Valresultatet har sina vinnare. Stora förändringar kommer ske under ytan

  • Måndag 10 Sep 2018 2018-09-10
E-post 346

Gårdagens val blev i allt väsentligt en överraskning för många. Trots att alla nu utropar sig till segrare så kvarstår regeringen och de parlamentariska låsningarna. Ingen vann i egentlig mening.

Hur valresultatet kommer att rita om den politiska kartan i Sverige kommer vara oklart under lång tid framöver. I flera kommuner kommer nu Sverigedemokraterna inta en vågmästarställning alternativt ingå i ett framför allt borgerligt majoritetsstyre. Framför allt många skånska kommuner, där Sverigedemokraterna nu har en tredjedel av väljarnas stöd, kan inte längre isolera partiet.

Socialdemokraterna gjorde en remarkabel uppryckning sista veckorna och gick emot alla prognoser och tidigare bedömningar samtidigt som Miljöpartiet klarade sig kvar i riksdagen. Detta innebär att vi kommer få vänta till den 25 september i formell mening för att veta om Stefan Löfven kommer sitta kvar.

Klart är att Socialdemokraterna med marginal är riksdagens största parti och slipper att dels flytta från andrakammarsalen som grupprum, dels kan sitta kvar i den största ledamotsbyggnaden Cephalus. En psykologisk mycket viktig faktor. Att Socialdemokraterna går fram i riksdagsvalet i Stockholms Stad med två procent är dessutom en mycket viktig faktor för Anders Ygeman. Dels tappar inte Stockholms Socialdemokrater några riksdagsmandat, dels stärks Ygemans kort inför den partiledarstrid som ofrånkomligen kommer bryta ut i partiet under mandatperioden. Oavsett vad Stefan Löfven säger idag så fyller han 65 under mandatperioden. Från att ha varit utmanövrerad har Ygeman tagit sig tillbaka i partiledarstriden igen. Från att ha varit på reträtt i partiet har det identitetspolitiska partidistriktet tagit tillbaka förlorad mark och inflytande.

Ingen kan bortse från en valvinnare. Ygeman vann valet i Stockholms Stad. Sådant räknas.

Under tiden fram till dess kommer valet i flera valkretsar att överklagas, det står redan klart. Som tidigare förutspått har det lokalt framkommitt sådana oklarheter att valets genomförande kan ifrågasättas. Hur dessa processer kommer löpa, och i vilken utsträckning ett omval kommer hållas, är oklart. Det är endast i de fall där valresultatet kan påverka mandatfördelningen eller övertrampen är uppenbart grova som omval genomförs.

Socialdemokraternas uppryckning kan med viss sannolikhet härledas till mobiliseringen på valdagen, i varje fall till del. Där finns även inslag av klanröstning i de särskilt utsatta och utsatta områdena. Ett numera känt fenomen som är svårt att göra något åt på kort sikt. Vill en person rösta på ett visst parti så kan inte den rösten underkännas för att den följer en klanrekommendation.

Regeringen kommer i vilket fall sitta kvar fram till det reses en majoritet mot regeringen. Så fungerar vår konstitution. Men att Sverige blir svårstyrt kommande mandatperiod står utom allt tvivel. 

Men Sveriges politiska kurs kommer i varje fall förändras. När övrig media fokuserar på vad som händer i riksdag och regering så kommer stora förändringar ske på kommunal nivå vilket i sin tur kommer påverka organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I hela 19 av 33 skånska kommuner är nu Sverigedemokraterna största parti.

SKL är en koncensusorganisation och har ett stort infytande på bland annat EU-politiken. Som samordnare av regionernas behov och politik är denna organisation mer handgripligt involverad i den politik som förs med EU som motpart. EU är i grunden en organisation för regional utveckling.

Sverigedemokraterna har idag en plats i SKL styrelse och styrelseplatserna fördelas med hur kommunerna styrs. Det kan inte uteslutas att valresultatet innebär att fler kommuner kommer styras med Sverigedemokraternas stöd eller i någon form av majoritet vilket kommer att leda till fler platser i SKL styrelse samt att resten av styrelsen måste anpassa sig till vad Sverigedemokraterna vill för att nå koncensus.

Det osäkra läget innebär förmodligen även att regeringen måste bromsa sin utnämningspolitik något. Just nu är det ett vågspel för Stefan Löfven. Han kan inte avlöva regeringen på dugligt folk samtidigt så går många och väntar på att bli utnämnda till positioner på säkrare mark. Det finns goda skäl att fortsätta bevaka regeringens utnämningspolitik.

Det enda vi vet är att vi ingenting vet men att det sker en förändring i Sveriges politiska kurs på något sätt kan vi nog ana oss till. Om inte annat kommer kapitalmarknaderna göra oss påminda om det förr eller senare. 

Kapitalet lever på risk men hatar osäkerhet. Det osäkra politiska läget kommer kvarstå vilket gör att kapitalet, förr eller senare, kommer piska igenom en politisk lösning vartefter kapitalet flyr Sverige.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se