Två av undertecknarna av UD:s värdegrundsupprop handplockades av den politiska ledningen

  • Fredag 28 Sep 2018 2018-09-28
E-post 2146

Två av de namn som undertecknat värdegrundsuppropet på Utrikesdepartementet och utpekats som drivande där Margot Wallströms efterträdare syn på alla människors lika värde ifrågasätts har florerat tidigare i andra sammanhang och kan uppvisa remarkabla karriärer.

Det äkta paret Efraim Gomez och hans livskamrat Maria Guitterez återfinns som undertecknare av värdegrundsuppropet på Utrikesdepartementet. Gomez har, som enhetschef, agerat för att undanhålla bland annat utvärderingen av kampanjen till FN:s säkerhetsråd och annat material från riksdagens utrikesutskott och diarieföring.

Utrikesdepartementet försökte aktivt påverka en utvärdering av kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd. När utredaren vägrade att ändra i texten så gömdes utredningen undan. Särskilt kontroversiellt visade utvärderingen om hur biståndspengar använts för att värva röster. UD gör nu gällande att utvärderingen är full av fel – vilket tillbakavisas av utredaren, ambassadör Anders Lidén rapporterade DN. 

UD har genom chefen för FN-enheten, Efraim Gomez, i marginalen på den av DN publicerade rapporten antecknat:

”Tendentiöst. Saknas belägg. Inga exempel.” 

Detta stämmer inte. Två sidor längre fram i utvärderingen framgår exemplen som Gomez påstår saknas med att det gäller fattiga länder som Palau, Marshallöarna, Maldiverna, Bangladesh och Tadzjikistan.  Gomez tjänsteanteckningar på rapporten vittnar om att han antingen inte läst den alternativt att han förbereder de offentliga invändningarna från den politiska ledningen. Invändningar som är möjliga att göra då rapporten i huvudsak är hemligstämplad.

Rapporten konstaterar visserligen att biståndspengar inte använts i någon ”nämnvärd utsträckning” för att enbart främja FN-kandidaturen. Men också att ”det finns enstaka diskutabla fall där så ändå har skett”. Riksdagen har begärt ut rapporten vid upprepade tillfällen men vägrats av Gomez vilket DN rapporterat om. Vägran har föregåtts av att Gomez inte diariefört rapporten utan velat ha den som “arbetsmaterial” istället. För att undvika förvaltningslagens och andra lagrums bestämmelser om krav på att göras tillgänglig för berörda. Till slut lämnades den offentliga sammanställningen ut men inte basmaterialet.

Enligt vad DN erfor uppstod då tvivel på om den rapport som UD visade upp för politikerna verkligen var Anders Lidéns slutrapport. Det exemplar riksdagsledamöterna fick se var nämligen försett med handskrivna anteckningar i marginalen

Det hela mynnade ut i att i stället för att sända över rapporten till utskottet så bjöd UD i stället in utvalda representanter från varje parti i utskottet. Riksdagsledamöterna tvingades att lämna ifrån sig sina mobiler, leddes in i ett rum och hann inte läsa hela materialet i lugn och ro.

Mer läsning: Hur “The Dirty Dozen” arbetar på UD.

Departementsrådet Efraim Gomez är inte vem som helst på UD. Endast 32 år gammal utsågs han av regeringen Löfven till chef för FN-enheten. Denna enhet, en av de absolut viktigaste på hela UD, samordnar övergripande samstämmighetsfrågor inom det multilaterala utvecklingssamarbetet, och styrning och utvärdering av Sveriges utvecklingssamarbete genom FN. Andra viktiga arbetsområden är terrorismfrågor, sanktioner och internationella utrikes- och utvecklingspolitiska aspekter av globala hälsofrågor, inklusive globala hälsofonder. Sekretariatet för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd för perioden 2017 – 2018 var också placerat på enheten.

Detta sekretariat som Gomez ansvarat för som chef för FN-enheten gömde undan hela kampanjen på en separat elektronisk arbetsyta som Ledarsidorna var först att rapportera om och som DN sedan följde upp.  Under utredningen återfanns mer än 900 sidor med bland annat e-postkommunikation som aldrig diarieförts och som efter att det avslöjats sekretessmarkerades i sin helhet när DN begärde ut dessa.

Efraim Gomez står den nuvarande kabinettssekreteraren Annika Söder nära. Gomez är formellt en opolitisk tjänsteman men som gjort kometkarriär genom sina goda kontakter med Olof Palmes Internationella Center där han har sina egentliga rötter från ungdomen. Gomez karriär på UD började som medlem i det socialdemokratiska partiet och ett engagemang på Olof Palmes Internationella Center.

Gomez gick till att bli chef för FN-enheten utan tio-tjugo års erfarenhet av diplomati och FN-systemet bedöms mycket ovanligt men bristen i internationell erfarenhet kompenseras av Gomez sannolikt av hans partiengagemang och uppvisade lojalitet.

Ett annat exempel på Margot Wallströms och kabinettssekreterare Annika Söders utnämningsstrategi var utnämningen av Efraim Gomez hustru,  Maria Guiterrez.  Guiterrez befordrades efter att just ha genomfört handläggarutbildningen på UD till att bli personlig samordnare åt kabinettssekreterare Annika Söder. En av UD:s i särklass tyngsta och mest inflytelserika tjänster vid sidan av utrikesråden med tillgång till i praktiken all information. Även med ett partimedlemskap i socialdemokraterna brukar det ta tio år innan en person ens kan komma ifråga för intervju.

Paret Gomez – Guiterrez karriär på UD, där Annika Söder har rekryterat och föreslagit de bägge, liknar ingenting som UD har fått erfara tidigare. Nästa mandatperiods kabinettssekreterare kommer med andra ord ärva, i varje fall den första arbetsdagen, Annika Söders bägge nyckelrekryter i för departementet kritiska och inflytelserika positioner.

Nästa utrikesminister och kabinettsekreterare kommer att välkomnas till arbetsplatsen av livskamraterna Efraim Gomez och hans hustru,  Maria Guiterrez. Chef för FN-enheten respektive kabinettssekreterarens högra hand i egenskap av samordnare.

Bägge har undertecknat det upprop som misstänkliggör kommande politiska ledningars människosyn och som nu kritiseras av både Carl Bildt samt högt meriterade grundlagsexperter och statsvetare.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.