Tre regeringar i rad slog tillsammans sönder Sveriges beredskap

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Onsdag 29 Aug 2018 2018-08-29
E-post 1003

Torsdagen den 30 augusti klockan 12 hålls en aktuell debatt om bekämpningen av sommarens skogsbränder. Debatten har begärts av, Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna. Deltar från regeringen gör justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). En debatt som sannolikt kommer gå ut på att regeringen visar handlingskraft och att allt är oppositionens fel. Och tvärtom. Ledarsidorna.se kartläggning visar dock att tre regeringar tillsammans bär ansvaret för att Sverige sannolikt har den sämsta krisberedskapen inom hela EU för hantering av nationella kriser som kräver flygkapacitet.

Debattens syfte är att försöka klarlägga bristerna på det uppenbara haveri i Sveriges brandskyddsförmåga som startade för mer än tio år sedan samt naturligtvis sittande regerings ansvar.

Ledarsidorna.se har i flera artiklar gått igenom det förmodade kunskapsläge som borde ha funnits i tre regeringar. Reinfeldt 1 och 2 samt regeringen Löfven. Sveriges problem på brandbekämpningsområdet identifierades ursprungligen i den stora klimatutredningen som presenterades 2007 där utredningen pekade på att sannolikheten för stora skogsbränder, på grund av långa perioder av torka, skulle öka markant de kommande decennierna. Klimatutredningens profetia slog igenom redan sju år senare vid den stora skogsbranden i Västmanland.

Men redan då hade nedmonteringen av Sveriges brandskyddsförmåga inletts. Trots varningssignalerna i ett flertal rapporter vidtog vare sig regeringarna Reinfeldt eller Löfven några åtgärder i egentlig mening för att stärka Sveriges krisberedskap i allmänhet och brandbekämpningskapacitet i synnerhet. Tvärtom visar sig två beslut, 2012 samt 2014, ha orsakat vad som idag är irreparabla skador för flera generationer av skogsbrukare.

Dessa rapporter kan sammanfattas med följande:

  • 2007 års klimatutredning.
  • 2008 års helikopterutredning
  • 2009 års utredning om försäljning av Hkp 4 -systemet
  • 2014 års erfarenhetsrapport om skogsbranden i Västmanland upprättad av Försvarshögskolan.

De avgörande beslut som bidrog till att förvärra skadorna i de två skogsbränderna var de organisatoriska förändringar som försvarsreformen om ett insatsförsvar innebar 2009, då en samlad brandbekämpningskompetens slogs sönder, beslutet att avyttra Hkp 4 systemet 2012 samt de två beslut som regeringen Löfven fattade 2014.

Regeringen Löfven valde att låta MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, utreda sina egna brister genom beslut av Anders Ygeman samt valde att flytta den nationella krisledningen från statsministern till att ligga under justitieminister Morgan Johansson.

Det beslut som fått allvarligast konsekvenser var flytten av krisledningen från statsministerns egen stab till justitiedepartementet. Det tog Morgan Johansson 13 dygn, efter att MSB och de drabbade kommunerna insett att branden var utom kontroll, att lösa ut Lagen om Skydd mot Olyckors delegationsparagraf, som möjlggör för regeringen att göra tillfälliga omdisponeringar av resurser och förändra lydnadsförhållanden under en kris. Tretton dygn. 312 timmar av okontrollerade brandhärdar tog det innan justitieministern insåg att han var tvungen att i ett regeringssammanträde lösa ut delegationslagstiftningen.

Men.

Det näst allvarligaste beslutet var att avvyttra Hkp 4 systemet. Ett av huvudskälen som angavs var att Hkp 4, eller Boeing / Kawasaki 107, var nära att nå slutet på sin livslängd.  Något som visat sig ha fallit på sin egen orimlighet. USA har nyligen livstidsförlängt sina motsvarigheter, den större Chinook, med över 40 år till 2060 med motivationen att det finns idag inte någon bättre allsidig helikopter som klarar såväl militära som civila uppdrag.

Sverige har valt att ersätta Hkp 4, som kostade 20 000 kronor per timme att flyga med Hkp 14 (NH 90) som idag kostar 242 000 kronor per timme, en siffra som sannolikt är i underkant beroende på det låga flyguttaget enligt källor till Ledarsidorna.se.

Försäljningen av helikoptersystemet beslutades av regeringen Reinfeldt och effektuerades av FMV. Trots det uppskattade värdet av beståndet, 10 enheter till ett totalt värde av minst 400 MSEK såldes samtliga helikoptrar, inklusive ett större förråd av reservdelar, till Columbia Helicopters, för 13,5 MSEK.

Budlista FMV 2012-08-27

Orsaken till den låga prislappen var att Columbia förvärvat rätten till att utfärda luftfartscertifikat av tillverkaren Boeing och informerade diskret såväl FMV som övriga budgivare att de skulle i praktiken inte utfärda nya, civila, certifikat om någon annan vann budgivningen.

Vare sig FMV eller regeringen reagerade alls på detta. Även den sönderslagna organisationen och inadekvata andra inköp har spelat in. 

I premiummaterialet kan du ta del av köpeavtalet, upphandlingsunderlaget samt en presentation av Hkp 4 kapacitet och mångsidiga roller. I premiummaterialet redovisas även vilka konsekvenser som de senaste elva årens beslut, och brist på beslut fått för Sveriges krishanteringsförmåga.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.