Gränskontrollerna – Den tysta revolutionen i tyst samförstånd

  • Tisdag 18 Sep 2018 2018-09-18
E-post 1609

Sverige har en av Europas sämsta gränskontroller. Det larmar en Schengen-rapport som hemlighållits inför valet, enligt flera källor till Kvällsposten som även avslöjar att kritiken ska ha ansetts politiskt känslig. Men rapportens innehåll kan knappast vara någon nyhet för justitieministern. Resultatet av hans ledarskap och beslut har varit kända under lång tid.

– Vi riskerar att släppa in återvändande jihadister och frihetsberövar personer som har rätt att komma in i landet, säger en erfaren gränspolis.

Det finns ingen egentlig gränskontroll utan bara ren id-kontroll. Erfarna gränspoliser Kvällsposten talat med berättar om civila gränskontrolltjänstemän som får nio veckors utbildning men saknar kunskap om juridiska principer och tjänstemäns skyldigheter. I Skåne säger gränskontrollanter att läget är så dåligt att Frontex, EU:s gränskontrollmyndighet, borde hjälpa Sverige att upprätthålla yttre gränsen precis som man gjort i Grekland. Situationen beskrivs som så dålig att de “inte kan skydda samhället”.

Situtationen är inte okänd på något sätt. Enligt chefen för Noa:s gränspolissektion, Patrik Engström, var situationen redan 2015 under all kritik. 

– Vet vi vilka som kommer hit? Nej. Har vi kontroll över vilka vägar man väljer och hur många som kommer? Nej.

Ansvarig minister har varit Morgan Johansson. Som i allra högsta grad har varit medveten om situationen. Ledarsidorna.se kunde tidigare i år som enda svensk media avslöja att även FN:s säkerhetsråd har reagerat på Sveriges dåliga gränskontroller och beredskap för att ta emot återvändande FTF. Foreign Terrorist Fighters.

Regeringens justitieminister har en lång historia av att inte vilja hålla Sveriges gränser och inte heller vilja arbeta mer resten av Europa i kampen mot terrorism. Sedan 2010, när Johansson blev ordförande i Justitieustkottet, sänktes tempot och intresset för frågorna radikalt. Johansson hade som utskottsordförande även Mehmet Kaplan, MP, som utskottsmedlem (ersättare). Alla initiativ till skärpt lagstiftning röstades ner samt att när Johansson väl blev minister försenades den av FN tvingande resolution kraftigt.

Johansson var med andra ord Beatrice Ask, M, behjälplig med att göra ingenting på vare sig terrorområdet eller gränsskyddsområdet under regeringen Reinfeldt II. Ask benämns som en av de talmanskandidater som Alliansen kommer föra fram när riksdagen skall välja ny talman den 24 september. Talmannen är nummer två i riket efter statschefen, konungen.

Johansson ljög 2015 medvetet Ledarsidorna.se rakt upp i ansiktet när han påstod, trots klara bevis om motsatsen, att ingenting försenade åtgärderna som omvärlden då redan genomfört. Lögnen bekräftades av Johansson själv knappt tre veckor senare.

Sammantaget är Johannsons historia lång med för Sverige destabiliserande beslut. Som ansvarig migrationsminister var han sist i Europa att reagera på de ökade flyktingströmmarna som till slut ledde till att Sverige genomförde lappkastbeslutet den 24 november 2015. Redan i maj-juni stod det klart, även för Johansson, att stora migranströmmar skulle okontrollerat nå Sverige. Migrationsverket, Johanssosn egen myndighet, förberedde bland annat storskalig flyktingmottagning på Rinkabyfältet i Skåne för 10 000-tals flyktingar. Ledarsidorna.se var helt ensamma om avslöjandet och som ingen annan media sedan återgav i det stämningsläge om en vilja till öppna gränser som rådde. Beslutet började förberedas i augusti 2015.

Trots påsåendet om att Morgan Johansson själv ingenting visste om volymökningarna.

I september, trots förberedelserna och medvetenheten om volymerna, höll Stefan Löfven sitt ”mitt Europa bygger inga murar”-tal på Medborgarplatsen i Stockholm.

Johansson har därefter navigerat sig vidare via försök till inskänkningar i vanliga medborgares informationsfrihet i form av repressiva grundlagsinskränkningar samt att inte på något sätt reagera på erfarenheterna sedan den stora branden i Västmanland 2014. Sveriges låga brandbekämpningsförmåga, en av de lägre i Europa, ledde till miljardskador under sommaren 2018.

Morgan Johanssons försök att inskränka vanliga medborgares informationsfrihet stoppades efter att Ledarsidorna.se och andra övertygat en majoritet i Konstitutionsutskottet om rättsosäkerheten och det demokratiska underskott som Johanssons förslag innebar. Ingen annan media, Expressen och Nyheter Idag undantaget, var synliga under kampanjen.

Ingen annan media drev frågan. Inte heller Tidningsutgivarna, Journalistförbundet eller Publicistklubben.

Men det märkligaste är att vare sig Alliansen eller Sverigedemokraterna har reagerat på hur Johansson fört Sverige in i en situation där våra gränser är Europas sämsta att hålla ute FTF och andra icke önskvärda och samtidigt montera ner såväl polis som brandbekämpningsförmåga. Sammantaget har de suttit tysta och passiva i riksdagen och låtit detta ske. Sverigedemokraternas kommer inte heller de undan. Det enda initiativ de själva tagit mot regeringen Löfven under mandatperioden var ett totalt meningslöst misstroendevotum mot en annan minister i ett annat ämne. Magdalena Andersson. I övrigt har även de sällat sig till publiken på läktaren. Det finns ingenting i den svenska konstitutionen som förbjuder ett enskilt parti att agera självständigt i riksdagen utan att Alliansen, i detta fall, tar initiativ.

Det som sker är att betrakta i förlängningen som en tyst revolution som destabiliserat det svenska samhället. En tyst revolution i tyst passivt samförstånd. Om detta passiva samförstånd varit omedvetet eller baseras på oförmåga alternativt inkompetens eller inte påverkar inte utfallet i egentlig mening.

Detta samförstånd spänner nu över blockgränserna och inkluderar även Sverigedemokraterna. Något som måste betecknas som i det närmaste unikt i dagens parlamentariska läge.

 

Ledarsidorna.se® Alltid i opposition

Ledarsidorna.se kommer vara i fortsatt opposition till makten oavsett vilket regeringsalternativ som till slut regerar landet. En granskande opposition som inte riksdagspartierna själva mäktar med att vara.

Med en granskande och undersökande opinionsjournalistik som gräver där ingen annan journalist gräver. Oavsett om det är i FN:s säkerhetsråds arkiv, Stasiarkiven eller i Migrationsverkets gömmor.

Artikeln ovan hade inte behövt skrivas om Alliansen och Sverigedemokraterna gjort sitt jobb som folkvalda. Då hade Morgan Johansson fått gå mot nya utmaningar redan vid lögnen 2015 och vi hade sluppit mycket av det som vi nu står mitt uppe i.

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se