Europeiska Domstolen för Mänskliga Rättigheter kapitulerar inför islamismen

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Torsdag 25 Okt 2018 2018-10-25
E-post 7966

En kvinna har dömts till böter för att ha riskerat den religiösa freden i Österrike av den Europeiska Domstolen för Mänskliga Rättigheter, ECHR, efter att ha förolämpat profeten Mohammed för att ha äktat en sexårig flicka under hans livstid.

Domstolsutslaget innebär, menar Europadomstolen, inskränker inte på kvinnans yttrandefrihet utan hon fälls för att genom att ha förolämpat profeten Mohammed riskerat den religiösa freden rapporterar Daily Mail och Al Arabiya.

I ett uttalande på torsdagen meddelade Europadomstolen att

”Domstolen fann särskilt att de nationella domstolarna edömt det inträffade i ett större sammanhang baserat på sökandens uttalanden och noggrant balanserat detta med rätten till yttrandefrihet med andras rätt att få sina religiösa känslor skyddas och det legitima målet att bevara den religiösa freden i Österrike. “

“Rätten fastslog att genom att betrakta de omtvistade uttalanden som gått utöver de tillåtna gränserna för en objektiv debatt och genom att klassificera dem som ett missbrukat angrepp på Profeten och Islam kan detta röra upp fördomar och hota den religiösa freden”

Domstolsutslaget, som kan läsas i länken till ECHR, öppnar för en situation där vi i praktiken har infört islamiska hädelselagar och det kommer därmed att åläggas alla och envar i samhälldebatten och i det allmänna umgänget att det är icke-muslimers skyldighet att tillse att inte muslimer blir kränkta i syfte att bevara ”den religiösa freden”.

Den yttersta konsekvensen blir att ett attentat som det mot Charlie Hebdo, den franska satirtidningen, legitimeras då den kan sägas, genom sina teckningar, kränka radikala muslimer och ”riskera den religiösa freden”. I förlängningen abdikerar Europa inför islamister och salafister.

Europadomstolen har i och med dagen infört delar av KAIROS-protokollet som förbjuder hädelse av religion i allmänhet och Islam i synnerhet. Europa riskerar därmed på ska att överge de universella yttrandefriheter som skall stå över all överhet. 

Fakta Europadomstolen

Europadomstolen (formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) har att bedöma oklarheter och tvister kring påstådda brott mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna från 1950. Dock är domstolen ingen överinstans till nationella domstolar och myndigheter och kan därför inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol.

Om domstolen bedömer att en nationell dom bryter mot Europakonventionen så innebär det dock att landet måste anpassa sin tillämpning av lagen så att en kränkning inte sker igen och det kan i vissa fall även tvingas ändra i sin lagstiftning. Europadomstolen kan även utdöma skadestånd. I enstaka fall har domstolen direkt ålagt stater att ändra lagstiftning eller frige personer som frihetsberövats. Domstolens beslut är bindande för de berörda staterna och de är skyldiga att verkställa dessa.

Europadomstolen består av en domare från varje medlemsstat i Europarådet, vilka utses av den rådgivande församlingen i organisationen som består av företrädare för parlamenten i medlemsstaterna.

Sverige accepterade domstolens obligatoriska jurisdiktion år 1966.

Det är i Europa inte längre tillåtet att kritisera Islam eller Profeten då nu vilken muslimsk rörelse som helst, till exempel Muslimska Brödraskapet eller i Sverige Ibn Rushd, kan anklaga vem som helst för att hota den religiösa freden med sin eventuella kritik eller satir.

 

Redaktörens kommentar:

Bilden som illustrerar artikeln är i och med dagens domstolsutslag i ECHR vald med omsorg. Den Islamist som känner sig kränkt och att den religiösa freden är hotad kommer med stor sannolikhet nu agera med ECHR domstolsutslag i ryggen.

Detta är oberoende journalistik där vi på Ledarsidorna.se® nyttjar vår universella rätt att kritisera makten. Oavsett om det är en gud, en kung, en kejsare, en tsar, en president, en premiärminister eller annan makthavare.

Ledarsidorna.se® – Alltid i opposition.

Din försvarare av din universella rätt att uttrycka dig.

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se