Regeringen vill ge staten rätt att konfiskera mark

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Onsdag 24 Okt 2018 2018-10-24
E-post 7856

Övergångsregeringen Löfven har formellt inga begränsningar då Sverige hamnat i en parlamentarisk situation som inte är reglerad utan arbetar för närvarande upp en ny praxis. Regeringen har kommunicerat att de ska visa viss återhållsamhet men vad detta innebär är okänt. Mikael Dambergs Näringsdepartement har, genom Peter Eriksson (MP), gått vidare med ett lagförslag som överger Europakonventionen och strider även mot egendomsskyddet i regeringsformen.

Regeringen Löfven går nu vidare med lagförslaget om ett snabbare bostadsbyggande som även omfattar ingrepp i såväl Europakonventionen som regeringsformen. Utredningen har letts av Nooshi Dadgostar (V) och harmonierar med Vänsterpartiets partiprogram genom att upphäva äganderätten som annars ytterst regleras i Europakonventionens första tilläggsprotokolls första artikel. 

Högsta Domstolen utfärdade så sent som dagen innan regeringen Löfven gick vidare med en lagrådsremissen en prejudicerande dom som tvärtom underströk motsvarande konflikt med egendomsskyddet i regeringsformen.

En ren eftergift till Vänsterpartiet som låtit de kommunisistska idealen från Sovjettiden leva kvar i partiprogrammet. Sverige har tidigare ratificerat Europakonventionen men inleder genom Stefan Löfven nu processen med att avratificera den och bereda vägen för att Sverige i förlängningen lämnar även EU. Lagförslaget innebär även att tidigare exproprieringsvillkor, att fastighetsägare kompenseras med 125 procent av marknadsvärdet, upphör.

Att regeringen Löfven nu går vidare med förslaget, som även kommer kräva grundlagsförändringar, är en ren stridsförklaring mot framför allt Centerpartiet och Liberalerna som tänkt regeringsunderlag som, åtminstone i teorin, värnar om såväl äganderätt som mänskliga rättigheter reglerade i Europakonventionen.

Lagens giltighet kommer behöva avgöras i Europadomstolen när den införts. Med allt det för med sig i Sveriges övriga relationer med EU och internationella investerare.

Regeringen Löfven sänder med detta en tydlig signal till alla framtida eventuella samarbetspartier inför regeringsbildningen att om Stefan Löfven, och Socialdemokraterna, får bilda regering så kommer Vänsterpartiet, med sitt kommunistiska arv, ha en prioriterad ställning i lagstiftningsarbetet.

Mer läsning: Ledarsidorna.se varnade för denna händelseutveckling redan 2015 som enda svensk media.

I premiummaterialet kan du ta del av 

  • Relevanta utdrag ur Vänsterpartiets partiprogram (2018)
  • Analys av SOU ”Ett snabbare bostadsbyggande”
  • Lagrådsremissen
  • Högsta Domstolens avgörande i prejudicerande dom från oktober 2018

Bli gärna premiumkund. Du kan prova på för en krona i fjorton dagar eller stöd granskande av konstitutionella förändringar, där Ledarsidorna.se i praktiken är ensamma idag, genom 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se