SD och MP hotar den fria forskningen. Med stöd från forskningen självt

  • Söndag 2 Sep 2018 2018-09-02
E-post 358

Viss forskning om genus och rasism är för politiserad menar Sverigedemokraternas forskningstalesperson Robert Stenkvist. Han pekar särskilt ut religionshistorikern Mattias Gardell som partisk i ett inslag på SVT där Stenkvist menar att politiken måste styra forskningen hårdare. Sverigedemokraterna landar dock, precis som Miljöpartiet fel. Dessvärre landar den som principiellt har rätt, Gardell, minst lika fel i slutändan. 

– Forskare får forskningsanslag bara för att bekräfta deras egna uppfattningar, säger Robert Stenkvist.

Att de politiska partierna vill på olika sätt, oberoende av varandra, intervenera i svensk forskning är ställt utom allt tvivel och inget nytt i egentlig mening. I Sverige pågår till exempel inte längre någon egentlig forskning kring kärnkraft efter folkomröstningen om avveckling. Miljöpartiet anser till exempel att det är tveksamt att forskningsresurser ska läggas på utvinning av fossila bränslen. Men Sverigedemokraterna går längre och pekar både ut specifika forskningsfält, genus och rasism, samt en specifik forskare i ett av dessa fält.

Mattias Gardell menar att ett demokratiskt samhälle tjänar på fri forskning där forskare bedömer varandra och politiker inte lägger sig i.

– Det är väldigt oroande när politiker går in fast de själva inte är forskare och vill styra forskning. Titta på utvecklingen i Ungern, Polen, Turkiet och andra  länder där illiberala radikalnationalistiska krafter kommit till makten. De försöker begränsa vilken kunskapsproduktion som ska råda, säger Mattias Gardell.

I grunden har Gardell den enda rimliga intellektuellt hederliga positionen. Forskningen skall vara fri för att utveckla samhället. Men. Han utelämnar att han själv är en del av Turkiets kraftigt tillrättalagda forskning.

Gardells trovärdighetsproblem är hans egen internationellt publicerade forskning, och i detta fall inom forskningsområdet samhällsvetenskap och humaniora.. Den som styr Vetenskapsrådets anslag inom just detta forskningsområde är Gardells och hans hustru Edda Manga mångårige vän och kollega Ulf Bjereld. Gardell och Manga erhöll nära åtta miljoner kronor tillsammans för att under en fyraårsperiod ta fram nya metoder för att mäta rasism i samhället. Ett annat forskningsområde Bjereld prioriterat som erhållit fyra miljoner kronor är hur kroppslukter kan kopplas samman med fördomar.

Samtidigt har all grundforskning om religiös radikalisering och dess samhällseffekter prioriterats ned av Bjereld. Utan egentliga protester från Gardell. Det är endast vid Försvarshögskolan och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt i viss mån Försvarets Forskningsinstitut som det pågår någon forskning inom dessa områden i någon mening. Dessa ligger utanför Vetenskapsrådets budget.

Kvaliteten är ett annat problem. 

Gardells senaste internationellt publicerade forskning finns i den av den turkiska regimtrogna tankesmedjan SETA framtagna rapporten om islamofobi i Europa där Gardell svarat för det svenska avsnittet. Gardell påstår att all hans forskning genomgår en så kallad ”peer- review” på Uppsala Universitet innan den publiceras. En ”peer- review” är en grundlig genomgång av forskningsresultaten innan publicering. 

Vilka sakkunniga som granskat Uppsala Universitets senaste forskningsresultat av Gardell är inte ointressant ur ett internationellt akademiskt perspektiv. Tvärtom är den i allra högsta grad angelägen då denna forskning är offentliggjord i det av honom själv kritiserade Turkiet.

Gardell menar i SETA-rapporten att Kaplans avgång var ett resultat inte av en längre tids umgänge med en organisation som står bakom 694 mord på armenier och kurder samt ett mordförsök på påve Johannes Paulus II utan ett utslag av islamofobi och något som kan liknas vid “McCarthy style” – drev.

The Social Democrats also adjusted their politics. Prime Minister Stefan Löfven, who in September 2015 had stated “My Europe builds no walls,” turned 180 degrees from his position and in November 2015, sealed Sweden’s borders. In 2017, Löfven let the “Swedish Model” be officially associated with border protection and exclusionary cultural politics. The Green party quietly went along, as it had not recovered from the unsubstantiated allegations of being “infiltrated” by the Muslim Brotherhood, which had been trumped up in 2016, McCarthy style. The Green party panicked, and ousted several members, including Mehmet Kaplan, who had been a trusted member of parliament for eight years and in 2014 had become the first Muslim minister in Sweden.

Det räcker sedan med att gå in i fotnot 24 i Gardells forskningsbidrag till den turkiska tankesmedjan SETA. Ingenstans nämner eller redogör Gardell för det faktiska sakläget.

