Centerpartiets ledning hade information om extrema islamister 2015

  • Lördag 25 Aug 2018 2018-08-25
E-post 1045

I veckan uteslöts Centerpartiets toppkandidat i Göteborg, Mikail Yüksel. Detta efter att han medgett för partiledningen att han haft kopplingar till den ultranationalistiska och etnoelitistiska turkiska organisationen Grå vargarna. Centerpartiets partisekreterare hävdade inledningsvis att partiet saknade all kunskap om detta men har nu överbevisats med att ha farit med osanning flera gånger under veckan. Partiet fick de första varningarna redan 2015 i exklusiva och enskilda möten med bland annat dr Magnus Norell.

Inledningsvis förnekade Centerpartiets partisekreterare Mikael Arthursson  att partiet haft någon kännedom om Mikhail Yüksels, nummer två bakom partiledaren Annie Lööf på riksdagslistan för Västra Götaland, bakgrund och politiska sympatier. Arthursson menade att att Centerpartiet försökt hitta sådant som styrkt tidigare uppgifter men inte funnit något. Detta visar sig inte stämma.

På någon punkt. Det finns även ytterligare, och besvärande, information som sätter Centerpartiets riksdagsgrupp och ledning i nytt ljus.

Händelseförloppet den senaste veckan har annars inneburit:

  • 19 augusti skrev debattören Kurdo Baksi en debattartikel där han väckte frågetecken om Yüksel och hans kopplingar till Erdoganregimen i Turkiet och skrev att Yüksel förnekat folkmordet Seyfo 1915
  • Efter Baksis debattartikel så svarar Centerpartiet med att ifrågasätta hans uppgifter och försvarar Yüksel i flera tweets som partiet senare raderar
  • 23 augusti påstår Centerpartiet att nya uppgifter framkommit om Yüksel och samröre med Grå Vargarna och att man därför uteslutit Yüksel.

Men det visar sig att Yüksel hade redan meddelat partiet om kopplingarna för över ett år sedan, innan han kandiderade. Yüksel kan idag själv styrka sina utsagor genom en ljudupptagning som GP tagit del av att det är Centerpartiet, inte han själv, som far med osanning. Yüksel informerade redan under våren 2017 även om att han under 2013 var på väg att starta upp en svensk undergren till Nationella aktionspartiets ungdomsförbund Grå vargarna, men att han inte gick vidare med saken.

Och detta är långt ifrån all information som Centerpartiets ledning haft tillgång till. Ledningen och riksdagsgruppen har varit informerade samt införstådda med om dels islamismens och de högernationalistiska rörelsernas utbredning dels även hur bland annat Muslimska Brödraskapet och dess allierade, som det turkiska regeringspartiet AKP samt de Grå Vargarna, arbetar med entrism i västerländska demokratier.

Fakta Entrism

Entrism är en politisk taktik, varigenom en viss organisation genom att efter en förutbestämd plan låta vissa av sina medlemmar – som då fortfarande är lojala med sin gamla organisation – söka inträde i en annan organisation.

Syften är att antingen värva medlemmar till den första organisationen eller bygga upp ett inflytande. I förlängningen kan det leda till ett övertagande eller påverka den andra organisationen i en viss riktning.

Den 10 juni 2015 genomfördes ett separat, och exklusivt, möte för att informera Centerns rättspolitiske talesperson och justitieministerkandidat Johan Hedin samt dess migrationspolitiske talespersson Johanna Jönsson med dr Magnus Norell. Mötet var initierat av Edward Nordén, idag Medborgerlig Samling (MED) men som fortfarande då var aktiv partimedlem i Centern. Mötets syfte var att dels informera om entrismen som islamismen förde med sig men även att försöka förmå Centerpartiet att sätta upp en front mot entrism och islamism.

Mötet ägde rum i Riksdagens lokaler och att det ägt rum kan enkelt kontrolleras genom inpasseringsloggarna.

