Uppsala Universitet och SST medverkar i desinformationskampanj mot MSB

  • Torsdag 4 Okt 2018 2018-10-04
E-post 1620

Under onsdagen den 3 oktober genomförde Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, ett seminarium på Uppsala Universitet administrerat av folkbildningsförbundet Ibn Rushd. Förutom att en av paneldeltagarna, docent Aje Carlbom, under tisdagen lämnade återbud då förändringen av utformingen inte kunde accepteras av honom, meddelade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, på ett tidigt stadium arrangörerna att MSB inte skulle delta med någon officiell representant.

Seminariet blev redan från början, trots att syftet var att det skulle ge en mer nyanserad bild av Muslimska Brödraskapet, ett lågintensivt angrepp på dr Magnus Norell, författare av den första rapporten om Brödraskapet åt MSB. Norell var aldrig inbjuden till seminariet och kunde därmed aldrig få utrymme att försvara sig själv vartefter påståenden och inlindade angrepp mot honom som person yttrades.

Moderatorn förhöll sig hela tiden passiv och lät angrepp från forskare och publik stå oemotsagda.

Efter föredragshållarna och paneldiskussionen inträffar något remarkabelt. Moderatorn säger helt plötsligt att hon höll på glömma ”MSB-killen” varvid en man reser sig och förklarar att företräder MSB. Mannen, utan ha presenterats med namn eller funktion, ber officiellt om ursäkt för MSB rapport författad av Magnus Norell och säger att den inte borde publicerats. Mannen menar vidare att det är olyckligt att svensk lag inte medger att myndigheten avpublicerar en allmän handling.

Mannens utläggning förstärks av ord som att rapporten är “förskräcklig”, “en katastrof” och “en olycka”.

Ledarsidorna.se kan som enda svensk media återge exakt händelseförlopp genom ljudupptagningen från seminariet nedan.

 

Efter kontakt med Mikael Tofvesson, ställföreträdande chef för operativa avdelningen framkommer att det är endast han själv och generaldirektören som är behöriga att företräda MSB officielt i detta sammanhang i allmänhet och kring MSB:s rapporter om Muslimska Brödraskapet i synnerhet. Detta var fullständigt klart för såväl SST som Uppsala Universitet.

Tofvesson meddelar följande under torsdagskvällen:

Vår medarbetares uttalande vid seminariet i Uppsala är hans personliga åsikt och inte MSB:s officiella. MSB:s medarbetare har alltid rätt att uttrycka sina personliga åsikter, även då de inte står bakom myndighetens officiella.

I samtal med Tofvesson blir det klart att det inträffade från och med nu är ett personalärende som hanteras internt MSB.

SST, Uppsala Universitet samt Ibn Rushd var hela tiden medvetna om att endast Tofvesson kunde företräda MSB officiellt samt att ingen skulle närvara vid seminariet. Trots detta var moderatorn uppenbart förberedd på att en person som sa sig företräda myndigheten yttra sig utan att presenteras eller presentera sig själv eller kunna styrka sin behörighet att yttra sig officiellt å myndighetens vägnar.

Detta var det första seminariet av tre. De övriga två kommer att genomföras av SST vid Stockholms Universitet samt Södertörns högskola den 21 oktober samt den 23 november. Ibn Rushd svarar för administrationen av samtliga.

Edit kl 07:00:

Det finns tecken som tyder på att mannen som säger sig företräda MSB nu är identifierad. Kontroller återstår för att utreda vilken funktion han har på MSB.

I premiummaterialet:

Kort referat av de viktigaste punkterna. och hela seminariet som ljudfil

  • Lågintensiv, tre timmar lång, smutskastning och misstänkliggörande av dr Magnus Norell
  • Muslimska Brödraskapets rekryteringsprocess
  • Muslimska Brödraskapet inte en organisation, mer en idé och inkludering (till vad?)
  • Förre ordföranden för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Peter Weiderud, numera på UD, närvarande och ser sin rapport med förslag bli verklighet
  • Professor Gardell pratar om forskningsetik
  • Genomförd forskning på MSB och Försvarshögskolan mer eller mindre idiotförklaras.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se