Folket och de förtroendevalda – en dysfunktionell relation

Ann Heberlein. Photo by Wilmarsgard.
  • Lördag 1 sep 2018 2018-09-01
E-post 900

Den demokratiska processen är en mödosam process. Om makten ska utgå ifrån folket måste folket få komma till tals – och de som med ett vackert ord kallas förtroendevalda måste vinna folkets förtroende. Därför måste de som aspirerar på att få folkets förtroende lyssna, inte bara för syns skull, utan verkligen lyssna.

Få saker gör mig mer irriterad än att bli behandlad som om jag är mindre vetande. Jag tror inte att jag är ensam om det – ingen vill bli klappad på huvudet, bemötas med ett överseende leende och en nedlåtande attityd. Ändå är det en mycket vanlig attityd hos politiker när de talar till folket, till dem vars förtroende de vill förtjäna.

Årets förtroendebarometer är ingen munter läsning. Svenskarnas förtroende för politiska partier är inte smickrande (17%!! – att jämföra med förtroendet för kungahuset som är på i sammanhanget svindlande höga 44 %). Mest anmärkningsvärda är staplarna under rubriken ”Förtroende för att klara utmaningar i framtiden”. Efter frågan ”när du tänker 5-10 år fram i tiden: Hur stort förtroende har du för att Sverige ska klara följande utmaningar?” listas femton områden, som demokratin, ekonomin, sysselsättningen och klimatförändringarna. Högst förtroende har människor för att Sverige ska klara ”den högteknologiska industrin”, 61 %. Lägst är förtroendet för att Sverige ska klara ”integrationsutmaningen”: Blott 17 % tror att Sverige klarar av den utmaningen på fem till tio år. Förtroendet för att Sverige ska klara följande ”utmaningar” är också anmärkningsvärt lågt: Lag & ordning (34 %), sjukvården (34 %), grundskolan (33 %), den militära säkerheten (31 %), rättssäkerheten/brottsbekämpning (27 %), välfärden (26 %), den åldrande befolkningen (26 %).

Kanske är det låga förtroendet för politikernas förmåga att lösa mer eller mindre akuta problem inte så förvånande. Jag undrar ofta om politiker inte har någon som helst kontakt med sina väljare. Många politiker tycks hämta sin världsbild och sin idé om ”folkviljan” snarare genom att ta del av vad ledarskribenter och kulturjournalister anser än vad folk utanför media tycker. I fråga efter fråga fattar politiker beslut som går på tvärs med folkets uttalade vilja. Medan politiker och journalister är upptagna med att diskutera spelteorier – ”vem tar vem” – och tävlar om att ta mest avstånd från SD brottas människor med riktiga problem.

Aron Flam samtalar med Hanif Bali i sin senaste pod , och Bali ger ord åt mina upplevelser av årets valrörelse. Bali menar att han aldrig varit med om en valrörelse med så stor diskrepans mellan folkets intresse och politikernas retorik. Folket intresserar sig för andra ting än de som avhandlas i partiledarutfrågningar och debatter. Det är illa, och ett rejält underbetyg åt politikerna. Vilken legitimitet har en politik som inte förmår förstå och därmed föra folkets talan? Politiker som hellre talar med varandra (och med journalister) än med folket? Hur ska politiken kunna fatta beslut å folkets vägnar om politiken inte vet vad folket vill?

Det låter dystert, jag vet, men jag är i själva verket inte fullt så dyster. Mitt i upplevelsen av avgrunden mellan folket och de folkvalda gläds jag åt det enorma intresset för politik jag möter. Det politiska samtalet är levande och intensivt, på nätet och på gator och torg. Några timmar i en valstuga i valfri svensk kommun ger hopp om både mänskligheten och demokratin. Det finns kraft, vilja, kunskap och goda förslag därute. Nu går vi in i sista veckan innan valet. Använd den till att prata med dem som vill vinna ert förtroende för att styra er kommun och vårt land. Fråga, diskutera, berätta – och fatta sedan ett välinformerat beslut. Ta din demokratiska rättighet på största allvar – och ställ krav på oss som vill vinna ditt förtroende.

 

Ann Heberlein

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se