Deep State. Deep Media

  • Torsdag 27 Sep 2018 2018-09-27
E-post 1819

Händelseförloppet efter Ledarsidorna.se nyhet om den politiska aktivismen inom Utrikesdepartementets opolitiska tjänstemän följde ett välbekant mönster. Både från de äldre medieaktörernas sida, med något undantag i form av GP och senare SvD, men även från Facebook samt i form av störningar på Ledarsidorna.se hemsida. Det föranleder tankar kring inte bara fenomenet “Deep State” utan även vad de etablerade medieaktörerna samt huvudmännen för sociala medieplattformar har för roll i en demokrati.

Komikern och samhällsdebattören Aron Flam är känd för sin podd Dekonstruktiv Kritik. Förutom på de vanliga poddspelarna så lägger han även upp avsnitten på sin egen Youtubekanal, där han också lägger upp olika satirinslag. Nyligen ringde han upp polisen och ville polisanmäla en ”ondskefull organisation” som planerade att utföra ett ”väldigt stort brott”.

Flam fick i går, rapporterar Nyheter Idag, sin Youtubekanal avmonetariserad efter att ha publcierat sitt satiriska försök att polisanmäla den ondskefulla organisationen som visar sig vara Vänsterpartiet. I vänsterpartiets partiprogram framgår att partiet inte erkänner Europakonventionens första tilläggsprotokolls första artikel som stadgar det enskilda ägandets okränkbarhet. Runt detta spelade Flam in en enkel satirvideo.

Med avmonetariserad menas att hela kanalern är spärrad för intäkter av reklam. I Ledarsidorna.se fall har massanmälningar lett till samma resultat men där huvuddelen av de upplagda programmen anmälts ett för ett istället och avmonetariserats som enskilda program.  Bland annat anses klippet på 30 sekunder med Ann Heberleins bokomslag, utan text och utan musik, till hennes första bok på Greycat Publishing, förlagsdelen av Ledarsidorna, så pass stötande att det nu riskerar att raderas helt från Youtube efter ett okänt antal, och icke möjliga att överklaga eller ens få bemöta, anmälningar.

Ett annat exempel är det 1 timma och 33 minuter långa lanseringsseminarium av dr Magnus Norells bok “The Return of the Caliphate” på Ledarsidorna.se förlagsdel som i praktiken redan efter något dygn av Youtube bedömts som stötande nog att även det blockerats från annonsintäkter. Som gäster i panelen var bland annat Dave Pollock, en av världens främsta experter på IS och rådgivare till Vita Huset samt docent Göran Adamsson,  lektor vid Avdelningen för socialpedagogik och sociologi på Högskolan Väst. Samtalet modererades av Ricki Neumann, tidigare SvD och spelades in på Studio Teater Lederman i Stockholm.

Enligt Israels ambassadör Ilan ben Dov, som gästade seminariet, ett av de bästa han lyssnat på. Boken har tagits emot väl på den internationella marknaden och i främst USA och Mellanöstern men inte berörts alls i egentlig mening i Sverige.

Ämnet, den Islamiska staten och våldsbejakande islamism, är för känsligt i Sverige och för svensk media samt svenska politiker vilket avspeglats i anmälningarna mot videoinslaget och tystnaden från övrig media. Samtliga riksdagspartier var inbjudna till lanseringen. Samtliga avböjde, utan angivande av skäl, närvaro med undantag från Åsa Lindestam (S), riksdagens vice talman, som var förhindrad av fullt legitima privata skäl.

Lindestam var då vice ordförande i Försvarsutskottet och har visat ett genuint intresse för frågan. Hon har varit ledamot i NATO Parliamentary Assembly från 2014 och har tidigare varit medlem av OSSE Parliamentary Assembly..

Utöver Israels ambassadör var personal från USA:s ambassad däremot närvarande. De ansåg Magnus Norells bok viktig. Misstänkliggörandet av Norell har fortsatt genom bland annat det akademikerupprop som professor Mattias Gardell undertecknat i samband med MSB-rapporten. En av de ursprungliga undertecknarna drog efter två veckor tillbaka sitt namn från uppropet.

 

Svårigheten för nya medieaktörer och opinionsbildare som Flam, som i satirskrud kritiserar makten, att nå ut är genomgående och de senaste 48 timmarna på Ledarsidorna är talande. Ledarsidorna avslöjande om den ”djupa staten” på Utrikesdepartementet fick igång en process som redaktionen fått uppleva vid ett flertal tillfällen tidigare.

Ledarsidorna publicerade nyheten om UD-tjänstemännens politiska aktivism på arbetstid, där tjänstemännen ville ha Regeringskansliets förvaltningsavdelnings garantier att en ospecifik värdegrund på arbetsplatsen skulle övertrumfa Regeringsformen vid ett regeringsskifte. Genom intrikata formuleringar målades kommande alternativa regeringar, alla utom en S-ledd ministär, som rasistiska eller på annat sätt diskriminerande. En rimlig slutsats är att tjänstemännen vill bli befriade från den lojalitetsplikt som kringgärdar en anställning på UD eller inom regeringskansliet.

