Så kör Stefan Löfven över Alliansen redan vid riksdagens öppnande

  • Lördag 15 Sep 2018 2018-09-15
E-post 2242

Regeringen Löfven kör i praktiken över hela riksdagen genom sitt agerande i FN den vecka då riksdagens öppnande sammanfaller med FN:s högnivåvecka. Genom sitt agerande markerar Stefan Löfven för Alliansen, främst Centerpartiet och Liberalerna, att de inte under några villkor kommer få något inflytande över utrikespolitiken om de trots allt skulle hitta samarbetsformer på andra politikområden.

FN:s högnivåvecka sammanfaller med den svenska riksdagens öppnande. En av de mest intressanta dagarna som avhandlar ett globalt kärnvapenförbud, onsdagen den 26 september, sammanfaller med den dag som regeringen Löfven kan komma att röstas bort. 

Deltagarna i högnivåveckan, bland annat utrikesminister Wallström och kabinettssekreterare Annika Söder företräder  Sverige i de möten som syftar framåt som att förbereda bi- och multilaterla avtal, politiska samarbeten eller i att för Sveriges räkning kanske framför allt driva frågan om ett globalt kärnvapenförbud framåt.

Fakta FN:s Högnivåvecka

Den 18 september öppnar FN:s 73 session som veckan efter, den 25 septemmber, följs av den årliga ”Högnivåveckan”. Högnivåveckan är den vecka då FN:s medemsländer tar position inför det kommande arbetsåret i olika frågor och pågår i nio arbetsdagar. Under denna period genomförs dels olika panelsamtal men medlemsländerna genomför även bilaterala möten för att utväxla information, samordna sig i olika frågor eller utveckla relationerna i en viss riktning.

Den första dag som en votering i riksdagen kan ske för att avsätta Stefan Löfven sammanfaller med den dag i FN:s Generalförsamling som frågan om globalt kärnvapenförbud skall börja avhandlas. Där UD har drivit på för att Sverige skall ansluta sig till FN resolutionen men där Försvarsdepartementet och Alliansen håller emot.

Det kan slumpa sig så att i exakt samma stund som Margot Wallström går upp i talarstolen inför generalförsamlingen så faller regeringen Löfven och hon kommer därmed sakna mandat och fullmakt för det hon anför för Sveriges räkning. Men det vet inte FN:s Generalförsamling något om. Hon kan heller inte under den fortsatta högnivåveckan, efter att regeringen Löfven fallit, agera å Sveriges vägnar utan endast uppbära observatörsstatus. Men det vet inte FN heller om. Det är heller inte första gången som UD undanhåller Alliansen information vilket Ledarsidorna.se rapporterat om tidigare.

Mer läsning: UD undanhåller riksdagen avgörande information.

Reaktionerna på Utrikesdepartementet har varit starka bland tjänstemännen då regeringen Löfven inte på något sätt hållit oppositionen informerad om vilka positioner som Sverige avser ta under veckan. Kutym är annars att, vid regeringsskifte, endast skicka observatörer utan mandat vilket skedde 2006 då Fredrik Reinfeldt stod i begrepp att tillträda som statsminister och Göran Persson endast ledde en expeditionsministär. Vid 2006 års högnivåvecka hade Carl Bildt inte ens tackat slutgiltigt ja till posten som utrikesminister. Sverige hade, efter Göran Perssons avgång på valnatten, inte längre någon officiell utrikespolitik eller företrädare.

Ledarsidorna kan presentera unikt material som visar att regeringen Löfven inte kommer att följa denna praxis utan för Sveriges räkning fortsätta driva den feministiska utrikespolitiken under högnivåveckan oavsett om regeringen sitter kvar eller inte.

Den signal som Stefan Löfven sänder till de tilltänkta samarbetspartierna i Alliansen är att han avser köra över alla samarbetspartier oavsett vilka de är under kommande mandatperiod. Utrikespolitiken är bara ett av dessa områden.

Underlaget, i form av en beställning till de olika enheterna på UD, är omfattande och av underlaget framgår vilka bi- och multilaterala möten Sverige skall delta i samt vilka länder som separata möten planerats med. Framför allt Margot Wallström, Annika Söder och utrikesrådet för politiska frågor har späckade scheman.

De kommande veckorna, och den kommande mandatperioden, kommer bli något alldeles exceptionellt i svensk historia. Ledarsidorna.se står mitt i stormens öga efter att i flera år vårdat och arbetat upp förtroendet med högkvalitativa källor.

I premiummaterialet kan du ta del av 

  • Faksimil från UD:s arbetsmaterial som styrker Ledarsidorna.se uppgifter om regeringen Löfvens agerande
  • Principerna för hur veckan i FN skall förberedas
  • Viktiga hållpunkter i form av datum och checklistor
  • Politiska konsekvenser för Alliansen
  • UD:s låga säkerhetsmedvetande
  • Sveriges fortsatta prioritering av arbetet med FN:s Säkerhetsråd.

Denna form av artikel kommer inte kunna publiceras efter den första januari 2023 om Morgan Johansson får sitta kvar som justitieminister. Han har förberett en lag genom SOU 2017:70 som dels gör artikeln brottslig i sig, dels upphäver meddelarskyddet för Ledarsidorna.se källor.

Denna form av artikel kan ni endast läsa på Ledarsidorna.se.

Ni vet, det där med feta katter som inte orkar jaga ens slöa möss. Vi jagar Grå vargar, kommunister och maktkorruption under den tiden istället. Men det är inte helt riskfritt längre. Det har det å andra sidan aldrig varit när makten utmanas.

Stöd redaktionens utveckling genom att bli premiumkund eller det gamla vanliga:

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Om ni anser att vi behövs.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se