.se tidigare beskrivit i flera artiklar. Som enda svensk media. Fittja moské är dessa moskéer som samarbetar med den turkiska statliga religionsmyndigheten Diyanet, som vid sidan av sitt religiösa uppdrag ska kartlägga regimkritiker i utlandet och sprida turkisk nationalism. Predikan hålls på turkiska av en imam som är en turkisk statlig tjänsteman. Hans lön betalas av den turkiska staten.

Det är allmänt känt att den turkiska regeringen har ett nätverk av informatörer i Tyskland och andra europeiska länder för att samla information om oppositionsmedlemmar utan hinder. 

“Det skulle vara naivt att tro att detta inte har någon inverkan på väljarnas röstbeteende i Tyskland” säger en exilturk.

Att Turkiet anser att de har rätten att agera även utanför sitt territorium tyder händelser i Danmark på. Den danska säkerhetspolisen hade uppgifter om att Turkiet planerade politiskt motiverade mord på oppositionella i Danmark. Uppgifterna fick säkerhetspolisen att agera och sätta de tänkta måltavlorna i säkerhet. Ett kriminellt gäng, Osmanen Germania, med nära kopplingar till det turkiska regeringspartiet AKP, ska ha pekats ut som de som skulle genomföra mordplanerna på uppdrag av Turkiet.

Det som nu är uppseendeväckande är tystnaden från de övriga partierna i allmänhet och socialdemokraterna i synnerhet. Med på den kampanjresa, som genomfördes med Turkiest presidents explicita godkännande,  till den turkiska staden Kulu som Kurdo Baksi kritiserar var socialdemokraternas riksdagsledamot för Stockholms stad Sultan Kayhan.

Fakta Sultan Kayhan och Stockholms Arbetarekommun

Sultan Kayhan är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och kandidat för riksdagen i valet 2018 för Stockholms Stad på plats nummer tio. Hon är suppleant i både socialutskottet och justitieutskottet.

Socialdemokraterna i Stockholms Stad har idag sju mandat vilket innebär att Kayhan står på så kallad valbar plats.

Ordförande för partidistriktet i Stockholm Stad, Stockholms Arbetarekommun, är Anders Ygeman.

Det är orimligt att anta att Kayhan varit omedveten om sin reskamrats bakgrund i de Grå Vargarna. Den organisation som genomfört ett mordförsök på en katolsk påve samt fullbordat 694 mord på bland annat armenier och kurder. Det är lika orimligt att anta att hon inte heller känner till den turkiske presidentens öppna stöd för Yüksel. Eller Turkiets president Erdogans syn på oppositionella exil-turkar samt det fria ordet.

Det är inte möjligt för något svenskt parti, eller svensk politiker, att genomföra en valrörelse i Turkiet utan AKP och president Erdogans explicita godkännande. Miljöpartisten Jabar Amin, kritisk mot Erdogan, nekades till exempel inresa i Turkiet när han reste i samma syfte. Amin är född i Kurdistan.

Detta föranledde ingen mätbar reaktion från vare sig Centerpartiet eller Socialdemokraterna.

Läs mer: Erdogans makt når allt längre

Men inte heller centerpartiets hållning, att de inte vetat om någonting, håller för en mer ingående granskning. Dels säger Mikail Yüksel själv att han hållit centerpartiet informerade om sina tidigare engagemang, dels de genomförda manifestationerna där han uppträder öppet med de Grå vargarna. Och det finns mer. Johan Hedin, rättspolitisk talesperson, fick så sent som 2015 en längre separat dragning av en av Europas ledande experter på islamism och Muslimska Brödraskapet i enrum. Även om namnet Mikail Yüksel inte togs upp specifikt berörde genomgången den islamistiska entrism och Muslimska Brödraskapet, som är kopplat till AKP, upp. 

Centerpartiets ledning och riksdagsgrupp bör därmed anses vara informerade. Lika informerade som ledningen för Stockholms Arbetarekommun, Anders Ygeman, bör vara om Sultan Kayhans relationer till den turkiska diasporan i allmänhet och hennes reskamrat Mikail Yüksel i synnerhet.

Större än så är inte Sverige. Större än så är inte den turkiska diasporan och större är inte de politiska kretsarna än att all denna information hela tiden har funnits, och är, tillgänglig för såväl Annie Lööf som Anders Ygeman.

 

 

 

Stöd redaktionens granskande arbete genom valrörelsen 2018 genom att bli prenumerant, månadsdonator eller

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se