Ledarsidorna.se anmäler tjänsteman vid UD till Justitieombudsmannen

  • Tisdag 13 Nov 2018 2018-11-13
E-post 1639

Sedan 2012, när jag började bevaka migrationsfrågornas överrullnings- och undandträngnngseffekter har jag fått leva med en form av viskningslek. Att jag, och det som sedemera blev Ledarsidorna.se i vissa kretsar skulle vara allt ifrån högerextremistisk till rasistisk, islamofobisk eller rent ut sagt nazistisk. Sedan 2012 har denna visknngslek över tid förts över i sociala medier. Vid två tillfällen gick den så långt att den dels publicerades i Sveriges Radio Medierna, dels i Göteborgsposten i en nyhetsartikel.

Sveriges Radio fälldes för detta i Nämnden för Radio och TV. Göteborgsposten fälldes aldrig i Pressens Opinionsnämnd då de hade avpublicerat artikeln så fort det blev uppenbart för ansvarig utgivare att de gått över anständighetens gräns. Nämnden var dock inte enig i sitt beslut, minst en av juristerna i nämnden ville fälla även Göteborgsposten för att de agerat utanför regelverket.

Denna viskningslek, byggt på politiska aktivisters begreppsvärld är svår att värja sig mot så länge den håller sig i lunchrum eller i muntliga och personlig samtal kollegor emellan. Dessa har som regel haft svårt att skilja mellan fakta, analys, systemkritik och åsikt. Men likväl har den över åren spritt sig till inte bara min familj och vänner utan även tilltänkta kunder. Jag, och Ledarsidorna.se samt alla de som kan associeras med Ledarsidorna.se i någon form har fått uppleva förlorade vänner, kunduppdrag och i viss mån även hur familjemedlemmar tar ut distansen, blir svåra att nå eller helt enkelt bara försvinner oförklarligt.

Detta är svårt nog att hantera – inte bara ekonomiskt utan även känslomässigt.

Det stora problemen uppstår dock när denna viskningslek får officiell eller halvofficiell status. Som när den slår rot i förment opolitiska organisationer och formuleras i skrift. Då blir det en sanning, oavsett om någon gjort en ansträngning med att lyfta telefonen och fråga mig vem jag är.

Sveriges Radio Studio Ett tillhör undantagen. De gick seriöst igenom allt som jag och mina partners skrivit och sagt genom åren och komma fram till att såväl jag, som mina samarbetspartners och kollegor, kan klassificeras som liberalkonservativa. Ledarsidorna är en liberalkonservativ politisk nyhetssida med utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Vi delar frihetliga ideal men har en konservativ uttolkning av såväl socialdemokmrati, marxism som borgerliga ideologier. Att vara liberalkonservativ är inte detsamma som att vara högerextrem. Något för politiska aktivister med vissa politiska preferenser har svårt att leva med.

Då är det enklare att sätta åsikten högerextrem.

Utrikesdepartementet har nu gått över gränsen för det anständiga och en tjänsteman har valt att i skrift åsätta Ledarsidorna.se, med dess associerade, åsikten högerextrem i samband med avslöjandet av den politiska aktivismen som kan spåras in på olika enheter på UD. Den så kallade “261-listan” som senare fick stor medial spridning där bland annat förre utrikes- och statsminister Carl Bildt tog kraftigt avstånd från tjänstemännens agerande.

Högerextrem är en åsiktsregistrering i skrift som medför konsekvenser om den förs vidare i skrift för oss som är verksamma inom ramen för Ledarsidorna.se´s varumärke. Det blir nu en ”sanning” då den kommer från en opolitisk tjänsteman på ett departement och kan komma att relateras till i framtiden på annat sätt. Och användas mot Ledarsidorna.se, dess associerade samt mig som person.

Har Utrikesdepartementet en gång åsiktsklacificerat Ledarsidorna.se som högerextrem i skrift blir det en absolut sanning andra kan relatera till som vederhäftig och trovärdig källa.  Som inte kan eller bör ifrågasättas. För vem skulle våga ha det dåliga omdömet att ifrågasätta ett opolitiskt regeringskansli. Som ytterst representerar staten Sverige. Oss alla. Dig. Mig.

Jag har nått en punkt i tillvaron där det får vara nog med omotiverad poltiisk aktivism och illa underbyggd illasinnad ryktesspridning. Gränsen gick långt tidigare men den har, enligt min uppfattning, ett och samma syfte hela tiden. Att förminska, misstänkliggöra och försvåra samt skada mig och Ledarsidorna.se socialt och ekonomiskt.

När ett förment opolitiskt regeringskanslis tjänstemän – det vill säga staten – börjar sprida invektiv och åsiktsregistreringar som inte har någon saklig grund, än mindre bör betecknas som i detta fall någon av UD:s uppgifter, passeras en anständighetens gräns i den politiska debatten. UD:s tjänsteman anslöt sig i tjänsten till den viskningslek som redan kostat många dess inkomster, vänner och familj.

Det är därför jag nu vill att Justitieombudsmannen prövar såväl UD:s som den opolitiske tjänstemannens tjänsteutövning formellt. Om det ligger inom ramen för vad ett departement eller en enskild statstjänsteman får, ska eller kan göra enligt Sveriges grundlag, Regeringsformen. Anmälan postades från mitt juridiska ombud igår och kommer såväl anlända som diarieföras hos Justitieombudsmannen idag.

Min gräns har passerats. Anständighetens gräns är passerad. Priset har blivit för högt. Nu har jag fått nog.

 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

Extramaterial:

JO-anmälan som registreras på Justitieombudsmannen under dagen.

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se