Valet 2018 – ett vägval för demokratin och fri media. Och du har bara en valsedel

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Lördag 8 Sep 2018 2018-09-08
E-post 2770

Morgondagens riksdagsval är ett val som avgör framtiden för världens äldsta tryckfrihetsförordning. Konsekvenserna om Socialdemokraterna skulle få förälängt förtroende kommer bli vittgående eftersom Stefan Löfven inte på något sätt markerat för justitieminister Morgan Johansson att den senare har slagit in på fel väg.

Under mandatperioden har justitieminister Morgan Johansson, S, försökt att inskränka den vanlige medborgarens informationsfrihet genom en ändrig i Tryckfrihetsförordningen. Johansson lyckades dock aldrig få en majoritet för sin repressiva demokratisyn i Konstitutionsutskottet varför förslaget aldrig nådde kammaren. Kampanjen “Stoppa grundlagsändringen” lyckades i sista parlamentariska beredningsinstans få en politisk majoritet att stoppa Morgan Johansson. En kampanj Ledarsidorna.se med Johan Westerholm och Helen Bergman ledde ensamma. Utan stöd från någon annan medieaktör.

Johansson har förberett en annan förändring efter en kortare enmansutredning av mediegrundlagarna. En utredning som Johansson valde att lägga utanför grundlagsberedningen för att slippa parlamentarisk insyn. Utredningen är att betrakta som ett rent beställningsarbete från Socialdemokraterna att tysta granskande obekväma journalister och utredningsdirektivet framtagande sammanfaller med när Ledarsidorna.se avslöjade bland annat hur svenska biståndsmedel slussades vidare till organisationer närstående till terrororganisationen Hamas.

Morgan Johansson, Socialdemokraternas justitieminister, har dock inte givit upp vilket jag och Aron Flam redogör för i Flams programformat “Dekonstruktiv kritik“.

 

Generellt har Morgan Johannson en annan demokratisyn än de övriga partierna. Han har inte heller stöd för sina repressiva grundlags förslag och inskränkningar i några kongressbeslut utan agerar helt på egen hand. I fråga om hur hantera organisationer som NMR, Nordiska Motståndsrörelsen, vill Morgan Johansson under nästa mandatperiod gå in via grundlagarna och införa ett åsiktsförbud och på så sätt om fyra år få bort NMR från gatorna. 

NMR är, i likhet med de turkiska Grå vargarna, att betrakta som en terrororganisation. Bägge har i modern tid genomfört sprängdåd i syfte att injaga fruktan. 

Moderaterna, som tagit fram ett alternativ, vill gå en annan väg. Moderaterna vill genom justeringar i Kårlagen och Brottsbalken göra den organiserade tillämpningen av destabiliserande åsikter förbjuden. Vilket är en enorm skillnad. Med moderaternas förslag kan vi redan till nästa sommar få bort inte bara NMR från Visbys gator under Almedalsveckan. Vi kan även få bort de Grå vargarna från sina manifestationer som gästas av bland annat socialdemokraternas Sultan Kayhan, riksdagsledamot för Stockholms stad. Så sent som 2012 visade Kayhan öppet sin glädje och politiska stöd när representanter för de Grå vargarna önskade död åt de ”armeniska hundarna” och andra budskap som innebär folkmord. Sympatier hon delar med bland annat Mehmet Kaplan, Miljöpartiet.

De Grå vargarna är idag spridda över hela Euroasien med fler än 200 000 aktiva medlemmar som deltagit i bland annat de tjetjenska krigen samt det Syriska inbördeskriget. De Grå vargarna har tidigare genomfört 694 dokumenterade mord på bland annat armenier samt ett mprdförsökt på påven Johannes Paulus II.

Med Morgan Johanssons lagtekniska lösning, att gå in via grundlagen istället för kårlagen och befintlig terroristlagstiftning, öppnas en möjlighet att kunna undanta de Grå vargarna och andra våldsbejakande etnoreligiösa organisationer från straffansvar. Den lösnig som Morgan Johansson förespråkar skulle därmed värna viktiga väljargrupper som Sultan Kayhan representerar. De ultranationalistiska fascistiska som vinner sin legitimitet på en nationalistisk muslimsk retorik.

Den socialdemokratiska rädslan för att stöta sig med etnokulturella religiösa grupper slår igenom i lagstiftningsarbetet. En väg via grundlagen skulle kunna undanta dessa från förbud genom hänvisning till religionsfriheten.

Valet imorgon är ett vägval för Sverige. 

  • Vill du ha en framtid där journalister och deras familjer kan utsättas för hemliga tvångsmedel för att staten misstänker att journalisten kanske skriver på en artikel som kan påverka bilden av Sverige utomlands så röstar du på Socialdemokraterna och Stefan Löfven i valet till riksdagen.
  • Vill du det inte röstar du Moderaterna eller Liberalerna. De enda partier som tydligt tagit avstånd från Morgan Johanssons repressiva grundlagsförslag.

Du kan inte heller, om du är Socialdemokrat, säga att du är demokrat om du är beredd att offra fri media och medborgarnas informationsfrihet på maktens altare. Om du gör det är du socialist. Inte demokrat. Du kan inte stå på bägge sidor samtidigt. När du gjort ditt val förväntar jag mig att du står för det och därmed är beredd att försvara inskränkningarna som regeringen vill införa i yttrandefriheten och informationsfriheten.

Det är nu du visar var du står. Om du är demokrat eller inte. Du har nämligen bara en valsedel att göra ditt val med.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se