Sverige byter kurs – vinnare blir förlorare och förlorare blir vinnare

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Tisdag 11 Sep 2018 2018-09-11
E-post 659

I ett val där alla ansåg sig vara vinnare utrkistalliseras mer och mer att det blev ett val av förlorare. Efter att ha gått igenom ett 40-tal kommunala valresultat står det klart att Sverigedemokraterna har stöd för mycket av sin politik men inte för sitt parti. Oavsett vem det sedan är som genomför den.

Från Valmyndigheten visar det sig att Västra Götaland rapporterat in fel siffror vilket påverat valutgången och Centerpartiet tappar ett av sina riksdagsmandat. Givet att det inte är fler avgörande misstag från Valmyndighetens sida och att inget av de idag 20-talet anmälningar renderar i behovet av ett omval går det nu att börja göra några första valanalyser. 

LO:s ordförande konstaterande i sin valanalys att det nu råder en rödgrön majoritet i riksdagen

”Vi lägger oss inte i hur Stefan Löfven agerar under regeringsförhandlingarna. Men det ser ut som att vi får ett parlament med en rödgrön majoritet. Då är chanserna att han regerar vidare ganska stora”, säger Karl-Petter Thorwaldsson till Dagens Industri.

men LO:s slutsats förutsätter att Sverigedemokraterna inlett ett samarbete med Miljöpartiet.

Ledarsidorna.se har sökt företrädare för Sverigedemokraterna för att få detta bekräftat men tvingats att lägga på telefonen för att inte bli lomhörd av det tjutande gapskrattet. Av detta sluter sig Ledarsidorna.se till att något samarbete inte föreligger och att Karl Petter Thorwaldssons uttalande till Sveriges ledande finanstidning helt saknar grund. Någon rödgrön majoritet i kammaren föreligger inte.

I valet till riksdagen utkristalliseras nu en vinnare och sju partier som förlorat i större eller mindre omfattning. Kristdemokraterna är i egentlig mening de enda egentliga vinnarna. Sverigedemokraterna vann det politiska valet medan de förlorade förtroendet. En sammanställning som SVT har gjort visar att Socialdemokraterna har förlorat stöd i nästan alla Sveriges kommuner.

För Socialdemokraterna innebär detta att förlusten av politiskt initiativ blev uppenbar. I kommuner med en tydlig, och kravorienterad, integrationspolitik och en politisk linje som uppfattas ligga nära Sverigedemokrater backar de senare. Oavsett politiskt styre.

  • I S-märkta Katrineholm fick Socialdemokraterna 46,3 procent av rösterna och tappade ett mandat. Men stödet för kommunalrådet är kompakt. Sverigedemokraterna hamnade långt bakom med 11,8 procent av rösterna.
  • I Landskrona går Liberalerna fram med 8,7 procent till 34,5 procent. Sverigedemokraternas ökning stannar med blygsamma 0,9 procent men landar å andra sidan över riksresultatet på 19,3 procent.
  • I Staffanstorp gör Moderaterna ett succéval och går fram till 7,4 procent och når 42,9 procent. Sverigedemokraterna ligger still på 11,1 procent. Ett annat exempel på en moderatledd kommun är Östra Göinge med 42,7 procent för Moderaterna och där SD de facto backar med 2,8 procent till 16,1 procent i kommunalvalet.

Trenden är tydlig när en kvalitativ analys genomförs vid sidan av en kvantitativ. I de kommuner det förs en politik som innebär kritik mot den förda migrationspolitiken på nationell nivå och med dels en väsentligt tuffare integrationspolitik lokalt samt med tydliga företrädare går dessa framåt eller skapar starka lokala regeringsunderlag samtidigt som Sverigedemokraterna mer eller mindre står still eller slutar växa i samma takt. I vissa fall backar de. Något som även Sydsvenskan konstaterar.

Sverigedemokraterna fick stöd för sin politik men inte för sitt parti.

Detta har slagit igenom långt tidigare men inte lika konkret då de flesta riksdagspartier, C, MP och V undantaget, anammat hela eller stora delar av Sverigedemokraternas valplattform från 2014.

I många kommuner kommer Sverige uppleva samma problematik som i Riksdagen under förra mandatperioden och som vi kommer dras med nu i fyra år framöver. Dessa kommuner kommer stå inför att göra lokala decemberöverenskommelser, något parti byter block eller helt enkelt att ena blocket börjar samarbeta med Sverigedemokraterna. Som i flera kommuner i Skåne. Och även i kommunerna så hastar det med att få ihop en fungerande kommunstyrelse. Och budget. Det är inte bara staten som skall ha färdiga budgetar den 1 januari

Men att Sverige nu ändrar kurs, oavsett valresultatet i valet till riksdagen, bör vara ställt utom allt tvivel. En för allmänheten dold organisation, Sveriges Kommuner och Landsting, kommer att vara tvingad att anpassa sig till de kommunala valresultaten.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. Den politiska organisationen består av en kongress som är dess högsta beslutande organ och genomförs vart fjärde år. Mellan kongresserna styrs SKL av en politisk vald styrelse. Till styrelsens förfogande finns tre delegationer, nio beredningar och tre programberedningar.

