En tredjedel av Sveriges sunnimuslimer vill inte integreras enligt stor forskningsstudie

Religös fundamentalism bland turkiska och marockanska muslimer 2015 enligt WZB.
  • Lördag 1 Sep 2018 2018-09-01
E-post 5934

I en studie beställd av den tyska regeringen 2015 tydliggörs hur många av de sunnimuslimska migranterna, både i första och andra generationen, som inte vill bli en del av det nya värdlandets kultur, lagar och ekonomi. Forskningsrapporten fick stort genomslag i den tyska debatten men har i övrigt tystats ner. Det finns ingen svensk media, inte heller något politiskt parti, som kommenterade studien trots att Sverige finns med och sticker ut som varnande exempel. Studien bekräftar bland annat de stora inslag av antisemitism som nu importerats till de nya värdländerna men även hur stor rekryteringsbasen för jihadister kan beräknas till.

I studien framtagen av ett av Tysklands mest välrennomerade forskningsinstitut, Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforchung, tog den tyska regeringen fram en forskningsrapport om fundamentalism och integrationsproblemen i Europa. Studien är en europeisk forsknignsstudie, “Religious fundamentalism and out-group hostility among Muslims and Christians in Western Europe”. Studien baseras på en enkätstudie med 4801 respondenter i ett vetenskapligt urval. Resultaten är med andra ord representativa för de studerade grupperna. Den marockanska respektive turkiska diasporan.

Rapporten är unik så tillvida att den för första gången ställer samma fråga till inrikesfödda kristna eller sekulära medborgare som till den studerade gruppen, sunnimuslimer och shiitiska aleviter. 

Resultaten blir därmed jämförbara, hur förhåller sig en sekulariserad eller troende kristen alternativt shia- eller sunnimuslim till olika grupper, sin egen religion, andra religoner samt homosexuella och judar. De studerade grupperna är muslimer som fått stort genomslag i Europa genom såväl arbetskraftsinvandring som annan migration, det vill säga migranter från Turkiet och Marocko. Dessa grupper anses, med slutsatser från studier 2007 och 2011, vara mindre fundamentalistiska och mer lättintergrerade än de från andra länder som till exempel Somalia.

Rapporten, framtagen 2015, är en dyster läsning för de studerade länderna Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Sverige och Österike. Förutom att över 60 procent av de intervjuade sunnimuslimerna hyser öppet antipatier mot homosexuella är de antisemitiska övertygelserna strukturella och omfattande. Mer än hälften av sunnimuslimerna menade att judar inte går att lita på. I gruppen som betecknar sig som praktiserande troende var siffrorna ännu högre, över 80 procent.

Över 60 procent av de turkiska och marockanska sunnimuslimerna, såväl första som andra generationens migranter, ansåg att sharialag stod över respektive nytt värdlands lagar. 

Även de antisemitiska strukturella attityderna från BRÅ rapport från 2005 styrks. 45 procent av sunnimuslimska migranter hyser öppet antisemitiska åsikter i de studerade diaspororna, i den tyska studien. Den marockanska och den turkiska är de som studerats.

Men ännu allvarligare är oviljan att bli intergrerad och att fundamentalismen är hög i gruppen troende sunnimuslimer. Detta även efter att forskningsresultaten rensats från socioekonomiska faktorer för både första och andra generationens migranter. Rapporten kommer med andra ord fram till samma resultat som Paul Collier redogör för i boken ”Exodus”.

Oviljan att integreras in i den svenska samhällskroppen är tydlig hos mer än 30 procent av första generationens sunnimuslimska invandrare. I Österrike är situationen ännu allvarligare där så många som 55 procent av de nyanlända sunnimuslimer säger sig vilja stå utanför det österrikiska samhället och bilda enklaver med egen lagstiftning. Där Sharia, gudomlig lag, står över den östterikiska lagen. Precis som i Sverige där över 30 procent anser att sharia skall ha tolkningsföreträde före svensk lag. De shiamuslimska aleviter som ingår i studien visar att de istället ligger nära de inrikesfödda europeiska kristnas värderingar.

I gruppen ”fundamentalister”, 26 procent för första generationen, 21 procent för andra generationen,, det vill säga de som svarat ja på alla tre frågorna

”Vill inte ha homosexuella vänner”

”Judar kan inte litas på”

”Väst är ute för att förstöra Islam”

samt anser att det bara finns en tolkning av Koranen och religiösa lagar är viktigare än samhällets lagar anser 11 procent att våld är legitimt för att försvara den egna tron och kulturen. Det vill säga mellan två och tre procent av den totala sunnimuslimska turkiska och marockanska diasporan i de studerade länderna kan betecknas som våldsbejakande. Dessa ligger i riskzonen att utvecklas till jihadister.

Rapporten understryker vikten av fortsatt forskning och för Sveriges del handlar det även om att belysa kanske framför allt migrantströmmarna från Syrien och Somalia. Den senare gruppen har visat upp tydligare tecken på en mer fundamentalistisk trosuppfattning än de studerade grupperna, den turkiska och marockanska som visat sig ha lättare att integreras i sina nya världländer i relativa tal.

I Sverige har all sådan forskning tryckts undan av bland annat professor Ulf Bjereld, ordförande för nämnden för Humaniora och Samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet som fördelar forskningsanslagen inom området. De enda som fått forskningsmedel i någon större omfattning av Vetenskapsrådet är professor Mattias Gardell och hans hustru professor Edda Manga och då inom området antirasism. De erhöll 2016 tillsammans knappt åtta miljoner kronor av skattemedel för forskning för en period av tre år.

  • Mattias Gardell, Uppsala universitet, erhöll 2 998 800 kr för ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner”;
  • Edda Manga, Mångkulturellt centrum, erhöll 4 900 800 kr för ”Metodologiska laboratorier: Hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion?”;

Gardell är annars mest känd på senare tid för sin svagt uppbyggda uppdragsforskning på Uppsala Universitet för det turkiska regeringspartiets tankesmedja SETA räkning som Ledarsidorna.se redogjort för tidigare. Samt sitt engagemang i Ship to Gaza och dess kopplingar till den ultranationalistiska turkiska biståndsorganisationen IHH.

Kritik mot tidigare bostadsminister Mehmet Kaplan, Miljöpartiet, umgänge med den ultranationalistiska milisorganisationen de Grå Vargarna menade Gardell var ett utslag av islamofobi i den av SETA och turkiska AKP beställda forskningen.

Mer läsning: De Grå vargarna – en terroristorganisation i svensk politik

I premiummaterialet kan du ta del av

  • Hela rapporten “Religious fundamentalism and out-group hostility among Muslims and Christians in Western Europe”
  • Hur resultaten ger en förklaring till hur det politiska landskapet i bland annat Österrike utvecklas
  • De tydliga tecknen på enklavisering och inkapsling av sunnimuslimska grupperna i Sverige
  • Hur muslimska separatister arbetar politiskt med bland annat Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt forskare som professorn Mattias Gardell som möjliggörare
  • Hur Säpo i den tyska forskningsrapporten får stöd för sina bedömningar av antalet möjliga jihadister, cirka 2 000, i Sverige. En siffra som dessutom mycket väl kan vara i underkant då de mest fundamentalistiska diaspororna inte studerats.
  • Video från Säpos seminarium i Almedalen 2017 där Anders Thornberg, idag rikspolischef, redogör för bedömningen.
  • En summering, på engelska, av professor Paul Colliers “Exodus: How Migration is Changing Our World”.

Du kan bli provmedlem eller prenumerant för en krona i fjorton dagar.

 

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se