Talmannen tänjer konstitutionen ytterligare

Andreas Norlén (M). © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Söndag 28 Okt 2018 2018-10-28
E-post 1707

Talmannen Andreas Norlén har kallat partiledarna till möten på måndag, trots att Stefan Löfven (S) inte har gett upp sitt sonderingsuppdrag. De nya samtalen kommer att ske efter att talmannen träffat S-ledaren och tagit emot slutrapporten. Talmannen har även kallat de andra partiledarna till möten samma dag, trots att S-ledaren inte har gett upp sitt sonderingsuppdrag ännu. Farsen fortsätter och talmannen kommer mer och mer ut som en politisk spelare vilket riskerar respekten för ämbetet.

”Oavsett resultat av Stefan Löfvens (S) slutrapport bedömer talmannen att samtal med övriga partiföreträdare bör ske utan dröjsmål, för att få del av deras reaktioner och kommentarer med anledning av rapporten,” 

står det i ett pressmeddelande från riksdagen.

Om inte något dramatiskt händer under söndagen kommer ingenting ha förändrats under de fyra veckor som Sverige stått utan regering. Förutom att budgetprocessen nu ser ut att stöka till spelplanen ytterligare. Om Alliansen gemensamt, eller Moderaterna och Kristdemokraterna enskilt, lägger en Alliansbudget som får Sverigedemokraternas stöd kommer pressen öka på både Jan Björklund och Annie Lööf att komma ner från läktaren och ta regeringsmakten fullt ut. Skulle Liberalerna och Centerpartiet rösta ner en Alliansbudget bara för att den får stöd av Sverigedemokraterna skulle det innebära dels Alliansens död, dels Liberalernas undergång.

Det som skiljer Liberalerna från Centerpartiet är antalet diken de grävt runt och under sig själva. Jan Björklund klarar sig utan några egentliga svekdebatter om han ställer sig utanför en Moderatledd regering med Kristdemokraterna men stödjer en Alliansbudget. Det han kan få lite problem med är med sina barn men det är ingenting som bör påverka arbetet i kammaren. Annie Lööf har i praktiken uteslutit alla alternativ. Det finns idag inte ett enda realistiskt regeringsalternativ som hon kan tänka sig stödja utan att svika ultimativa utsagor. Antalet svekdebatter hon kan komma att sluta i kan räknas till minst tre, oavsett slutligt regeringsalternativ. Vilken avancerad politisk spelteori – eller händelsekedja – Lööf klurat ut är okänt.

Kritiken mot talmannen, Andreas Norlén (M), växer nu. Den längsta sonderingsrundan vid något som kan liknas dagens parlamentariska läge är elva dagar. På måndag kommer det ha förflutit 27 dygn sedan Ulf Kristersson fick det första sonderingsuppdraget, 14 dygn sedan Stefan Löfven fick det andra. En grundlagsreform som redan har förts fram att riksdagen skall maximalt få 120 dagar på sig att välja ny statsminister, annars går de direkt till extraval utan att ha behövt göra en enda votering om regeringsbildare. En högst rimlig reform som skulle effektivt hindra klåfingriga talmän att själva bli spelare med egen agenda eller löpa andras ärenden i det politiska spelet.

Andreas Norlén uppges vara arkitekten bakom Decemberöverenskommelsen, DÖ. Norlén har visat en konstitutionell fingerfärdighet och desto längre tiden går fram till ens den första voteringen, desto starkare är misstanken om att Norlén vill förhala ett extraval så länge att det sammanfaller med valet till Europaparlamentet. Hänsyn är framför allt gentemot de små partiernas ekonomier. Vare sig Liberalerna, Kristdemokraterna eller Miljöpartiet har ekonomi nog att kunna genomföra en valrörelse till med kort varsel.

Ingenstans i Regeringsformen eller i riksdagens arbetsordning finns ett regelverk som legitimerar eller ger stöd för talmannen att ta hänsyn till riksdagspartiernas förmåga att kunna klara av ett extraval. Det kan inte längre uteslutas att Norlén i samförstånd med en eller flera partiledare nu tänjer på regelverket för att förhala processen och ge en positiv särbehandling till riksdagens svagaste partier.

Nu rapporterar även källor från flera departement att de politiska tjänstemännen, bland annat på UD och Justitiedepartementet, nu kallt räknar med att sitta kvar en lång tid framöver. Från att ha varit stukade av en valförlust är nu arrogansen tillbaka som om inget har hänt. Något de måste fått signaler om från sin respektive politiska ledning som i sin tur måste fått det som resultat av sonderingarna. Det kommer inte bli någon förändring under överskådlig tid. Löfven sitter kvar till maj 2019 eller till september 2022 är budskapet. Hans Dahlgren skall till exempel den 14 november presentera den svenska utrikespolitiken de kommande åren vid ett möte med regeringsrepresentanter från MENA och Afrika och sakta återgår nu arbetet på andra departement till något som kan liknas vid “business as usual”. Som om valet 2018 aldrig ägde rum.

Något måste därmed ha hänt. Andreas Norlén, arkitekten bakom Decemberöverenskommelsen, kan mycket väl ha tänjt grundtankarna bakom vår konstitution ytterligare sedan Decemberöverenskommelsen 2014.

Det enda rimliga för Andreas Norlén, om han vill bibehålla respekten för talmansämbetet och undanröja alla misstankar att han löper andras ärenden, är att på måndag låta förstå att han kommer föra fram Ulf Kristersson som kandidat till statsminister redan på tisdag för votering. Om Norlén ger en tredje partiledare två veckor på sig eller att han ger Stefan Löfven ytterligare tid på sig skulle styrka bilden av en talman som vill förskjuta datumet för ett extraval så att det gynnar de minsta partierna. 

Något ytterligare talar för att det är trixningar som för närvarande styr processen är de förhandlingar mellan Socialdemokraterna och Moderaterna som trots allt pågår för att få in några reformer i den budget som annars skall, om andemeningen i konstitutionen skall följas, vara fri från reformer. Om reformer trots allt kommer med, i och för sig angelägna och där det finns en majoritet som i frågan om pensioner, polis och försvar, finns det inga incitament kvar för någon part att försöka få till stånd en vald regering.

Det finns med andra ord goda skäl för regeringens politiska tjänstemän att agera som de gör. Som om de sitter kvar. Den arroganta attityden i relation till sin omvärld har kommit tillbaka.

Skälet till att föra fram Kristersson är då Alliansens budget är den som är närmast att få stöd i riksdagen samt att det helt enkelt är rimligt att den som leder processen att rösta bort en sittande statsminister skall få sitt eget förtroende prövat först. Därefter skulle Andreas Norlén göra klart för partiledarna att en statsministervotering kommer följa varje tisdag tills antalet voteringar tagit slut eller att en majoritet i riksdagen enats om att tolerera en viss statsminister.

Andreas Norlén var hjärnan bakom Decemberöverenskommelsen. Händelseutvecklingen i riksdagen bär spår av samma tankegods.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se