Uppropet på UD – Initiativtagarna finns i den politiska ledningens direkta närhet

  • Måndag 8 Okt 2018 2018-10-08
E-post 2182

Det upprättade uppropet mot en ny regering på Utrikesdepartementet, den s.k. 261-listan som oroas av att en ny regering bara skulle hålla sig till grundlagarna istället för Regeringskansliets värdegrund, har nära kopplingar till den politiska ledningen. Av utbegärda mail visar det sig att kabinettssekreterarens egen samordnare manar på och uppmuntrar sina yngre kollegor.

Ledarsidorna har begärt ut mail för att i någon mån kunna styrka vilka som varit initiativtagare till uppropet och hur det gått till. Det står nu bortom allt tvivel att uppropet skett i organiserad form på arbetstid och att den även tagit fokus från de ordinarie arbetsuppgifterna. Att det haft inverkan på de ordinarie göromålen styrks av den yngre kollega som höll ihop kommunikationen.

När kanslirådet i fråga rapporterar av till de ursprungliga undertecknarna får hon uppmuntrande svar från kabinettssekreterare Annika Söders samordnare Maria Guiterrez. Till saken hör är att kabinettssekreteraren i regel aldrig kommunicerar med det övriga departementet personligen utan att all kommunikation till enheter och utrikesråd går via samordnaren. Ett mail från Guiterrez i detta fall betraktas enligt praxis som ett mail från den politiska ledningen.

Maria Guiterrez livskamrat är Efraim Gomez, chef för FN-enheten. Även han tillhör undertecknarna och har tidigare gjort sig känd för sin rekordsnabba karriär på UD sedan 2014 och sin vägran att, vilket DN rapporterat om tidigare, lämna ut de handlingar som riksdagens utrikesutskott begärt. Det var även under Gomez enhet som kampanjkansliet för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd låg och som för sitt arbete skapade en parallell arbetsyta utanför UD för att undvika insyn.

Än har inte UD:s politiska ledning fått några frågor vare sig från övrig media eller oppositionen men närheten av listans upphovsmän, i form av den personlige samordnaren till kabinettssekreteraren, till den politiska ledningen borde rimligen ha resulterat i minst en eller ett par kontrollfrågor.

 

Extramaterial

Mailet från kanslirådet till samordnaren Maria Guiterrez samt hennes svar.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se