SKL är en koncensusorganisation som skall ta tillvara alla kommuner och landstings intressen, oavsett lokalt eller regionalt styre. SKL äger tidningen Dagens Samhälle som riktar sig mot alla Sveriges förtroendevalda.

Delegationer:

  • Förhandlingsdelegationen
  • Revisionsdelegationen
  • Sjukvårdsdelegationen

SKL´s nio beredningar behandlar demokratifrågor, digitalisering, nternationella frågor, kultur och fritid, primärvård och äldreomsorg, samhällsbyggnad, socialpolitik och individomsorg, tillväxt och regional utveckling samt slutligen utbildningsfrågor.

Vad många missar är att Sverigedemokraterna nu blir starkare i kommunerna vilket kommer ge dem inflytande över SKL, Sveriges kommuner och landsting. Detta är en koncensusorganisation som är vårt främsta verktyg för att påverka EU:s regionalpolitik. SKL är i vissa fall en viktigare aktör än regeringen och då den representerar samtliga 290 kommuner så råder en helt annan logik. Det innebär att det finns en helt annan möjlighet för S, M, SD mer restriktiva migrationspolitik kan slå igenom och då både påverka Sveriges förda EU-politik inom migrations- och integrationsområdet som omvänt – påverkar EU:s regionalpolitik inom dessa områden.

Under mandatperioden 2014-2018 hade Sverigedemokaterna endast en ordinarie i styrelsen som omfattar 21 personer. Beroende på hur många kommuner som växlar styre och som vilar på Sverigedemokraterna i någon form är det inte uteslutet att antalet styrelseplatser kan öka till upp till fyra. Och därmed inflytandet. Även de beredningar, som bereder remissvar och andra ärenden, som till exempel yttranden till EU, kommer påverkas. Här återfinns en rad med för Sverigedemokraterna angelägna politikområden som kultur och integration.

Ur detta perspektiv kan Sverigedemokratisk politik de facto få genomslag. Men underifrån. 

Detta kommer att stå i bjärt kontrast mot valets överraskning. Socialdemokraterna. Ett problem för Socialdemokraterna under kommande mandatperiod är, hur konstigt det än kan låta, den remarkabla återhämtning som partiet gjorde. Socialdemokraterna lyckades locka tillbaka många väljare som gillar den mer restriktiva linjen i migrationspolitiken vilket förklaras av siffrorna på kommunal nivå från bland annat Katrineholm. Samtidigt lyckas Socialdemokraterna mobilisera klanrösterna i utanförskapsområdena. Klanröster som inte alls är med på en mer kravorienterad integrationspolitik i samma utsträcknig som förs i bland annat S-styrda Katrineholm. Klanrösterna vill tvärtom se fortsatta inkapslande kulturbidrag och positiv särbehandling för att bara nämna två exempel.

Oförmågan att ha gjort upp med identitetspolitiken och valresultatet har förstärkt den spänning som finns i partiet. Klanrösterna förväntar sig något tillbaka på samma sätt som de som litar på en mer restriktiv migrationspolitik förväntar sig något. Återhämtningen kan mycket väl visa sig vara en gryende förlust. Stefan Löfven skall tillfredsställa både klaner och partipolitiska återvändare.

De politiska återvändarna förtjänar en egen förklaring. Sverigedemokratiska lokala företrädare tog ut segern i förskott när siffrorna började gå mot 24 procent och började agera arrogant och vissa kunde inte hejda sig från att ge uttryck för sin lust att hämnas efter år av stigmatisering. Detta sammantaget med knallkorksuttalanden som att vilja se Veronica Palm sprängd i bitar är inget som attraherar medelklassväljare i någon större utsträckning. De politiska återvändarna insåg då att Sverigedemokraterna långt ifrån gjort upp med sina rötter lokalt och valde att lägga sin röst på partier som åtminstone i retoriken anammat Sverigedemokraternas politik.

Socialdemokraterna vann det som kallas för ”popular vote”, rösterna, men ser ut att förlora det politiska initiativet inom den lokala och regionala migrationspolitiken. Samtidigt vann Sverigedemokraterna det politiska initiativet men förlorade i förtroendeomröstningen.

Sverige byter nu kurs, men från ett annat perspektiv än vad som var tänkt.

Om Sverigedemokraterna spelar korten rätt, och inte spela bort viktiga styrelseplatser i SKL styrelse samt att M och S kan fortsätta hantera SKL som en koncensusorganisation och försöka samla samtliga Sveriges kommuner kring en regionalpolitik kan vi se hur det politiska mittfältet förflyttats och den politiska kursen harmonierar bättre på regional nivå med inte bara övriga EU utan även kan komma att lägga sig nära Danmark, Finlands och Visegrad-ländernas inställning.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se