Tjänstemän inom regeringskansliet skapar nytt upprop i protest mot UD-tjänstemännen

  • Fredag 28 Sep 2018 2018-09-28
E-post 1111

FLASH:

På Facebook, har anställda på regeringskansliet startat en rörelse på Facebook som tar avstånd från det brev som 261 personer, allt ifrån enhetschefer ner till departementssekreterare skrivit under där Regeringskansliets värdegrund kan tolkas stå över svensk grundlag.

De som anslutit sig till att använda sig av taggen #intemittupprop menar att som opolitisk tjänsteman i regeringskansliet är det dennes främsta, och enda, uppdrag att bistå de folkvalda. Att för var tid se till att ministern har rätt underlag och kan fatta väl avvägda beslut.  I detta ingår även under beredningen av ett ärende att kunna ifrågasätta dåliga förslag, argumentera för varför något initiativ inte lämpligt eller varför en viss förhandlingsposition inte skulle vara framgångsrik.

Det är inte alltid en enkel arbetsuppgift men, menar flera källor, att alla och envar som är anställda som opolitiska tjänstemän måste vara beredda att försvara förslag och prioriteringar som de inte delar eller som man tycker är rent av är felaktigt utformade alternativt kontraproduktiva.

Det är detta som är uppdraget för regeringskansliets fasta personal menar flertalet mer seniora tjänstemän av den äldre generationen.

Det ingår inte, menar flertalet av de källor som Ledarsidorna.se varit i kontakt med, i uppdraget eller i anställningen som departementssekreterare, kansliråd, departementsråd, enhetschef eller utrikesråd att ifrågasätta valresultat eller de regeringsbildningar som resultatet av demokratiskt genomförda val innebär.

Listan med namnunderskrifter kallas nu internt för “Hemska Listan”. Vidare kommer personaldirektören inom en snar framtid att genomföra möten med de ansvariga för brevet och då inleda en dialog.  Detta meddelades idag på regeringskansliets intranät. Citat:

“Föra en dialog om utgångspunkten för vårt uppdrag”

SLUT

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.