  • Nyheten publicerades på Ledarsidorna tisdagen den 25 september klockan 11:59 och delades ut i sociala medier minuterna efter.
  • Cirka kl 15:30 raderade Facebook samtliga delade länkar av nyheten. Den bröt mot Facebooks användarregler enligt meddelande från Facebook till redaktören.
  • Samtidigt med Facebooks besked till Ledarsidorna.se gick delar av Ledarsidorna.se hemsida ner. Artikeln kunde inte läsas av någon och även inloggningsfunktionen var skadad på ett sådant sätt att ingen på redaktionen kunde komma åt systemet för att börja åtgärda störningen. 
  • Först vid 17:30 kunde systemet plockas upp på en sådan nivå att nyheten gick att läsa via hemsidan. Artikeln nådde under kvällen 3 700 delningar och långt över 60 000 unika läsare trots de yttre omständigheterna.
  • Under onsdagseftermiddagen och kvällen publicerade sedan först SvD, sedan följd av GP, DN, Aftonbladet och SVT den nyhet som Ledarsidorna varit först med. Endast GP angav Ledarsidorna som primärkälla. SvD presenterade nyheten som egen och först efter påpekanden på Twitter av andra läsare så gjordes en korrigering.
  • Övriga medier angav att de hade tagit del av uppropet. Sannolikt har de det precis som alla andra läsare av Ledarsidorna som alltid, men i beaktande av källskyddet, lägger ut alla urkunder och allt källmaterial till sina premiumläsare och prenumeranter. En fråga om anständighet i relation till en kvalificerad läsarkrets.

GP utgör ett undantag som under tisdagskvällen bad om att få ta del av urkunderna och källmaterialet vilket Ledarsidorna.se naturligtvis, efter anonymisering av egen källa, tillmötesgick. Ingen annan media hörde av sig innan sin egen publicering där de försökte göra om nyheten till egen.

Först efter att de etablerade aktörerna publicerat Ledarsidorna.se nyhet släppte spärrarna på Facebook och störningarna på systemet upphörde.

Det finns ingen grund för att peka ut enskild aktör men hela händelseförloppet är bekant. I närtid. Bland annat stördes systemet som sådant när Ledarsidorna uppmärksammade den anmälan till Pressombudsmannen mot tidningen OmVärlden som israeliska NGO Monitor gjort.

Andra störningar eller trakasserier har förevarit vid publicering av granskningen av annan verksamhet som sorterar under Utrikesdepartementet. Ledarsidorna var ensamma om att rapportera om Amnesty Internationals kritik mot den Palestinska presidentent repressiva medielagstiftning. Med störningar som följd. En nyhet som inte någon annan medieaktör uppmärksammade i Sverige.

Att svenska tidningar, och kanske framför allt Public Service, inte rapporterar om det enskilt största mottagarland av svenska skattemedel i form av bistånd repressiva åtgärder riktade mot journalister och nyhetsrapportering borde vara oroväckande för alla och envar. I varje fall demokratiskt sinnade.

Andra artiklar som drabbats av anomalier är granskningen av det svenska biståndet till palestinska Humanitarian Law Secretariat som till slut, efter att norska motsvarigheten till Sida själva kontrollerat Ledarsidorna uppgifter, drog sig ur det svenska biståndsprojektet och begärt pengarna tillbaka. Övriga samarbetsländer har fryst samtliga återstående utbetalningar.

Det går inte på något sätt att vare sig belägga eller styrka orsakssambanden men frekvensen av störningar, och korrelationen med vissa nyheter, är stötande. Den datakraft och de analytiker som erfordras för att gå till botten med detta förfogar endast Polisens IT-brottsavdelning, SÄPO och FRA över.

Såväl förre stats- och utrikesministern Carl Bildt som GP:s Håkan Boström samt förre domaren Krister Thelin har uppmärksammat riskerna och problematiken med den djupa staten. Där tjänstemän glider över i en politisk aktivism lojala mot endast en part i det demokratiska systemet. De stora etablerade medieaktörerna visar samma tendenser men av delvis andra skäl. 

Nya röster skall förminskas, negligeras eller tystas genom olika former av åtgärder. Aktörer eller format som Aron Flams satir. Som nyhetsbevakningen från uppstickare som Nyheter Idag och Ledarsidorna.se med förlaget Greycat Publishing.

Deep state. Deep media.

Ledarsidorna.se® Greycat Publishing®

Ledarsidorna.se® publicistiska idé är att bedriva granskande opinionsjournalistik med folkbildning som grund samt att befinna sig i opposition mot makthavare. Formella och informella och oavsett politisk tillhörighet. Redaktionen har tagit beslut att samtliga medarbetare skall vara så öppna som möjligt med sin politiska hemvist i syfte att låta läsaren själva avgöra när den politiska övertygelsen påverkat urval och formuleringar.

Ledarsidorna.se® drivs av övertygelsen att läsare själva kan sortera bort vad som kan vara en åsikt och inte nyhet i en text. Att läsarna själva är vuxna och tänkande individer som kan göra egna val.

Förlagsdelen Greycat Publishing har som grundidé samma princip som Ledarsidorna.se men även att ge ut de titlar och de författare inte andra förlag vågar ge ut.

Utgivna titlar (2018) är:

Not: Förlaget har haft stora distributionsproblem och första upplagan med "Efter Sverige" beroende på dels yttre faktorer som databaser men även med de begränsningar som en fast enmansredaktion innebär. Boken skall ligga under utskick till slut till de som crowdfundat boken via partnern Förlagssystem efter justeringar av korrektur och annat.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se