Skicka staten till Lyxfällan

Ann Heberlein. Photo by Wilmarsgard.
  • Lördag 20 okt 2018 2018-10-20
E-post 4329

SCB reviderar ned Sveriges BNP-tillväxt rejält i sin senaste prognos, från beräknade 3,3 procent till 2,5 procent jämfört med samma kvartal 2017. Sverige är alltså fattigare än vi trodde. Ekonomin går knappast som en Tesla, snarare som tåget, det vill säga med viss tvekan. 

Om vi ser på kategorin BNP per capita ser det ännu dystrare ut. Enligt den senaste prognosen från IMF (Internationella valutafonden) över den ekonomiska utvecklingen i världen ligger Sverige på jumboplats i EU med 0,7 procent. Sverige har alltså den sämsta ekonomiska utvecklingen i Europa. Årets låga tillväxt följer dessutom på ett svagt 2017, då vi hade näst lägst BNP per capita-tillväxt i EU.För att ekonomin ska kunna upprätthållas och välfärden säkras krävs 2 procents BNP per capita-tillväxt. Vi ligger alltså risigt till, oavsett vad Magdalena Andersson vill få oss att tro.  

Situationen blir inte bättre av att statens utgifter stadigt ökat de senaste åren. Minskade intäkter och ökade utgifter: Det är dags att anmäla regeringen till Lyxfällan. I det folkbildande programmet tar två ekonomer den slösaktige i örat och förklarar grundläggande ting angående inkomster och utgifter. Utgifterna bör inte överstiga inkomsterna. Om de gör det har vi ett problem. Ett oundgängligt inslag i varje Lyxfällan är när den olyckliges utgiftsposter klistras upp på en svart tavla för att jämföras med inkomsterna. Hur ser det ut om vi skärskådar statens utgifter? 

 Vid fördelningen av utgifter sticker framförallt två poster ut: Utgifterna i område 13 ”Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering” samt i område 8 ”Migration” har växt rejält de senaste åren. Här har utgifterna alltså skenat på ett tillsynes okontrollerat sätt, utan att någon ingripit. Det finns förvisso andra stora poster, som utgiftspost 11, ”Ekonomisk trygghet vid ålderdom” samt utgiftspost 9, ”Hälsovård, sjukvård och social omsorg” men de är att jämföra med sådana utgifter som hyra och el i en privatekonomi: De är svåra att minska – och nödvändiga att betala.   

Lyxfällancoacherna slår alltid ned på onödiga utgifter och ren lyxkonsumtion, som snabbmat, energidryck, löshår, tatueringar och cigaretter. Har man inte råd att betala sin hyra har man inte heller råd med löshår och nikotin. Här skulle man kunna titta på utgiftspost 17 i statens budget, ”Kultur, medier, trossamfund och fritid” som har utgifter på 14,5 mijarder. Det finns med all sannolikhet möjligheter till åtstramningar här. Har man inte råd att betala ut anständiga pensioner – Sverige har högst andel fattigpensionärer i Europa – så har man inte heller råd med att finansiera ”Myndigheten för kulturanalys”. När vi ändå talar om myndigheter så finns det rika möjligheter till besparingar här. Vad sägs om ”myndigheten för ungdoms och civilförsvarsfrågor” som gör av med 42 miljoner årligen?

De stående råden från ekonomerna i Lyxfällan är

a) skär bort alla onödiga utgifter

b) öka inkomsterna.

Det är något för regeringen – om vi någonsin får en – att ta till sig. Inte minst b: Fler måste komma i arbete. Utvecklingen att en krympande skara arbetande försörjer en växande skara bidragsberoende måste hejdas. Alla vuxna, friska människor måste arbeta. Framförallt måste problemen tas på allvar. Ta av de rosa glasögonen och ta itu med statens finanser nu,

 

Ann Heberlein

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se