Margot Wallström förbereder sig inför en valförlust

  • Tisdag 21 Aug 2018 2018-08-21
E-post 2512

Förre statsministern och tidigare utrikesministern Carl Bildt, M, riktar hård kritik på Twitter mot de allt tätare utnämningarna av regeringstjänstemän till höga tjänster inom statsförvaltningen.  Även om han riktar udden mot den tillträdande generaltulldirektören i det specifika fallet har hans tidigare departement, UD, varit det departement som kanske stuckit ut mest under mandatperioden. Nu, inför valet, har personalärendena ökat markant. Dessa slår alla tidigare kända rekord.

 

Regeringen utsåg under försommaren Svenska Institutets, SI, generaldirektör Annika Rembe till konsul i New York från den första oktober utan egentlig förvarning. Rembe tillhörde inte någon av de som sökt tjänsten i första hand och saknar helt erfarenhet från konsulära frågor. Detta innebär att det nu finns två vakanta generaldirektörsposter under UD att tillsätta. Generaldirektörsposten vid Utrikespolitiska Institutet har varit vakantsatt under en längre tid.

Svenska Institutet, SI, har varit och är en av UD:s mer strategiskt viktiga verktyg. Institutet ansvarar för bilden av Sverige utomlands och utgör den länk som binder ihop UD med Kulturdepartementet.

Det är känt i vida kretsar att bilden av Sverige är det som engagerat kabinettssekreterare Söder kanske mest, med undantag för kampanjen till FN:s säkerhetsråd, under mandatperioden. Söder har varit djupt engagerad i myndighetens utveckling och genomfört möten med den på veckobasis själv. Normalt kan de statliga myndigheterna räkna med ett eller ett par möten per kvartal. Söder har endast i undantagsfall haft annan personal med från UD när hon träffat SI:s ledning rapporterar flertalet källor.

Fakta Svenska Insitutet

Svenska institutet bedriver sitt uppdrag främst inom utrikespolitiken inom ramen för offentlig diplomati - att förstå, informera, påverka och bygga upp relationer med människor i andra länder. Svenska Kulturhuset i Paris är en av de utlandsfunktioner som lyder och kontrolleras av SI.

Genom strategisk kommunikation och relationsskapande verksamhet ska kännedomen om Sverige öka och en positiv miljö skapas för förverkligande av svenska ekonomiska, politiska och kulturella målsättningar.

I maj 2017 upprättade en kurator i förebyggande syfte en omfattande blockeringslista På 14 000 twitterkonton. Listan uppgavs vara framtagen i samarbete med experter på näthat och omfatta "konton som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer" och sades ofta ha "högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld." tre av fyra av de konton som Svenska institutet blockerade hade aldrig tidigare interagerat med @sweden.

Bland de blockerade kontona förekom författare, journalister och riksdagsledamöter.

Vem som kommer att komma ifråga för generaldirketörsposten på SI finns det fler uppgifter om. Något som dock bör uteslutas är att regeringen har ett såpass dåligt omdöme att de viker reträttposten till kabinettssekreterare Söder, trots hennes starka engagemang i myndighetens huvuduppgift.

En sådan utnämning skulle vara minst lika provokativ, men ur ett mer principiellt perspektiv, som utnämningen av Dan Eliassons nya generaldirektörsroll på MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Den andra generaldirektörsposten, Utrikespolitiska Institutet, är mer oklar vem den kommer gå till. Den profil som är naturlig, en mer akademisk eller en erfaren diplomat, saknas i de politiska staberna varför regeringen kan välja att låta kompetens och senioritet bland UD:s mer trogna ambassadörer, som Olof Skoog i New York, gå före politiskt lojalitet. Att Skoog kan vara ett spelbart kort finns det fler tecken som tyder på. Skoog har fått sitt förordnande i New York kortat med ett år nyligen men har samtidigt presterat bra i rollen som ambassadör vid FN-högkvarteret. Skoog beskrivs som såväl kunnig, skicklig som lojal.

Denna rockad frigör positionen som chef för beskickningen vid FN:s huvudkontor i New York. En av de mer prestigefyllda.

Det mest uppseendeväckande är annars den organisationsförändring som Margot Wallström och Annika Söder nu genomför. Till de tre utrikesråden fogas nu ett fjärde, men vice, utrikesråd för politiska frågor.

Fakta Utrikesdepartmentets chefstjänstemän

Under den politiska ledningen på utrikesdepartementet leds arbetet av utrikesråden, expeditionschefen och rättschefen, de så kallade chefstjänstemännen. Dessa är diplomater och inte tillsatta på politiska meriter. De tre utrikesråden har var sitt ansvarsområde: politiska frågor, handelsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.

