UD förordar politisk intervention i andra departements ansvarsområden

Fotografi av rapport UD-KH 2018-09-21 Weiderud
  • Tisdag 2 Okt 2018 2018-10-02
E-post 1110

Peter Weiderud, S, lämnade under sommaren utan förvarning sin tjänst vid Svenska Institutet i Alexandria och tjänstgör idag som opolitisk handläggare vid Utrikesdepartementet. Som en av Weideruds första arbetsuppgifter har han studerat och analyserat de rapporter om Muslimska Brödraskapet och motsvarande som beställts eller publicerats av bland annat MSB, Försvarshögskolan och Försvarets forskningsinstitut. Dessa rapporter belyser bland annat salafism och jihadism i allmänhet och Muslimska Brödraskapet i Sverige i synnerhet. 

Weideruds slutsatser och förslag är remarkabla och innebär att arbetet mot jihadism och våldsbejakande islamism i praktiken skall lyftas från de statliga myndigheterna som idag ytterst ansvarar för frågan till enheten på UD som skulle få ett övergripande ansvar. Samtidigt kommer Weiderud med en rad påståenden som kommer provocera Sveriges internationella samarbetspartners som till exempel både den tyska och den holländska säkerhetstjänsten.

Biografi Peter Weiderud

Peter Weiderud var under perioden 2005-2015 förbundsordförande för Sveriges kristna socialdemokraters förbund och var i egenskap av detta adjungerad i ledamot av Socialdemokraternas verkställande utskott.

Han har tidigare bl.a. tjänstgjort som politisk rådgivare i UD till Carin Jämtin (S) under hennes tid som biståndsminister, varit utrikespolitisk chef vid Kyrkornas Världsråd i Genève, utrikeschef i Svenska kyrkan, chef för enheten för fred, miljö och rättvisa vid Sveriges Kristna Råd samt generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen. 

Weiderud var sedan den 1 april 2015 direktör på Svenska institutet i Alexandria med uppdrag att bredda, fördjupa och utveckla dialogen med ett område som sträcker sig från Marocko till Persiska viken men återvände till Sverige utan egentlig förklaring under sommaren 2018.

Rapporten till UD:s politiska ledning och Per Enarsson, enhetschefen vid UD KH, är ett exempel på politiskt färgade förslag som om de genomförs innebär poltitisk intervention från UD in på andra departement och myndigheters ansvarsområden. En logisk konsekvens av en politiserad tjänstemannakår. Per Enarsson är en av undertecknarna av 261-listan vars existens Ledarsidorna var först med att rapportera om.

Ledarsidorna.se har tagit del av hela rapporten daterad 21 september 2018.

I premiummaterialet kan du ta del av dels centrala citat ur Weideruds rapport och hur han resonerar sig fram till att det samlade ansvaret skall samlas under den enhet han är verksam vid på UD istället för MSB, FHS och andra aktörer över huvudet på såväl Justitiedepartementet, Försvarsdepartementet som Utbildningsdepartementet.

Weiderud gör kraftiga tillrättalägganden av tidigare forskning när han menar att moskéer inte tjänar som rekryteringsbas för jihadister.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se