Socialdemokraterna är systematiskt motståndare till yttrandefrihet. På alla nivåer

  • Torsdag 6 Sep 2018 2018-09-06
E-post 1248

Dennis Jeryd (s) och kommunalråd i Lerums kommun har genom hot försökt stoppa publiceringar av artiklar som handlar om en upphandlingsskandal i Lerums kommun. Hot framförda av Jeryd mot en 81 år gammal trogen partiveteran. Dennis Jeryd och justitieminister Morgan Johansson förenas i att ingen av dem vill, eller vill inse, att Sverige ratificerat Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna där bland annat yttrandefriheten befästs vara en universell, okränkbar, rättighet.

Det handlar ytterst om den så kallade Systemteknikskandalen som såväl Floda Nyheter som Ledarsidorna.se beskrivit tidigare. Där Floda Nyheter visar på ett helt annat sätt än Lerums tidning att de vågar granska makten. I Lerums tidnings fall finns det en rädsla för att allt för kritiskt granskande kan innebära att Lerums kommun drar in kommunens annonsering. Lerums kommun är en av tidningens viktigaste annonskunder.

Systemteknikskandalen Lerum

Systemteknikskandalen innebär i korthet att Lerums kommuns tjänstemän, med stöd från delar av kommunens ledning, på falska grunder anklagat Calle Hillmarch för överdebitering trots att kommunen i varje steg kontrollerat att uppdrag gått rätt till. Snarare har kommunen agerat på gränsen för vad som regleras i LOU och tvingat Hillmarch till fakturering in blanco samt nyttjande av vissa utpekade personer som sin underleverantör.

Kommunen valde, för att dölja sina egna överträdelser, att polisanmäla Hillmarch som förutom att han fortfarande inte fått betalt av kommunen för utfört arbete, 3 500 000 SEK, även under utredningstiden fick näringsförbud. Så fort åklagaren kunnat hålla sitt förhör insåg åklagaren att inget brott begåtts av Hillmarch och förundersökningen lades ner.

Idag uppgår Hillmarchs kostnader för advokat samt och kommunens kostnader tillsammans med den ej reglerade fordran till över 10 000 000 SEK. Då är skadeståndet för den tid som Hillmarch inte kunnat arbeta ej inräknat.

 

Den enda media som pressat på konsekvent för att få till en lösning är Floda Nyheter som aktivt motarbetats av kommunens tjänstemän och politiska ledning tills härom dagen då kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenius (C) till slut informerats om den skada kommunen åsamkat Hillmarch. Man menar nu att kommunen måste komma till en lösning då Hillmarch blivit felaktigt behandlad från början till slut och får nu stöd från det miljöpartistiska kommunalrådet Rutger Fridholm . Utan framför allt Floda Nyheter, som i praktiken är en två-manscirkus, hade aldrig Calle Hillmarch och hans livsverk Systemteknik fått upprättelse.

Men att det forfarande finns krafter som inte vill få mer på denna historia är ställt utom allt tvivel. Dennis Jeryd, kommunalråd (S) hotar nu medlemmar med uteslutning från Socialdemokraterna om de talar med media. Dennis Jeryd åberopar med andra ord Socialdemokraternas stagdar 14 paragraf, 2:a moment. Medlemmen i fråga är Lennart Jonsson, en 81 årig partiveteran. 

Så här skriver Lennart Jonsson, tung och mycket erfaren socialdemokrat i Lerums kommun till Floda Nyheter:

”På kvällen den femte september efter det att FlodaNyheter gjort en intervju med mig, ringde Dennis Jeryd (s) till mig och var rasande. Han hade informerats om att jag träffat en journalist från FlodaNyheter och ville att jag skulle stoppa artikeln. Dennis Jeryd berättade att man sinsemellan kommunalråden diskuterat möjligheten att utesluta Lennart Wassenius från Centern. Han hade i en stort uppslagen artikel i såväl Lokalpressen som i Floda Nyheter starkt kritiserat Lerums kommuns hantering av Systemteknikskandalen. Dennis Jeryd varnade mig att om jag lät intervjun med mig publiceras så skulle detta även kunna hända mig. Han visste ju inte ens om vad vi hade pratat om.”

Dennis Jeryd uppbär alla kliniska likheter med sin partikamrat justitieminister Morgan Johansson. De förenas i att vilja inskränka det fria ordet. Dennis Jeryd använder sig av hotet som metod att inskränka varje medborgares meddelarfrihet och yttrandefrihet, Morgan Johansson arbetar mer långsiktigt genom att via grundlagen inskränka dessa friheter samt förorda införandet av hemliga tvångsmedel mot journalister.

Vare sig Dennis Jeryd eller Morgan Johansson har dock stöd för sitt agerande i form av kongressbeslut ellerr i Dennis Jerdys fall, Yttrandefrihetsgrundlagen eller Tryckfrihetsförordningen.

Vad som däremot förenar Dennis Jeryd och Morgan Johansson, och som i alla väsentliga delar är allvarligare, är deras grundattityd till det som är de universella mänskliga rättigheter som Sverige ratificerat genom Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Bägge står för en syn där de vill inskränka dessa och reglera det fria ordet genom grundlagar som inte står Ungern eller Polen långt ifrån eller via hot, ett agerande som möjligtvis hör hemma i Nordkorea. Utan Ledarsidorna.se eller Floda Nyheter hade inget av detta kommit upp till ytan. Och viktigast av allt:

Utan Floda Nyheters enträgna arbete hade aldrig den enskilde medborgaren Calle Hillmarch fått upprättelse mot Dennis Jeryd och Lerums kommun. Som nu genom hot om bestraffningar försöker tysta sina kritiker.

 

Redaktörens kommentar:

Floda Nyheter är vid sidan av Dagens Vimmerby två goda lokala exempel på det nya medielanskap som växer fram. Aktörer som, på ett helt annat sätt än de etablerade, har förmåga att med små resurser prestera oberoende och högkvalitativ journalistik.

Floda Nyheter bevisar att det är de nya medierna som förmår föra journalistiken tillbaka till sina rötter.

Fri. Och oberoende.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se