Vad detta utrikesråd för politiska frågor skall ha fylla för funktion är i dagsläget oklart. Utrikesrådet för politiska frågor är det tyngsta av de tre. Utrikesråden fungerar som gate-keeper innan frågor eller beslutsunderlag når den politiska nivån. Det kan inte uteslutas att det vice utrikesrådet placeras som en överrock till det ordinarie utrikesrådet med ansvar för politiska frågor för att kunna stå i förbindelse med den tidigare politiska ledningen.

Mer läsning: Socialdemokraterna förbereder en längre tid i exil

 

Även här finns olika teorier vem som skulle kunna komma ifråga. Antalet lojala medarbetare, vanliga tjänstemän, som redan fått uppseendeväckande befordringar på UD under mandatperioden uppgår till ett drygt tjugotal. Efraim Gomez, chef för FN-enheten, är ett sådant exempel. Gomez är den i särklass yngste och minst meriterade chef för FN-enheten som UD haft. Gomez har sina rötter i Olof Palmes Internationella Center men har sedan kunnat bli tillsvidareanställd på UD. Inledningsvis som departementssekreterare. Efter valet 2014 tog hans karriär ett stort steg framåt och han utsågs kort efter regeringsskiftet till departementsråd och chef för FN-enheten.

Sekretariatet för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd för perioden 2017 – 2018 var placerat på enheten som Gomez ansvarar för. Sekretariatet har i efterhand blivit mest känt för sin slutenhet vilket Ledarsidorna.se och Dagens Nyheter rapporterat om löpande.

Mer läsning: UD undanhåller riksdagen avgörande information

 

Utöver det kanske tjugotal andra tjänstemän som gjort remarkabla karriärer eller på annat sätt, utan egentlig motivation, kvalificerat sig till nya tjänster nyligen är Efraim Gomez hustru, Maria Guiterrez, en person som kunnat ha en uppseendeväckande god karriärutveckling under mandatperioden. Guiterrez befordrades efter att just ha genomfört handläggarutbildningen på UD till att bli personlig samordnare åt kabinettssekreterare Annika Söder. En av UD:s i särklass mest inflytelserika tjänster, i nivå med utrikesråd, med tillgång till i praktiken all information. En tjänst som brukar kräva minst tio års erfarenhet efter genomförd utbildning för att ens komma i fråga.

Utrikesrådet har dock en så pass tung roll att regeringen inte kan göra avsteg från tidigare kompetenskrav. Att den sökande skall vara en väl meriterad och erfaren ambassadör med flertalet utlandstjänstgöringar i såväl enskilda stater som mellanstatliga organisationer bakom sig.  Skulle regeringen trots allt sänka behörighetskraven för denna nya tjänst kommer arvet efter Stefan Löfven präglas av en bild av en person i form av statsministern och en regering som föraktar kompetens och förvärvade yrkeskunskaper. Vilket bör betecknas som orimligt med statsministerns tidigare roll som fackföreningsordförande och därmed förvärvade respekt för yrkeskunnande.

Det finns dock tecken på att tjänsten redan är vikt för en viss person. Att lysa ut en helt ny tjänst, mitt under semestertider och med en kort ansökningstid bara månader innan ett riksdagsval tyder på att rekryteringen redan var klar från början. Och tyder på att tjänsten är skräddarsydd för att fjärrstyra nästa utrikesminister. Eller. Att rapportera av vad som sker i Arvsfurstens palats. Ingen fråga hamnar på vare sig kabinettssekreterarens eller utrikesministerns bord utan att passera utrikesråden.

Oavsett vad som sker kommer Margot Wallströms och Annika Söders personalpolitik, och förberedelser för en tid i exil, nu med en sannolikhet gränsande till visshet intensifieras. De sista veckorna innan valet kommer dessa förberedelser kunna följas genom att ta del av regeringsprotokollen efter torsdagssammanträdena. Det är på regeringssammanträdena som dessa personalärenden beslutas.

Det återstår nu endast tre sammanträden innan valdagen.

 

Extramaterial:

UD:s interna annons för biträdande Utrikesråd Politik.

Tjänsten har aldrig tidigare funnits och det bör betecknas som försvårande omständigheter att oppositionen ej varit informerad om organisationsförändringen på denna nivå samt att tjänsten utlyses under förhållanden som gör att det inte går att utesluta att den var tillsatt redan innan den utlystes.

 

UD interna platsannons för nyinrättad tjänst biträdande Utrikesråd på UD 2018.

 

 

Prenumerera på Ledarsidorna.se för att ta oss genom valrörelsen eller

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se