EU fryser delar av biståndet till Palestina efter bland annat Ledarsidorna.se rapportering

  • Tisdag 2 Okt 2018 2018-10-02
E-post 1984

Tidningen OmVärlden, ägd av biståndsmyndigheten Sida, är som Ledarsidorna.se tidigare rapporterat om anmäld till Pressombudsmannen PO för en rad med felaktigeter om organisationen NGO Monitor. Nu har även EU-parlamentet reagerat på det underrättelsematerial som Ledarsidorna.se som enda svensk media tidigare publicerat och efter det fryst delar av biståndet till den Palestinska myndigheten.

Omvärlden, Sida:s gratistidning och fullt finansierad med skattemedel, menade i en artikelserie att NGO Monitor sprider lögner och halvsanningar om svenskt bistånd.  OmVärlden har dock i flera avseenden själva kommit med illa uppbyggda anklagelser vilket framgår av den amnälan till Pressombudsmannen som NGO Monitor skickat in som Ledarsidorna tidigare rapporterat om.

Omvärldens granskning av granskningen som NGO Monitor genomfört, som är en del av reportaget, av de läromedel som distribueras genom UNWRA är utöver det att anse som ett rent beställningsjobb från den Palestinska Myndigheten och det svenska konsulatet i Jerusalem. Omvärden påstår att den antisemitiska skolbokslitteraturen numera är borttagen och att NGO Monitor kritik baseras på en enskild lärobok.

Av det underrättelsematerial som Ledarsidorna.se tidigare publicerat framgår att Omvärlden konstruerat nyheten om att det bara skulle vara en enskild lärobok.  The Meir Amit Intelligence and Terrorism information Center granskning av all skollitteratur i UNRWA:s skolor från årskurs 1 till 10 visar på en systematisk propaganda i läroboksformat där bara sammanfattningen är på 40 sidor. 

Detta underrättelsematerial och Ledarsidorna.se artikel har nu kvalitetssäkrats av EU-parlamentet som beslutat sig för att frysa bistånd till den Palestinska myndigheten om 17 MUSD, eller 150 MSEK. Utöver det har USA, som tidigare varit den största enskilda biståndsgivaren, tagit beslut om att skära bort totalt 265 MUSD, eller 2,3 MDR SEK, av sitt bistånd till den Palestinska myndigheten och UNRWA.

Detta är inte första gången som Sveriges samarbetsländer agerar på nyheter som bara har publicerats på Ledarsidorna.se i Sverige. Tidigare rapportering om det svenskinitierade projektet ”Humanitarian Law Secretariat” i Ramallah resulterade i att projektet frystes av Sveriges samarbetsländer efter att EU kontrollerat sakriktigheten i Ledarsidorna rapportering. En rapportering som visade sig stämma på varje enskild punkt. Norge begärde dessutom utbetalade medel tillbaka efter en egen utredning.

Sverige är den idag bland de enskilt största biståndsgivarna såväl enskilt som genom UNRWA och EU efter det att USA fryste sitt bistånd tidigare i år. Enligt den sammanställning som Ledarsidorna låtit göra ligger det sammanlagda biståndet på runt 800 MSEK per år om det direkta biståndet summeras med de som går genom mellanstatliga organisationer.

Chefredaktörens kommentar

Denna form av nyhetsrapportering från Ledarsidorna kommer med stor sannolikhet omöjlggöras om regeringen gör verklighet av Runar Vikstens lagförslag i SOU 2017:70, som tagits fram på uppdrag av justitieminister Morgan Johansson, då avslöjandet av oegentligheter nu bevisligen påverkat relationerna med andra länder i flera fall.

Inte någon annan svensk media än Ledarsidorna.se har heller rapporterat om de repressiva dekret som president Mahmoud Abbas genomfört riktat mot medier. Den Palestinska myndigheten har från bland annat Amnesty International fått omfattande kritik i årsrapporten för detta.

Nyheten om den palestinska censurlagstiftningen som bryter mot FN konvention om mänskliga rättigheter har inte uppmärksammats av någon svensk myndighet eller annan svensk media.

Ledarsidorna.se publicistiska idé är att bedriva undersökande opinionsjournalistik i ständig opposition.

Ledarsidorna.se uppbär, till skillnad från huvuddelen av etablerad media, inte några som helst statsbidrag för sin verksamhet.

Upplåst extramaterial:

The Meir Amit Intelligence and Terrorism information Center sammanfattande utredning av skolmaterialet. Ett material som enligt Sidas tidning OmVärlden inte skulle kunna finnas.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se