Genusforskare kräver prioriterad ställning vid Sveriges universitet

  • Onsdag 24 Okt 2018 2018-10-24
E-post 1740

Allt fler myndigheter och institutioner förbereder sig nu för ett maktskifte. Inte bara tjänstemännen på Utrikesdepartementet förbereder sig nu inför ett regeringsskifte. Genusforskningen är ett område som under mandatperioden 2014-2018 dels fått allt mer resurser men samtidigt ifrågasatts av en allt bredare opinon. 

Genusforskningens relevans påverkades dessutom negativt av den ena partiledaren för Feministiskt initiativ, Victoria Kawesa, stöld av en annan genusforskares resultat. Forskaren valde att polisanmäla F!-ledaren, på uppmaning från Göteborgs universitets doktorandkommitté. Kawesa kom senare att fällas för intrånget.

Genusforskningen har dock för närvarande ett starkt stöd i nämnden för samhällskunskap och humaniora vid Vetenskapsrådet vilket fått genomslag i anslagstilldelningen. Ordförande för nämnden är professor Ulf Bjereld, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Trots den idag gynnsamma positionen känner sig genusforskare över hela landet sig hotade och uppmanar nu rektorerna vid samtliga Sveriges universitet att värna om just genusforskningen i ett upprop. De menar implicit att eventuellt minskat fokus på genusforskning, eller neddragna bidrag, skulle vara ett generellt hot mot deras akademiska frihet. De bryr sig mindre om att andra områden fått stå tillbaka de senaste åren. Som forskning om islamism, salafism och jihadism. Deras akademiska frihet har kraftigt inskränkts sedan Ulf Bjereld kom att ansvara för anslagstilldelningen.

Ledarsidorna.se kan som enda svensk media idag publicera det upprop med huvuddelen av svenska professorer i genusvetenskap som med sin uppmaning om särskilt stöd till dem själva skickats till samtliga svenska universitet.

Då uppropet gått till varje universitets rektor, som tillika är myndighetschef, är uppropet en offentlig handling enligt OSL, Offentlighets och sekretesslagen, och går att få ut genom respektive universitets kansli.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se