Krafter försöker delegitimisera det svenska valet. SVT, med flera, spelar dessa i händerna

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Söndag 9 Sep 2018 2018-09-09
E-post 2489

Idag, söndagen den nionde september, går svenska folket till valurnorna. Varje demokratis stoltaste stund. Den stund där fattig som riks röst räknas lika. Det spelar ingen roll vilken börd du har, eller vilken position i samhället du har. Detta är den stund då din och min röst är exakt lika mycket värd.

Valet 2018 är dock det märkligaste valet i svensk efterkrigshistoria. Ett val som efter en rekordsmutsig valrörelse nu skall genomföras och där tilliten i samhället har sjunkit för svensken låga nivåer. Ett antal aktiviteter har genomförts av olika aktörer för att försöka delegimitisera valet och valrapporteringen. Inslaget av falska nyheter har varit större än förut och inte ens regeringens satsning via Vinnova, faktiskt.se, har kunnat bringa den ordning i rapporteringen som krävts. 

Faktiskt.se är en för flera redaktioner gemensam satsning på faktagranskning men är ifrågasatt då Hanif Bali ifrågasattes som person, inte hans argument i egentlig mening. Satsningen uppbär stöd från Vinnova och för driften svarar Bonnierkoncernens webbsatsning kit.se. 

AfS och NMR, Alternativ för Sverige och Nordiska Motståndsrörelsen, är två partier som med en sannolikhet gränsande till visshet kommer göra allt de kan för att delegimitisera valet. Och vi har än så länge gjort det enkelt för dom. Redan vid förtidsröstningen uppvisar flera lokaler sådana brister att vallagen sannolikt inte kan sägas ha tillämpats i egentlig mening. Örebropartiets ordförande Marcus Allards observationer från förtidsröstningen i Vivalla, som tidigare varit tvugna att genomföra omval då vallagen ej följts 2014, är talande.

Uppträdandet i vallokalerna kommer att vara avgörande. Mina Dennert, initiativtagare till folkrörelesen #jagärhär har tidigare aviserat att de skulle via ett annat nätverk vara närvarande i vallokalerna för att ”peppa” folk att rösta rätt. Detta är ett brott inte bara mot vallagen utan är även reglerat i Brottsbalken. Ett grovt brott kan ge upp till fyra års fängelse.

Det går inte att utesluta att krafter som vill delegimitisera valet, som AfS och NMR, kommer ha egna observatörer i så många vallokaler som möjligt och anmäla varje avvikelse inte bara till vanämnd och valmyndigheten utan även till de två valobservatörer för OSSE som är närvande för att avgöra om det svenska valet 2018 har varit demokratiskt eller inte.

I en artikel på svt.se har Eva Landahl valt att klippa bort den del av Jimmie Åkessons uttalande som klargör att invandrare ska ges förutsättningar för att bli en del av det svenska samhället. Genom att stympa citatet och ta det ur sin kontext förvanskas betydelsen av vad Jimmie Åkesson sa i debatten. SVT-ledningen med vd Hanna Stjärne i spetsen försvarade först kanalens valchef Eva Landahl efter avståndstagandet mot Jimmie Åkessons uttalande i partiledardebatten. Men efter att Expressen avslöjat att hon gillat två SD-kritiska twitterinlägg lämnade hon uppdraget som ansvarig utgivare som SVT:s valvaka.

– Det här är väldigt olyckligt, säger Anne Lagercrantz, divisionschef för SVT Nyheter.

“Härdsmälta”, konstaterar Carl Bildt (M) på Twitter.  SD-ledaren Jimmie Åkesson bojkottar nu SVT efter att SD anser att hans uttalande i debatten förvanskats av SVT – och Åkesson tror inte att SVT:s beslut i dag kommer häva deras bojkott.

– Vi har fortfarande inte fått någon ursäkt från SVT och de har inte erkänt att de gjort fel, säger Jimmie Åkesson när han inför debatten med Annie Lööf. 

Mattias Karlsson, gruppledare i riksdagen för Sverigedemokraterna, säger till Aftonbladet att han anmält SVT till valobservatörna från OSSE.

– De tog emot informationen med intresse och bad om att få en skriftlig redogörelse med källhänvisningar kring det här. Så vi utgår från att det kommer vara en del i deras fördjupade granskning, säger Mattias Karlsson, som också träffade OSSE för tre dagar sedan.

Sammantaget har nu även SVT agerat på ett sådant sätt att valets legitimitet kan ifrågasättas av krafter som vill provocera fram ett omval. Jan Scherman, TV4 förre VD, kritiserar SVT på nyhetssidan News55.se och konstaterar att SVT nu agerat som Sverigedemokraternas i särklass bästa valarbetare. Genom tiderna. Två dagar före valdagen med sannolikt ett rekordstort antal osäkra väljare.

Dessa krafter – såsom AfS och NMR – kommer, med en sannolikhet gränsande till visshet, även utnyttja vår demokratiska rättighet att även vara närvarande när rösterna räknas. Och slå ner på varje misstänkt felaktighet. Redan nu är det uppenbart att avsteg från vallagen kommer begås. I Linköpings kommun har ordföranden i valnämnden tagit ett beslut att en av de lokaler där rösterna räknas kommer valurnorna lämnas öppna och obevakade under de tio minuter som automatlarmet slår till. Valnämndens ordförande menar att den kostnad det innebär att koppla ur automatlarmet inte är motiverad utan att han hellre gör ett avsteg från vallagen. Och lämnar valurnorna öppna. Obevakade.

Öppna och obevakade.

Edit: Under gårdagen togs beslut om att skicka ut personal som kl 22:00 nollställer larmet. Men först efter omfattande övertalningsarbete. Ingenting som valnämndens ordförande själv tagit initiativ till.

Valmyndigheten är den myndighet som till slut avgör om ett omval måste genomföras. Det är inte säkert att begågna fel motiverar ett omval som det i Vivalla eller i Västra Götaland 2014. Det är endast i de valkretsar där marginalerna är så små att enskilda röster kan ha avgörande betydelse för mandatfördelningen som omval kommer att hållas.

Årets val är dock så pass osäkert på så många plan att omval inte kan uteslutas i flera valkretsar. Tre block står mot varandra och opinionsundersökningarna ger ingen vägledning alls om hur de parlamentariska förhållandena kommer att se ut.

Tvingas valkretsar till omval för att oegentligheter uppdagats som är så pass allvarliga att de bedöms ha påverkat valutgången är det de konspiratoriska, destabiliserande krafterna, som vinner på det. Och ett omval kan mycket väl få som resultat att väljarna väljer att röra sig mot de politiska polerna.

 

 

Ledarsidorna.se samt nya aktörer åker nu i cirklar runt Public Service och andra ur det medielanskap som går mot sin undergång.

Stöd oberoende media som Ledarsidorna.se genom att bli prenumerant, månadsdonator eller det gamla vanliga:

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se