Valfusk, eller…?

  • Onsdag 12 Sep 2018 2018-09-12
E-post 832

 Att det finns brister i vårt sätt att praktiskt organisera val i Sverige är uppenbart. De internationella valobservatörer som varit på plats har uttryckt åtskillig kritik mot vårt system . Kritiken handlar bland annat om svårigheter med att bevara valhemligheten då valsedlarna står väl exponerade i vallokalen och andra lätt kan iaktta vilka valsedlar som tas. Annan kritik att reflektera över är de rapporter om att män följer med kvinnor in i valbåset, sannolikt för att kontrollera var hon lägger sin röst som nått media Bland annat har moderaterna i Filipstad anmält misstänkt valfusk då de reagerat över att invandrarmän ”dirigerat” kvinnornas röster.

Vidare finns misstankar om så kallad klanröstning, vilket exempelvis avslöjandet om erbjudandet till moderaterna i Botkyrka om att få 3000 röster i utbyte mot mark att bygga en moské på indikerar.

Inte nog med detta. Röster från ett helt valdistrikt, Pomona  i Ängelholm, rapporterades saknade. Vidare har vi nåtts av berättelser om människor som förhindrats att rösta eftersom deras namn redan varit strukna i vallängden. Tyvärr tycks också valsedlar plockats bort på en del ställen, enligt samma mönster vi sett tidigare val. Bedrövligt.

Det finns alltså all anledning att reformera vårt sätt att rösta i Sverige – för att garantera valhemligheten och för att, i möjligaste mån, förhindra människor att utöva otillbörlig påverkan på andra och försöka styra deras val. Den mänskliga faktorn tycks vara ett av problemen här. De fall där den ivrige medborgaren snöpligt hindras från att utöva sin demokratiska rättighet och plikt på grund av att hans eller hennes namn redan är avbockat i röstlängden är sannolikt ett utslag av denna mänskliga faktor. Bakom de försvunna resultaten från Pomona i Ängelholm ligger säkert också ett mänskligt misstag. Kanske kan en del av problemen avhjälpas med hjälp av ett digitaliserat val där väljaren röstar med hjälp av e-legitimation?

När jag stod som partifunktionär för att dela ut valsedlar utanför en vallokal i Lund reflekterade jag över två ting. Ytterst få ville ta emot några valsedlar utanför lokalen. En del hade tagit med sig valsedlar som de fått i brevlådan, men de flesta ville helt enkelt plocka sina valsedlar själv. Konsekvensen blir ett enormt slöseri på papper. Jag åkte till återvinningscentralen och slängde i princip lika många valsedlar som jag hämtade på moderaternas kansli innan valdagen. En annan sak jag reflekterat över är att valet uppväcker många starka känslor. För min del fick det tråkiga konsekvenser eftersom jag blev verbalt angripen av en hotfull och aggressiv man som uppenbarligen ogillar moderater i allmänhet och mig i synnerhet. Tyvärr förekom liknande hot på andra platser i Sverige. Med andra ord kanske traditionen av partiföreträdare som står med valsedlar utanför vallokalen på valdagen skrotas.

Det finns alltså flera anledningar att fundera över hur vi kan reformera vårt valsystem. Dock ställer jag mig mycket skeptisk till de rykten som nu florerar vilt i en del kretsar om att valet är manipulerat och att det förekommit valfusk i stor utsträckning. Ryktet bekymrar mig – inte för att jag tillmäter det någon vikt utan för att de säger något om hur bristande tilliten till våra samhällsfunktioner är i stora grupper i vårt land. Det tar väldigt lång tid att bygga tillit, men går fort att rasera. Här har vi ett stort arbete att ta itu med.

 

Ann Heberlein

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se