Den uteblivna regeringsbildningen förstärker överrullningseffekterna ute i kommunerna

  • Måndag 5 Nov 2018 2018-11-05
E-post 267

Innan valet hade en majoritet av Sveriges landsting och regioner politiska vänsterstyren. Men Socialdemokraterna och Miljöpartiet backade i samtliga landstingsval, och när det är klart hur 18 av 21 landsting och regioner ska styras är landstinget i Västerbotten hittills det enda rödgröna. Det är fortfarande oklart i regionerna Jönköping, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Men även om kommunerna och regionerna nu får sina styren så innebär det inte att kommunernas framtid är klarare. Tvärtom är bristen på klara ekonomiska besked från regeringen det som kommer ha störst genomslag på kommunernas ekonomi.

Nu domineras den politiska kartan av borgerliga styren eller blocköverskridande samarbeten rapporterar SR/Ekot.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedömer att tillgänglig statistik pekar i nuläget på en något svagare ökning av timlönerna i år än vad SKL tidigare bedömt. I oktobers skatteunderlagsprognos justeras därmed timlöneprognosen för 2018 ned. År 2019 bedömer SKL att antalet arbetade timmar kommer att öka betydligt långsammare än 2018. Det innebär att skatteunderlagstillväxten fortsätter att bromsa in trots att löneökningstakten för hela arbetsmarknaden är på väg upp.

– Vi räknar med att högkonjunkturen når sin topp under året och att en avmattning blir allt tydligare nästa år. Det betyder svagare sysselsättningstillväxt och därmed en inbromsning av skatteunderlaget, säger Annika Wallenskog vid SKL.

Samtidigt som konjunkturläget planar ut genomför flera kommuner stora besparingar då regeringsbildningen drar ut på tiden. Besparingarna kommer slå på hela verksamheten, allt ifrån personal till investeringar och underhåll vilket kommer påverka sysselsättningen ytterligare. Kommunernas manöverutrymme är dock begränsat. 

Varje regering sedan regeringen Bildt 1991-1994 har på ett eller annat sätt gjort avsteg från den principöverenskommelse som den kommunala finansieringsprincipen innebar. 

Vid beredning av förslag som har ekonomiska konsekvenser för kommuner och landsting skall en bedömning göras av de kommunal-ekonomiska effekterna och om den kommunala finansieringsprincipen skall tillämpas. Finansieringsprincipen är endast en inte lag- reglerade princip utan en överenskommelse som riksdagens partier slöt 1993. 1994 gjordes vissa preciseringar gjorts av tillämpningen av finansieringsprincipen. 

I korthet innebär principen att staten inte får ålägga kommunerna nya åtaganden utan att en statlig finansiering följer med.  Det är ur detta perspektiv som bland annat Solna kommuns beslut att inte ge nyanlända kommunplacerade möjlighet till bostad mer än två år skall ses. Enligt bosättningslagen måste alla kommuner ta emot nyanlända och ge dem boende, men en dom från i våras har gjort att många kommuner tolkar det som att man bara behöver ge nyanlända bostad under de första två årens etableringsperiod.

Vad det rättsliga efterspelet handlar om nu är hur långt den kommunala finansieringsprincipen sträcker sig i tid och vilket manöverutrymme som kommunerna har inför den stundande lågkonjunkturen.

I premiummaterialet kan du ta del av hur den kommunala finansieringsprincipen är uppbyggd och varför kommunerna nu kommer att behöva dra ner på den verksamhet som ligger närmast medborgarna med de uteblivna beskeden från regeringsbildningen.

En övergångsregering ska inte lägga någon annan budget än den absolut nödvändigaste och reformer, i detta fall tillskott utöver tidigare, skall därmed strykas.

Det mest märkbara området kommer bli bland annat inom LSS. Stödet till de handikappade rätt till vård i hemmet samt kultur- och fritidssektorn.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se