Därför håller Stefan Löfven sitt sommartal i Norrtälje

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Fredag 10 Aug 2018 2018-08-10
E-post 381

Att statsminister Stefan Löfven förlägger sitt sommartal i Norrtälje inför valspurten är ingen slump. Dels utgör Norrtälje kommun en av de S-styrda kommuner som bäst symboliserar den framtidstro som Löfven vill försöka skapa kring sig själv som person och partiet på riksnivå, dels kommer själva inramningen i Societetsparken i Norrtälje mycket handfast att gestalta allt det Stefan Löfven önskar förknippas med.

Från scenen sett, till höger om Stefan Löfven, kommer han kunna peka på det bostadsområde som nu växer fram i det gamla hamnområdet. Men det stannar inte där. Stefan Löfvens tal kommer, med en sannolikhet gränsande till visshet, att handla om socialdemokraternas paradfrågor vård och omsorg. Och då är Norrtälje kommun i år det naturliga, och sannolikt det enda, valet Löfven har i valet av plats för detta sista möjliga försök att ta initiativet i valrörelsen.

I Skottland har sjukvård och äldreomsorg gått ihop under samma tak för att minska kostnader och höja kvalitén. Regeringen vill nu att svenska kommuner och landsting går samma väg mot integrerad vård, annars väntar tvingande lagstiftning, enligt socialminister Annika Strandhäll.

– Skottland är ett spännande exempel. Den här förändringen måste till, det är inte så att den äldre ska behöva navigera med karta och kompass i det här, utan vården ska samlas kring den äldre, säger socialminister Annika Strandhäll till SR/Ekot.

I Sverige har Norrtälje på frivillig väg genomfört en liknande integrering av landstingsvård och kommunal omsorg som Skottland. Det har minskat vårdköer och gett ett mer linjeformat omhändertagande av sjuka och behövande utan att vårdtagaren ska behöva byta kontaktperson eller motsvarande. Socialdemokraterna kräver att resten av Sverige nu följer efter, annars väntar lagstiftning.

Fakta Tiohundra AB

Tiohundra AB är ett företag som sköter både hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgsverksamheten i Norrtälje kommun. Bolaget ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). Tiohundra AB omsätter cirka 1,5 miljarder kronor per år och har cirka 2 300 anställda (2015).

Konceptet Tiohundra bygger på en kundtillvändhet, att patienten bara ska behöva ha en väg in i vårdkedjan via telefonnumret  0176 -10100.

Tiohundra är en gammal beteckning på ett hundrade eller härad i Uppland varifrån namnet är taget.

Bakgrunden till samarbetet mellan kommun och landsting är ett förslag som landstingsledningen lade fram hösten 2003, och som bland annat innebar att Norrtälje sjukhus skulle upphöra att vara ett akutsjukhus och istället ombildas till ett närsjukhus. Förslaget möttes med en intensiv debatt. Senare på hösten drog landstinget tillbaka sina planer, samtidigt som det lades ekonomiska sparkrav på sjukhuset. 

Landstinget och kommunen började därefter studera möjligheten att etablera en fördjupad samverkan mellan å ena sidan landstingets sjukhus och primärvård, och å andra sidan den kommunala omsorgen. I april 2005 tog landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige var sitt principbeslut om en samfinansiering och gemensam organisation. Den nya organisationen inledde sin verksamhet som ett projekt den 1 januari 2006. Efter flera förlängningar av “Tiohundraprojektet” permanentades verksamheten i ett kommunalförbund från och med 2016. Orsaken till de många förlängningarna var ett kompakt motstånd från moderaterna i såväl Norrtälje kommun som i Stockholms Läns Landsting trots att Tiohundra under åren erhållit flera utmärkelser för sin höga kvalitet.

Drivande i att arbeta fram projektet var tidigare kommunarådet Håkan Jonsson, S, samt i utvecklingen av projektet sedan 2006 bland annat Barbro Westerholm, L, och tidigare vice statsminister Jan Nygren, S. Hela styrmodellen bygger på personunioner, att det är samma personer som sitter i det kommunala vårdförbundets styrelse som sitter i bolagets styrelse för att säkerställa att finansiären, vårdförbundet, har en god förståelse för verksamhetens behov. På samma sätt så kan ägaren på ett helt annat sätt förse operatören, Tiohundra, med relevanta prognoser utan egentliga filter emellan.

Såväl Nygren som Westerholm har lokal koppling till Norrtälje kommun vilket är själva förutsättningen för en fungerande personunion.

Även om försöken att få andra kommuner och landsting att anamma konceptet ute i landet har motståndet varit kompakt från båda sidor blockgränsen. Närmast har Västervik varit men det blev aldrig någonting. Prestige, och framför allt att antalet välarvoderade politiska uppdrag minskar med sammanslagning av verksamheter och bildandet av personunioner, har varit några av skälen. Bristen på kompetenta ledamöter i de sammanslagna är ett annat hinder. Att sitta i en bolagsstyrelse, även om bolaget är offentligt, ställer avsevärt mycket högre krav på varje enskild person än att sitta i en politisk nämnd. Och trots att Västervik ligger i Kalmar län, som är S-styrt, har ingenting hänt i egentlig mening på flera år.

Moderaternas kompakta motstånd är annars det som varit tydligast. Trots den faktiska kundnytta patienter upplever och den kvalitet som levererats.

Stefan Löfvens sommartal inleder hans sista försök att driva debatten i valrörelsen i en annan riktning. Mot klassiska vård- och omsorgsfrågor. Han inleder det på den kanske bästa, och enda, plats där pragmatisk socialdemokratisk Karlebyism tillämpats fullt ut istället för den dogmatiska socialdemokratiska identitetspolitik som i övrigt har genomsyrat Rosenbad och regeringen under mandatperioden ner till enskild politiskt sakkunnig.

Sista chansen. I Norrtälje.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se