Det finns inga trygga rum

Ann Heberlein. Photo by Wilmarsgard.
  • Lördag 10 Nov 2018 2018-11-10
E-post 850

Nästa helg går en kulturfestival av stapeln i Helsingborg. Bland de många inbjudna återfinns författaren och akademiledamoten Horace Engdahl. Detta har fått lokala vänsterpolitiker att reagera. Ingrid Mattiasson Saarinen, gruppledare för Vänsterpartiet i Helsingborg, kräver i en text i Sydsvenskan att Engdahl avbokas. Hon får eldunderstöd av feministen Josefine Thorén som också ska delta vid kulturfestivalen “Kulturwknd”. Thorén menar att Horace blivit ”känd för sina misogyna, bakåtsträvande och empatiskt obildade uttalanden” och därför är en olämplig gäst. Ulf Dahlström, producent för Kulturwknd tar dock det hela med ro. I en replik till Thorén och Mattisson Saarinen menar han att Engdahl är inbjuden i egenskap av att vara en framstående litteraturvetare.

Lika klokt hanterade Åbo Akademi dessvärre inte protesterna mot att Alexander Bard skulle besöka lärosätet för att tala om manlighet och feminism. Nyheter Idag rapporterade igår att Bard avbokats efter att en protestlista, signerad av 30 personer vid Åbo Akademi, överlämnats till ledningen.  Universitetsläraren Blanka Henriksson är talesperson för uppropet mot Bard. Hon uppger att Bards närvaro skapar ”rädsla och osäkerhet hos ÅA-anställda och studerande som utsatts för övergrepp”.

Häromveckan uppmärksammade Academic Rights Watch avbokningen av den amerikanska forskaren Linda Gottfredsson. Gottfredson bjöds till Göteborg för att hålla plenarföreläsningen vid en konferens i pedagogik –  men ”avinviterades”, som organisatören uttrycker det, efter protestbrev. Gottfredson är en välmeriterad och ofta citerad forskare, medlem i en rad prestigefyllda sammanslutningar och ingår i redaktionskommittén för en rad välrenommerade internationella tidskrifter.

En mönsterakademiker, alltså – ända tills organisatörerna blev uppmärksammade på Gottfredsons forskning om intelligensskillnader mellan grupper och individer. Gottfredson försvarar Bell-kurvan, d v s att IQ i en befolkning är normalfördelad och att tesen att IQ är en betydande faktor vad gäller att förutsäga framgång i livet. Dessa slutsatser dras utifrån ett mycket stort empiriskt material, men ogillas alltså av pedagogerna i Göteborg. Gottfredsons slutsatser strider nämligen mot den svenska uppfattningen att det inte föreligger några betydande skillnader i intelligens mellan individer och grupper.

När jag skulle föreläsa vid en konferens för blivande psykologer i Göteborg våren 2018, inkom också protester till arrangören, PS2018. Detta föranledde den bekymrade arrangören att avkräva mig ett löfte att inte tala om något ”politiskt” som kunde uppfattas ”stötande”. Eftersom jag var inbjuden för att tala om psykisk ohälsa var det jag gjorde. Ingen lämnade den fullsatta salen. Tydligen betraktas ångest och självmordstankar inte som ”stötande”.Den infantila idén om trygga rum har alltså nått vår kontinent och grasserar nu som en elak vinterkräksjuka. Lättstötta och ömhudade politiker och studenter kräver att människor som säger sådant de inte vill höra ska tystas. Det är en tragisk utveckling. Den politiker som kräver att obekväma kulturutövare ska hålla käft har missförstått kulturens uppgift – och den student som kräver trygga rum och trigger warnings, genuscertifierad och antirastisk litteratur har grundligt missförstått poängen med universitetsstudier.

Kultur syftar inte till att bekräfta publikens föreställningar i första hand. Kultur måste få lov att utmana och tänja på gränser. Kultur kan inte bara stryka medhårs. Litteratur och konst får också vara äcklig, skrämmande, irriterande, omoralisk rentav. Att studera på universitetet innebär förhoppningsvis utveckling, intellektuell så väl som personlig. Det är i mötet med andra åsikter än våra egna, i mötet med okända, kanske obekväma, teorier, i mötet med forskning och fakta som utmanar och ifrågasätter våra egna föreställningar och erfarenheter, i mötet med människor som inte är som vi, som inte delar vår tolkning av sakernas tillstånd som vi utvecklas.

Det finns inga trygga rum – och det är helt i sin ordning.

 

Ann Heberlein

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se