UD personal uppmanar till olydnad – Eventuell ny politisk ledning utmålas som rasistisk

  • Tisdag 25 Sep 2018 2018-09-25
E-post 6169

När det blev klart att regeringen Löfven stod i begrepp att avskiljas från sitt uppdrag startade ett antal opolitiska regeringstjänstemän på Utrikesdepartementet ett upprop för att Regeringskansliet skulle vidmakthålla den värdegrund som, i detta fall, UD omfattas av.

Uppropet pekar implicit ut alla andra regeringar än en socialdemokratis som fientligt inställd till personer med olika handikapp, etniskt ursprung eller annan sexuell läggning än heterosexuell och att dessa skulle diskrimineras. En kommande ministär menar initiativtagarna implicit vara rasistisk och homofobisk utan att veta något närmare om vilket regeringsalternativ som till slut vinner riksdagsmajoritet.

När Ledarsidorna.se får materialet har 65 personer undertecknat uppropet. Bland de undertecknande återfinns bland annat Eftaim Gomez, av Margot Wallström utsedd till chef för FN-enheten med sambo. Gomez sambo är idag kabinettsekreterare Annika Söders samordnare. Efraim Gomez har tidigare vägrat att lämna ut handlingar till riksdagens utrikesutskott trots att de har rätt att ta del av dokumentation som rör hans ansvarsområde.

I uppropet ställs bland annat frågan om medarbetarna kan anse sig befriade från lojalitetsplikten mot en ny minister om de anser att en ny politisk ledning bryter mot den tidigares värdegrund.

I premiummaterialet kan du ta del av hela uppropet samt de 65 som idag redan innan ny regering utses vill försäkra sig att de kan på eget initiativ göra avsteg från lojalitetsplikten men bibehålla anställning på regeringskansliet.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.