Institute for Strategic Dialogue placerar Expressen och Ledarsidorna.se som del av högerextrema nätverk

  • Torsdag 1 Nov 2018 2018-11-01
E-post 499

I valrörelsen förklarade statsminister Stefan Löfven att falska nyheter kan ”skaka demokratin i grundvalarna” när han kommenterade en rapport som pekar ut bland annat nättabloiden Nyheter Idag som ”junk news”.  Den rapport som nu Institute for Strategic Dialogue presenterat för MSB går utanför det givna uppdraget och drar en rad med kvalitativa analyser på uteslutande kvantitativa data. Metodmässigt gör IDS en rad med avsteg från dels vad MSB beställt, dels det forskningsetiska regelverket.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beställde en studie inför det svenska valet 2018 från det brittiska Institute for Strategic Dialogue som i sina slutsatser uppmanar explicit och uttalat till ekonomiska sanktioner mot bland annat nättabloiden Nyheter Idag. MSB menar att rapporten inte höll sig inom ramarna om vad myndigheten beställt.

Rapporten placerar även Ledarsidorna.se i ett politiskt sammanhang där läsaren kan få intrycket att Ledarsidorna.se är en del av Alt Right – rörelsen baserat endast på kvantitativa data. Även om rapportförfattarna identifierat en rad med intressanta data är en del av slutsatserna så pass uppseendeväckande att rapportens kvalitet bör ifrågasättas. Att dra de långtgående slutsatser av publicisters politiska åsikter och position enbart på kvantitativa data utan att ha genomfört djupintervjuer ligger inte vare sig forskningsetiskt eller publicistiskt inom regelverket.

Med rapporten som grund skulle bland även Expressen kunna, även genom formuleringar i den beskrivande och löpande texten, tolkas som allierad med Sverigedemokraterna men även del av Alt Right-rörelsen som rapportförfattarna implicit menar att Ledarsidorna.se är en del av. Expressen pekas kanske ännu tydligare ut som en tongivande och viktig komponent i de kluster av högerextrema sidor som annars domineras av Fria Tider och Samnytt. Utan kvalitativa data som grund.

I premiummaterialet:

  • Bakgrunden till rapporten med den bredare bild som chefen för den Operativa avdelningen vid MSB ger i dialog med Ledarsidorna.se
  • ISD kantitativa studier tillsammans med Oxford University kvalitativa analys av bland annat Ledarsidorna.se bekräftar Ledarsidorna.se starka position i svensk media
  • Hur tänkt mediepåverkan kom att dels utebli men även ändra karaktär efter MSB initiativ
  • De eventuella politiska skäl, med personband till politiker, som ISD kan ha haft för att kliva utanför uppdraget och därmed rekommendera bojkotter av olika slag
  • Kontraktet med MSB med uppdragsbeskrivning
  • ISD rapport i sin helhet

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se