Sidas tidning OmVärlden anmäld till Pressombudsmannen

  • Söndag 23 Sep 2018 2018-09-23
E-post 368

Tidningen OmVärlden, som är en digital gratistidning ägd av biståndsmyndigheten Sida, är anmäld till Pressombudsmannen PO för en rad med felaktigeter om organisationen NGO Monitor. OmVärldens chefredaktör bemöter inte någon av klagomålen i sak utan riktar in sig på organisationen NGO Monitor istället.

Omvärlden, det vill säga Sida:s gratistidning och fullt finansierad med skattemedel, menar i artikelserien att NGO Monitor sprider lögner och halvsanningar om svenskt bistånd.  Omvärden har dock i flera avseenden själva kommit med illa uppbyggda anklagelser vilket framgår av den amnälan till Pressombudsmannen som NGO Monitor skickat in.

NGO Monitor

NGO Monitor (NGO) är en icke-statlig organisation med säte i Jerusalem som analyserar och rapporterar om det internationella biståndet till regionen i allmänhet och den Palestinska Myndigheten i synnerhet. Framför allt det som berör skola och utbildning.

Organisationen grundades 2001 av Gerald M. Steinberg under ledning av Jerusalem Center for Public Affairs. NGO Monitor blev en juridiskt och finansiellt oberoende organisation 2007.

Av anmälan framgår bland annat:

  • Omvärlden implicerar att NGO Monitor varit inblandad i dödshot mot en advokat med säte i Haag utan bevisföring. Detta  påstående är helt och hållet felaktigt
  • Omvärden påstår felaktigt att Professor Steinberg, som nämns i artikelserien, är en tidigare rådgivare till premiärminister Netanyahu
  • Utan faktiska bevis påstår Omvärlden att NGO Monitor inte är en självständig organisation utan ingår i ett omfattande nätverk av nationalistiska bosättare och utländska zionister.

OmVärdens granskning är  präglad av att personal i redaktionsledningen varit delaktiga i uppbyggnaden av bland annat biståndet till Humanitarian Law Secretariat i Ramallah. Detta projekt kartlades av Ledarsidorna.se och tidningen Världen idag. Sekretariatet visade sig vara en central aktör i det nätverk som bland annat fördelade svenska skattemedel till PBA, Palestinian Bar Association med säte i Gaza City. Efter granskningen fryste Sveriges samarbetsländer sina utbetalningar. Norge kom sedan, efter att ha gjort en egen genomlysning som bekräftade Ledarsidorna.se uppgifter på samtliga punkter, att begära utbetalat bistånd tillbaka.

Gaza City kontrolleras av den internationellt terroristklassade organisationen Hamas.

Kommentar:

Den video med samtalet med Shaun Sacks från NGO Monitor som finns inbäddad i artikeln nedan  är idag anmäld av anonyma personer till Youtube som stötande. Antalet anmälningar har nu nått den nivån att inga reklamintäkter genereras längre och nästa steg är att Youtube raderar inslaget.

Det är med andra ord så pass stötande för vissa svenska aktörer att ha ett samtal med en företrädare för NGO Monitor, tillika israelisk medborgare och jude, i Sverige idag att nätaktivister som skyddas av anonymitet arbetar för att få bort det samtalet från den allmänna debatten.

Som bonuseffekt för anmälarna, hur de än är organiserade, genereras inga reklamintäkter till Ledarsidorna.se från Youtubekanalen längre.

I premiummaterialet kan du ta del av NGO Monitor anmälan till Pressombudsmannen (fyra sidor) samt material från The Meir Amit Intelligence and Terrorism information Centers granskning av all skollitteratur i UNWRA:s skolor från årskurs 1 till 10 (40 sidor källmaterial).

Underrättelsematerialet, som inte någon annan svensk media publicerat, underkänner stora delar av OmVärldens påståenden i artikelserien och även Sidas dementier.

Vidare redogörs för en del av OmVärldens bevekelsegrunder för att skriva ett reportage om NGO Monitor och hur Ledarsidorna.se kom att vara med från början när oegentligheter och tveksamheter med svenskt bistånd avslöjades 2017.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.