IOGT/NTO – nu i Ibn Rushd intressesfär

  • Torsdag 16 Aug 2018 2018-08-16
E-post 1712

En islamistisk agenda har lyckats vinna inflytande över Nykterhetsrörelsen genom att toppositioner tilldelats islamister. Dels inom UNF (Ungdomens nykterhetsförbund) men även genom moderorganisationen IOGT-NTO vilket lett till en ökad acceptans för islamism och religiös extremism.

Situationen uppdagades när UNF deltog på Muslimska Familjedagarna arrangerat av bl.a. SUM (Sveriges Unga Muslimer) och studieförbundet Ibn Rushd. SUM har fått sina statsbidrag indragna samt blivit återbetalningsskyldiga för att deras verksamhet inte uppfyller MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor krav. Den tidigare ministern  Mehmet Kaplan, Miljöpartiet har tidigare varit ordförande i SUM, men även inom IOGT/NTO. Flera talare på eventet där UNF deltog har förespråkat Jihad (heligt krig). 

Fakta IOGT-NTO samt UNF

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation, bildad 1970 genom sammanslagning av IOGT och NTO. IOGT-NTO är en del av IOGT-NTO-rörelsen och IOGT International.

Landet är uppdelat i 23 distrikt som har egna expeditioner och ofta även egen personal.

IOGT-NTO driver två folkhögskolor, Wendelsberg i Mölnlycke och Tollare i Nacka.

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) är IOGT-NTO-rörelsens ungdomsorganisation, med cirka 7 000 medlemmar. UNF:s vision är "en demokratisk och solidarisk värld fri från droger"

Isabelle Eriksson, som avslöjade händelserna och relationerna, försökte därmed nå UNF på telefon för en kommentar. Förbundet valde att inte svara på några frågor. Istället ringde UNF generalsekreterare Samuel Somo upp Erikssons arbetsgivare och försökte få henne avskedad från sitt jobb. I ett försök att få till en dialog med Somo tog sig Eriksson därför till UNF:s seminarium i Almedalen, men när seminariet var slut vägrade han gå med på att tala med henne och lämnade snabbt platsen. 

”IOGT och UNF förespråkar mångfald, normkritik, feminism, demokrati och antirasism, men uppenbarligen använder de taktiker som inte är förenliga med dessa principer. De försöker skrämma och undvika alla som ifrågasätter deras acceptans av religiös extremism”, menar Isabelle Eriksson. 

I UNF sitter även Semanur Taskin, som ställt sig till försvar för Turkiets auktoritära ledare Erdogan. Taskin är en känd förespråkare för hijab och könsapartheid. Taskin är f.d. språkrör för Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom i Stockholm. Genom sina kontakter har hon sett till att frilansfotografen, Bernhardina Hörnstein, blivit av med alla sina uppdrag för Grön Ungdom, eftersom Hörnstein i ett kommentarsfält på Facebook inte stödde fortsatt etablering av muslimska religiösa friskolor. 

Miljöpartiets linje är att skolan ska vara jämlik och fri från religiösa inslag. Trots det gav Axel Hallberg, Grön Ungdoms nuvarande språkrör, makten till Taskin att diktera villkoren för Hörnsteins fortsatta uppdrag i förbundet. “Det visar att Grön Ungdom lägger mer vikt vid att upprätthålla sociala konstruktioner än den skolpolitik som förs av deras modersparti”, menar Hörnstein som fortsätter 

”Framför allt ser vi en skev uppfattning om vad yttrandefrihet innebär. När konsekvenserna för den som kritiserar religiösa dogmer blir så hårda är vi på väg mot en farlig samhällsutveckling. Vi kan inte låta en diskussion om islamisk extremism bara existera i främlingsfientliga kretsar – det vore ett svek mot de tusentals människor som lever i miljöer av religiöst förtryck och hedersförtryck.”

I Facebook-tråden från mars 2018 menar Taskin att ett motstånd mot muslimska religiösa friskolor inte är annat än populism. Retoriken håller inte när hennes egna handlingar tydligt visar hur hon låter religionen styra sitt politiska engagemang – möjligen gör hon ingen skillnad på dessa två områden. Politisk islam är själva definitionen av islamism. Det är en agenda som inte rimmar med Grön Ungdoms påstådda kamp för alla människors lika värde. Ändå har Taskin ett godtyckligt inflytande över förbundet – starkt nog att påverka vilka som får och inte får opolitiska uppdrag.

Att vilja straffa människor för deras uttryckta åsikter rimmar väl med dem som visar sympati för Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. 

Turkiets president har gjort sig ökänd för att sätta politiska journalister i fängelse. Det rimmar inte med UNF och IOGT/NTO som skall vara delar av en demokratisk folkrörelse. Att Taskin ändå sitter i deras styrelse visar att mångfald baserat på kön, hudfärg, etnicitet och religionstillhörighet betyder mer för UNF än att deras ledamöter ska ha grundläggande värderingar om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Samtidigt har UNF och IOGT-NTO sedan 2015 valt att utesluta alla som är aktiva inom Sverigedemokraterna. 

Det är således inte acceptabelt att ha medlemmar som sympatiserar med SD, samtidigt som det är godtagbart att sympatisera med en konservativ religiös extremist som Turkiets president Erdogan och AKP. 

Före detta medlemmar vittnar om att de tilldelats öknamnet ”islamofob” bara genom att granska och ifrågasätta. Trots att det på UNF:s hemsida står att alla får komma till tals och att man blir accepterad som man är.

”Denna blindhet för islamsk extremism beror sannolikt på en okritisk strävan efter mångfald. Normkritik i Sverige handlar om att se västvärlden som förtryckare och vithetsnormen som ett obehagligt maktuttryck. Normkritiken tillsammans med identitetspolitiken existerar inte i konflikt med islamismen, som nu under parollen ”antirasism” vinner allt större inflytande över våra demokratiska folkrörelser” menar Isabelle Eriksson.

Bernhardina Hörnstein instämmer

”Att organisationer som låter sig påverkas ringer upp enskilda personers arbetsgivare i syfte att tysta eller anpassa sig är metoder som  riskerar att göra Sverige till ännu ett Turkiet – ett samhälle präglat av rädsla och tystnad”.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.