Även Centerpartiets riksdagsgrupp har fått motsvarande information. Under vårvintern 2017 genomförde Magnus Norell och Pierre Durrani en motsvarande dragning för Centerpartiets riksdagsgrupp. Partiledaren Annie Lööf var då inte närvarande men vid mötet representerades Lööf av sin stabschef samt av partisekreteraren Mikael Arthursson. Den senare förnekar idag att ha någon kunskap om något som kan associeras med detta.

 

Magnus Norell

Magnus Norells forskning inriktar sig på frågor som rör terrorism, politiskt våld, demokratifrågor samt säkerhetspolitik i Mellanöstern och Centralasien.

Norell disputerade 1998 vid Stockholms universitet och har tidigare varit verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarshögskolan (FHS), SÄPO och MUST samt har varit forskningsledare vid Utrikespolitiska Institutet.

2015 gav Norell ut boken Kalifatets återkomst: orsaker och konsekvenser. 

Norell är Senior Fellow vid opinionsinstitutet European Foundation for Democracy som är baserat i Bryssel och Berlin

Centerpartiets ledning kan därmed anses vara överbevisat som informerat. Inte bara i det enskilda fallet, Yüksel, utan även om såväl etnoelitistisk islamism som förekomsten av entrismen i politiska partier. Hela Centerpartiets handlag åskådliggör flera tveksamheter med partiet som sådant.

Dels den kompetens och säkerhetsmedvetande som Hedin, i rollen som ledamot i justitieutskottet, rättspolitisk talesperson och därmed Centerpartiets justitieministerkandidat representerar. Att vara oförmögen eller ovillig att lägga ihop den information som han fått av Magnus Norell vid två separata, och exklusiva, tillfällen med informationen om Mikhail Yüksels bakgrund, om än bara på ryktesnivå, bör inte vara meriterande för en person som är Centerns talesperson i rättsfrågor. En justitieministerkandidat bör visa upp en i allt väsentligt högre kapacitet i sin analysförmåga och säkerhetsmedvetande.

Men det ställer även en rad frågetecken kring vilken form av liberal ideologi som Centerpartiet representerar och vilar på. Det toleranta och liberala i Centerpartiet är numera så pass tolerant och liberalt att det inkluderar åsikter om att förneka folkmord. Inkluderingen i den centerpartistiska gemenskapen innebär att släppa in medlemmar som sympatiserar med organisationer som genomfört 694 mord på oliktänkande och nationella minoriteteter som armenier och kurder.

Samt ett planerat mord på en påve, Johannes Paulus II.

Centerpartiets ledning och riksdaggrupp har varit medvetna hela tiden trots deras företrädares påståenden om motsatsen. Genom dokumenterade möten vid ett flertal tillfällen sedan 2015. På högsta nivå. Dels om risken och hotet, dels om det faktiska utfallet i form av Mikhail Yüksel och entrismen av de Grå vargarna in i partiet.

Detta är dessvärre bara ett exempel i raden. Nämndemännen i Solna Tingsrätt, Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson, är andra exempel på hur Centerpartiet tidigare visat sig vara toleranta mot intolerans och bejakat kulturentrism. Inte heller Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson åsikter med islamistiska inslag var någon nyhet trots att partiledningen i efterhand försökt påskina det. Ett genomgående tema är att Centerpartiet tar avstånd och vidtar åtgärder först när Mikhail Yüksels, Ebtisam Aldebes och Hasan Franssons värderingar, åsikter och historia når media som Centerpartiet agerar.

Centerpartiet har som ambition att ingå i en regering, rödgrön eller tillsammans med Alliansen, efter valet.

 

Extramaterial: Den MSB-rapport som centerpartiets riksdagsgrupp fick en exklusiv genomgång av författarna dr Magnus Norell och Pierre Dourrani.

Hjälp Ledarsidorna.se granskande opinionsjournalstik genom valrörelsen genom att bli prenumerant eller

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se