Svenska Akademien reformerar sig – resultatet blir en bristvara på både snille och smak

  • Fredag 14 Sep 2018 2018-09-14
E-post 124

Svenska Akademien offentliggör sitt arbete med stadgarna som rör ”riktlinjer för det inre arbetet”. De nya tilläggen och omskrivningarna ska förtydliga de ursprungliga stadgarna från 1786. Bland annat står det att ledamöterna inte ska kritisera varandra offentligt. Horace Engdahls kommentar till Svenska Akademiens nya stadgekommenarer gör inte Akademiens reformarbete tydligare. Snarare tvärtom.

”Vi är alla nöjda med stadgekommentarerna. Händelserna i våras var beklagliga på många sätt, men jag försvarar det jag sa i den åsyftade artikeln och även min rätt att säga det. Jag åberopar den exceptionella omständigheten att ständiga sekreteraren vid det tillfället förde krig mot sin egen Akademi. I ett sådant läge gäller nödvärnsrätten.”

Med Engdahls kommentar till stadgekommentarerna som skall modernisera Svenska Akademien förenas numera vanliga föreningsstadgar med Brottsbalkens 24 kapitel, den som reglerar nödvärnsrätten.

Kravet för att nödvärn skall föreligga, är att alla tre av följande förutsättningar är uppfyllda:

1. Det skall vara ett brottsligt angrepp.
2. Angreppet skall vara påbörjat eller överhängande.
3. Försvaret skall vara nödvändigt.

Det räcker med andra ord att det finns en överhängde risk att en ledamot skall börja snacka skit om en annan för att den andre skall kunna tillgripa skitsnack som försvar. Angreppet av skitsnack behöver med andra ord inte ha påbörjats. Hur du som ledamot skall kunna identifiera en överhängande risk att någon börjar snacka skit om den andre ledamoten är dock fortfarande inte behandlat i förarbetena till stadgekommentarerna vilket kan ge en osäkerhet i tillämpningen.

Om du sedan tycker, som akademiledamot, att en annan ledamot snackar skit om dig får du snacka skit tillbaka men ej uppenbart oförsvarligt skitsnack. Du måste dessutom sluta snacka skit när skitsnacksangreppet mot dig slutar.

Nödvärnsrätten reglerar även det som kallas övertagande av nödvärn.

Om en ledamot snackar skit om en annan ledamot får en tredje ledamot ta över den andres nödvärnsrätt och snacka skit tillbaka i dennes ställe men ej använda sig av uppenbart oförsvarligt skitsnack. På samma sätt så måste du sluta snacka skit när skitsnacksangreppet mot den andre ledamoten upphör.

Svenska Akademien. Snille och smak.

Fakta Svenska Akademien

Svenska Akademien är en kunglig akademi som instiftades 1786 av Gustav III med syftet att ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”. Akademien utser årligen mottagare av flera priser och stipendier, däribland Nobelpriset i litteratur. Antalet akademiledamöter är arton, utom när en ledamot har avlidit eller beviljats utträde och ännu ingen efterträdare hunnit väljas in. Akademien kallas därmed även De Aderton. Dess valspråk är ”Snille och smak”.

Svenska Akademien ses allmänt som en av de viktigaste svenska kulturinstitutionerna. Förutom utdelandet av Nobelpriset i litteratur och ett antal andra utmärkelser ligger man bland annat bakom Svenska Akademiens ordlista och Svenska Akademiens ordbok, två ordböcker med stor språklig auktoritet.

Under 2017/18 plågades Akademien av omfattande bråk som följd av anklagelser mot "Kulturprofilens" sexuella övergrepp inom ramen för Akademiens verksamhet. Akademien har under de senaste åren präglats av interna samarbetsproblem och samtliga ledamöter deltar inte längre i arbetet.

 

Extramaterial:

Svenska Akademiens stadgar med uppdaterade stadgekommentarer (tolkningar).

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se