Mehmet Kaplan, MP, tvingades avgå från regeringen Löfven  efter en längre tids oklarheter om hans utomparlamentariska relationer med såväl de Grå vargarna som den tyska organisationen Millî Görüş. Millî Görüş är en islamistisk organisation med säte i Tyskland med uttalade antisemitiska värderingar och står inför hotet att bli terroristklassade av den tyska staten.

  • Sommaren 2015 var bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) på en middag där också den svenske ordföranden för den högerextrema turkiska organisationen Grå vargarna deltog.
  • Vid middagen fanns förutom Grå vargarnas ordförande även företrädare för islamistiska organisationen Millî Görüş.
  • Mehmet Kaplan har kritiserats hårt för sitt agerande, bland annat av statsminister Stefan Löfven (S): ”Som minister har man själv ett ansvar för att agera på ett sådant sätt att det aldrig råder några tvivel om vilka organisationer eller värderingar man företräder. Därför är det djupt beklagligt att Mehmet Kaplan hamnade i det sällskapet och han har förstått att han måste vara mycket noggrannare”
  • 2014 tonade Kaplan ner allvaret de resande stridande IS-kombattanterna och jämförde med dessa IS-terrorister med svenska frivilliga under finska vinterkriget
  • 2011 bjöd Kaplan in den kände brittiske antisemiten Yvonne Ridley till riksdagen i egenskap av riksdagsledamot
  • 2009 jämförde dåvarande riksdagsledamoten Kaplan israelers agerande mot palestinier med nazisternas behandling av judar under andra världskriget. Uttalandet finns på en film från lokala tv-stationen Somali Star tv som sänts i Öppna kanalen. Att göra ”jämförelser mellan nutida Israels politik och nazisternas” kan vara antisemitiskt, enligt Europeiska parlamentets arbetsgrupp mot antisemitism.

Mer läsning: Uppsala Universitets främste professor presenterar sensationella, men falska, uppgifter i rapport om islamofobi

Rent generellt har såväl Sverigedemokraterna som Miljöpartiet landat fel. Gardells grundposition är den enda hederliga. Men. Gardell och Uppsala Universitets råd av sakkunniga brister avsevärt i trovärdighet med SETA-rapportens kvalitet samtidigt som Ulf Bjereld spelar framför allt Sverigedemokraterna i händerna med en så pass ensidig anslagstilldelning och som pressat undan den forskning som vi idag behöver men inte har. 

Det är bara i Tyskland, universitetet i Zürich samt vid säten som Oxford University som det bedrivs någon mer högkvalitativ forskning om migrationens samt kultur- och religionsfriktionens negativa effekter. Sverige står idag utan egen grundforskning. Och den grundforskning som finns, Försvarshögskolan och MSB undantagna, håller ungefär den kvalitet som Gardells SETA-rapport.

Trots påstådd, eller genomförd, ”peer review” vid Uppsala Univiersitet.

Sverige behöver en fri forskning för att utvecklas. Dessvärre har såväl professor Ulf Bjereld, med sin ensidiga bortprioritering av angelägna forskningsområden från sin maktposition på Vetenskapsrådet, som Mattias Gardells och Uppsala Universitets låga kvalitet på både forskning och sakkunniggranskning i internationellt publicerade rapporter som SETA-rapporten spelat främst Sverigedemokraterna i händerna.

Gardell har rätt, svensk fri forskning är hotad. Men han ser inte varför den är hotad. Han, och hans vän Ulf Bereld, är i allra högsta grad, med sin svans av beundrare i form av professorer, docenter, doktorer och doktorander, en del av problemet.

En politiskt styrd forskning är heller ingen nyhet för vare sig Uppsala Universitet, dess råd av sakkunniga eller Gardell själv. Inte med SETA-rapporten i färskt minne.

 

 

Redaktörens kommentar:

Mattias Gardel och hans hustru Edda Manga förenas med Ulf Bjereld i sitt engagemang i “Ship to Gaza”. Inom ramen för detta återfinns samarbete med den turkiska ultranationalistiska biståndsorganisationen IHH som terrorklassats av bland annat Israel. IHH och de Grå vargarna har Turkiets president Erdogans uttalade stöd.

Vilka de Grå vargarna är har Ledarsidorna.se redogjort för tidigare. Organisationen ligger bakom 694 bekräftade mord samt mordförsöket på Johannes Paulus II.

Gardell var en av de framstående forskare som kritiserade MSB:s kunskapsöversikt med dr Magnus Norell som huvudförfattare för brister i fotnoter.

Uppropet, som undertecknades av den svans av forskare och doktorander som omger Mattias Gardell, fick till effekt att Norell i praktiken svartlistats inom forskningsområdet samhällsvetenskap och humaniora i Sverige. En forskare valde att dra tillbaka sitt namn men då med hänvisning till en av källorna och först efter att uppropet fått avsedd effekt. När Norell blivit vingklippt och misstänkliggjord. 

Så går det till i den akademiska världen.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se