Seminarieserien om extrem islamism – en allt annat än neutral tillställning på Uppsala Universitet

  • Måndag 1 Okt 2018 2018-10-01
E-post 641

Världen Idag rapporterar om det seminarium som SST, nämnden för Stöd till Trossamfund, kommer hålla vid teologiska instutionen i Uppsala i samarbete med studieförbundet Ibn Rushd. SST, som står som värd, menar att seminarieserien håller en neutral inramning. Men. Historien som de olika huvudmännen har – Ibn Rushd respektive den religionsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet – pekar i en helt annan riktning.

Max Stockman vid SST påpekar att vissa debattörer menar att grupperingarna är ett hot mot det svenska samhället och att det därmed är viktigt att försöka förstå ”vad vi har att göra med”.

På frågan om seminarierna riskerar att bli en partsinlaga svarar SST till Världen Idag

– Nej, det gör vi inte eftersom vi har en stor bredd när det gäller talarna.

När det gäller kritiken mot Ibn Rushd påpekar Stockman för Världen Idag att studieförbundet har tagit avstånd från de kontroversiella talare man tidigare bjudit in.

– Ibn Rushd är ett studieförbund som får statligt stöd. Vi gör samma bedömning som resten av myndighets-Sverige.

Vad SST utelämnar är omfattande, och lätt tillgänglig, information. Även om Ibn Rushd tar avstånd från de hatpredikanter de bjuder in återkommande till de Muslimska familjedagarna så finns en systematik i föreläsningsverksamheten. Ibn Rushd har en historia att först bjuda in olika föreläsare till dagarna, för att först efter avslöjanden antingen dra tillbaka inbjudan eller ta avstånd. Det är i praktiken alltid omvärlden som bland föreläsarna upptäckt problemen. Aldrig Ibn Rushd själva trots att de borde ha en helt annan överblick över den internationella islamistiska miljön.

I en intervju för Expressen uttalade Omar Mustafa, Ibn Rushd förbundsrektor sitt stöd för Muslimska Brödraskapets andlige ledare Yousef Al-Qaradawi samtidigt som han tvingades ta avstånd från specifika uttalanden: 

”Yousef Al-Qaradawi är världens mest framstående muslimske teolog som går att jämföra med påven.”

SST Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Myndigheten är remissinstans i utredningsförslag som rör religion och trossamfund i Sverige och agerar som expertmyndighet i dessa frågor.

Yousef Al-Qaradawi är känd för sitt stöd till terrorism och grymma sharialagar och för sin hyllning till Hitler. I en debatt 2010 i Sveriges Radio sa Mustafa att Yousef Al-Qaradawi ”ofta är väldigt balanserad i sin retorik” enligt stiftelsen Expo´s granskning. Som exempel på den balanserade retoriken har Al-Qaradawi kallat Hitlers folkmord på judar för ett ”gudomligt straff”. Han har också sagt att han önskar att han innan sin död får skjuta judar, som han beskriver som gudsfiender.

Ibn Rushds medlemsorganisation Sveriges Unga Muslimer, SUM, förlorade dessutom sitt statsbidrag då organisationen inte, enligt Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor lever upp till demokratikriteriet. SUM leds sedan många år av Rashid Musa. Musa ingår i ArA, Antirasistakademien som organiseras främst av Uppsala Universitet kopplade forskare och opinionsbildare. Musa menar i introduktionsvideon till ArA bland annat att det är Sverige som idag kolonialiserar förorterna. Rashid Musa och Mehmet Kaplan hävdade även i Almedalen tillsammans att de resande stridande jihadisterna mer var att se som ungdomar som med starkt engagemang som ville hjälpa till i Syrien och jämställde dessa med svenska frivilliga under Finska vinterkriget.

En av Musas kollegor i ArA är professor Edda Manga, professor Mattias Gardells hustru vilket knyter ihop inramningen. SST seminarium genomförs i samarbete med religionsvetenskapliga institutionen där Mattias Gardells professur är placerad.

ArA beskrivs närmare av Expressen Kulturs Joakim Nilsson i en träffande artikel. Personer med invandrarbakgrund som inte delar analysen av det svenska majoritetssamhällets förtryck behandlas mycket bryskt; namn som Nyamko Sabuni, Evin Rubar, Mauricio Rojas och Dilsa Demirbag-Sten återkommer som måltavlor i mejlväxlingarna som Nilsson refererar till. Lars Leijonborgs kommentar till mordet på Deniz beskrevs som en ”sjuk formulering” av genusvetaren Katarina Mattson. När Nyamko Sabunis, Jan Björklunds och Erik Ullenhags debattartikel om att få invandrarflickor att delta i sexualundervisning publicerades skrev sociologen Adrian Groglopo att folkpartiet bedriver

”svensk raspolitik i sin fascistiska form”

ArA är i allra högsta grad förknippat med Uppsala Universitet och sfären som omgärdar Ibn Rushd, SUM:s ordförande Rashid Musa och professor Mattias Gardell.

Skärmavbildning Rashid Musa:s Facbook från första maj 2017. Till höger professor Mattias Gardell, Uppsala Universitet.

 

Mattias Gardells bidrag till den aktuella debatten och som markerar var Uppsala Universitet står i själva sakfrågan går att återfinna i den turkiska SETA-rapporten som finansierats av Turkiets AKP, president Recip Tayyip Erdogan parti. Gardell menade i rapporten att Mehmet Kaplan, MP, tvingades bort från regeringen efter en våg av islamofobi i Sverige. Inte att Kaplan hade samröre med den ultranationalistiska turkiska terrororganisationen de Grå vargarna. 

Mer läsning: Uppsala Universitets professor Mattias Gardell menar implicit att kritik mot Grå vargarna är islamofobi

Kopplingen mellan Muslimska Brödraskapet, studieförbundet Ibn Rushd och Miljöpartiet blir extra tydlig med dess ansvarige för tro och medlemsorganisationer Mohamed Temsamani. Temsamani gjorde sin politiska praktik i det egyptiska Fred- och Rättvisepartiet under Mohammed Mursis presidentvalskampanj. Fred- och Rättvisepartiet är Muslimska Brödraskapets politiska gren i Egypten men förbjöds 2013. 

SST är sannolikt inte ovetande om vilken inramning som den nyanserade bild de vill skapa får. Att förlägga ett seminarium vid den institution som genomfört kraftigt vinklad uppdragsforskning åt Turkiets president i samarbete med ett studieförbund som repetitivt bjudit in föreläsare som förespråkat heligt krig mot det samlade väst och där en av medlemsorganisationerna förlorat sina statsbidrag av demokratiskäl är ett tecken på att någon eller några nu sakta försöker förskjuta fokus i debatten om Muslimska Brödraskapet.

SST kan orimligen vara ovetande om vad arrangörerna i form av Uppsala Universitet, Ibn Rushd, SUM, Rashid Musa, Omar Mustafa, Mohammed Temsamani och Mattias Gardell har för historia. Trots det hävdar SST att inramningen är neutral genom bredden av föreläsare.

Premiummaterial:

Magnus Sandelins rapport till MUCF som låg till grund för att Sverige Unga Muslimer till slut förlorade rätten till statsbidrag

 Som inbäddat dokument även den ursprungliga domen vid Förvaltningsrätten i Stockholm där MUCF vitsordar medlemskapet i FEMYSO, Muslimska Brödraskapets ungdomsorganisation i Europa.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.