Svårt slag mot ryska flottan efter olycka i Ishavet

  • Onsdag 31 okt 2018 2018-10-31
E-post 1754

Den ryska försvarsmakten drabbades den 29 oktober av ett mycket allvarligt bakslag som på sikt kommer att kunna förskjuta maktbalansen i vår del av världen till Natoalliansens fördel. Det var i måndags som världens största flytande docka – som används för underhåll av den ryska flottans största örlogsfartyg – plötsligt drabbades av ett mystiskt elfel och sjönk till havets botten i det militära varvskomplexet Severodvinsk, utanför Archangelsk vid Vita havet.

För tillfället pågick stora underhållsarbeten på ryssarnas enda hangarfartyg, 55.000-tonaren (dplc) Admiral Kuznetsov. Hangarfartyget gick inte självt till botten, men skadades av en fallande kran som rev upp ett stort hål i ovan vattenlinjen. Vid incidenten dödades också en varvsarbetare och fyra skadades.

Admiral Kuznetsov var alltså inne på ett inplanerat underhåll som förutom rena rutinåtgärder även inbegrep stora renoveringar av fartygets notoriskt krånglande ångturbiner, samt en uppgradering av beväpningen från de tidigare sjömålsrobotarna av Granit-typ, till ett mer effektivt system baserat på en kombination av Oniks- och Kalibrrobotar. Hela processen var planerad att vara avslutad 2021 och då ge fartyget en utökad livslängd på 25 år.

Det ryska hangarfartyget har varit något av ett sorgebarn sedan hon gick i tjänst, 1990. Större delen av hennes tid har hon tillbringat i hamn, snarare än till sjöss. På president Putins direkta order (över huvudet på marinledningen) skickades hon 2016 till Medelhavet för att delta i ryssarnas operationer i Syrien, vilket ledde till förluster av två stridsflygplan när bromsvajersystemet, som skall säkerställa flygplanens landning, av oklara skäl slutade fungera. Dessa förluster, som inte var ett resultat av fientlig aktivitet, motsvarade en nedsättning av fartygets operativa kapacitet i luftrummet med tio procent.

Den flytande docka som nu avvändes för underhållsarbetena var ett monstrum av PD-50-typ som en gång i tiden tillverkats på Arendalsvarvet i Göteborg och fram till i måndags alltså utgjorde världens största i sitt slag. Det var den enda docka som ryssarna förfogade över där samtliga typer av underhållsarbeten av flottans allra största fartyg kunde utföras. De fartyg vi talar om här är, förutom Admiral Kuznetsov, den stora robotkryssaren av Kirovklass, Pjotr Velikij (”Peter den store”), med ett deplacement på 24.000 ton.

Hangarfartyget flyttades under tisdagen till en äldre docka av DB-1-typ i Murmansk, som förvisso är stor nog att härbärgera henne, men som inte har kapacitet att medge samtliga typer av reparationsarbeten. Man undrar till exempel hur det skall gå med renoveringen av ångturbinerna som fordrar att fartyget i det närmaste sågas itu. Om något dessutom skulle hända Pjotr Velikij just nu har ryssarna ingen extrakapacitet att kunna ta hand om henne. Enligt ryska källor planerar flottan att försöka bärga DB-50, men ingen vet om det ens skulle vara möjligt. Uppgifter om att detta skulle kunna ta upp till ett år att genomföra cirkulerar just nu, men detta får nog betraktas som spekulationer, alternativt önsketänkande.

Förlusten av den flytande dockan utgör ett hårt slag mot den nya marindoktrin som lanserades av president Putin, så sent som 2017. Där formuleras bland annat målsättningen att vara världens näst mäktigaste sjömakt; det vill säga man inser att man inte kan göra Förenta Staternas flotta rangen stridig, men man tänker inte heller låta den snabbt växande kinesiska flottan utveckla större slagkraft än den egna. Den kanske viktigaste komponenten i doktrinen är låta flottan fungera som ett strategiskt avskräckningsinstrument. För att detta skall kunna fungera är det tänkt att de största fartygen, såsom Admiral Kuznetsov och Pjotr Velikij, framför allt skall spela rollen av robotplattformar med global räckvidd och förmåga att stanna ute till sjöss under lång tid. Båda dessa målsättningar gick måhända till havets botten tillsammans med den stora flytande dockan, nu i måndags.

Med undantag för bloggen Cornucopia och dess alltid lika vakna redaktör Lars Wilderäng har i skrivande stund ingenting om denna händelse relaterats i svensk press, trots att den på ett tämligen direkt sätt kan komma att påverka även den säkerhetspolitiska situationen i vårt land. I vår omvärld är det dock annorlunda.

 

Erik van der Heeg

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se