Ordföranden för SSU i Skåne är endast ett bondeoffer för att lugna media – rötan består

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Tisdag 20 Nov 2018 2018-11-20
E-post 2487

Ordföranden för SSU i Skåne, Mansour Ahmed, har pekats ut för att ha antidemokratiska metoder efter främst Expressens men även Ledarsidorna.se granskningar. Ahmed lämnar nu uppdraget som ordförande för SSU Skåne. Men Ahmend är mer att betrakta som ett bondeoffer. Rötan, eller SSU Skånes kultur och åsikter, är spridda i vidare kretsar i partiet. Även till huvudstaden har denna nya form av socialdemokrati kunnat slå rot i ungdomsförbund samt moderparti.

”Jag inser att min person riskerar att stå i vägen för organisationens bästa, och valet blir då enkelt”, skriver han på Aftonbladet Debatt. 

Men att Ahmed lämnar SSU, och även sina uppdrag i LO Skåne, innebär inte att den kultur och de åsikter som avslöjats är borta från SSU. Expressen lyfter, likt Ledarsidorna.se, upp en rad med anmärknignsvärda åsiktsyttringar som händelser som nu föranlett Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, MUCF, att utreda SSU. Om SSU lever upp till demokratikriterierna i anslagsvillkoren.

Det kan inte uteslutas att vi under utredningens gång kommer se exempel på dubbel politisk bokföring.

Fakta Dubbel politisk bokföring

Dubbel politisk bokföring liknar till det yttre entrism, när en organisation kapar en annan under falsk flagg.

Dubbel politisk bokföring är inte lika drastisk till sin natur. Den innebär att förtroendevalda eller politiska partier driver kampanj i olika frågor där de för en yttre betraktare och väljare påstår att de representerar en viss åsikt eller vissa värderingar. Väl valda, eller i slutna rum, kan åsikterna ofta vara de rakt motsatta.

SSU Skåne inställning till homosexualitet, hedersvåld och judar kan tjäna som exempel där företrädare försäkrar media och allmänhet om vissa värderingar och åsikter men senare, som på SSU:s valupptakt på Bommersvik inför valet 2018, öppet odla hat mot homosexuella, judar och de som bryter med sin hederskultur.

Dubbel politisk bokföring kan i många fall genomsyra hela partifalanger och förbund och är inte enskilda företeelser.

Även om Mansour Ahmed nu pekar på de konflikter som förevar valet av honom som ordförande för distriktet, som en konflikt mellan höger- och vänsterfalangen, går det inte att komma ifrån att Mansour Ahmed valdes för att han hade vissa åsikter och attityder, inte trots hans åsikter och attityder. Bara videoupptagningen ger en tydlig indikation på en del av kulturen inom SSU Skåne, de homofoba ställningstagandena som Mansour Ahmed tillät en annan. Och även om Mansour Ahmed kommer från gruppen Ahmadiyya-muslimer, som inte erkänns av ortodoxa sunni- respektive shiamuslimer som muslimer så finns motsvarande attityder inom SSU och vissa delar av moderpartiet Socialdemokraterna i övriga landet.

Ett annat SSU- och partidistrikt som anses som extrema är SSU samt partidistriktet i Stockholms Stad. 

SSU Stockholms nätverk för rasifierade är ett separatistiskt rum utifrån att människor som rasifieras i ett samhälle där vitheten är norm – ska kunna samtala i fred. Att SSU Stockholms nätverk ska vara ett tryggt rum är något de värdesätter högt skev de på SSU:s officiella hemsida tills opinionsbildaren Rebecca Uvell avslöjade det och ett seminarium för endast rasifierade. Uvell skrev sedan om detta på SVT Opinion.

Kontaktperson var Maria Salvo. Maria Salvo är till vardags anställd på Arenagruppen som säger sig vilja verka för ett debattklimat präglat av dialog och ömsesidig respekt. Det senare ter sig rätt märkligt med SSU Stockholms inbjudan av Rashid Musa till Socialdemokraternas partihögkvarter, Sveavägen 68. En symbolisk och mytomspunnen adress inom Socialdemokratin. Rashid Musa är ingen ny bekantskap för SSU i allmänhet och SSU Stockholm i synnerhet. Så sent som den 14 januari 2016 var Musa på besök på Sveavägen 68. En klassisk adress inom Socialdemokraterna och inte minst en adress med stor symbolik då den är adressen till partikansliet. Partiets huvudkvarter.

Vid detta tillfälle jämförde, och likställde, Rashid Musa S-kvinnors förre ordförande Nalin Pekgul med massmördaren Anders Behring Breivik. Breivik känd från Utøya. Rashid Musa har även efter detta fått förtroendet att utbilda nästa generations politiska ledare genom SSU.

Att jämställa en tidigare ordförande för S-kvinnor, som varit en av de tydligaste rösterna mot hedersvåld inom ramen för SSU utbildningsverksamhet, med terroristen och massmördaren Anders Behring Breivik bör vara ett svårslaget rekord. 

MUCF har sedan dess dragit in statsbidragen till Sveriges Unga Muslimer då de senare inte bedöms leva upp till demokratikriterierna för statstbidrag. Sveriges Unga Muslimer blev dessutom återbetalningsskyldiga för ett år bakåt i tiden.

Kulturen i SSU, idag gestaldad av Mansour Ahmed som närmast är att betrakta som ett nödvändigt bondeoffer, genomsyrar fler SSU- och partidistrikt än Skåne. Stockholm är bara ett av distrikten där aktörer som Rashid Musa erbjuds en arena. Inte trots sina åsikter om bland annat Nalin Pekgul. Snarare för sina åsikter. Åsikter som är väl kända i Arenagruppen men även inom Socialdemokrater för Tro och Solidaritet där Musa tidigare var medlem och förtroendevald i föreningen Hjärta som är en del av såväl Tro och Solidaritet som Stockholms Arbetarekommun.

När MUCF nu reagerar på framför allt Expressens avslöjande finns det goda skäl att bevaka att det inte endast är SSU Skåne som granskas. Även andra SSU-distrikt, som SSU Stockholm, visar kliniska symptom på att behöva genomlysas.
Att löpande anlita föreläsare som blivit av med statsbidrag för bristande demokratisyn borde vara en varningssignal som ljuder bortom det filter som Philip Botström men även Stefan Löfven satt upp.

Även dessa är valda för sina åsikter och för sin förmåga att titta bort när det vankas obehagligheter. 

Inte trots detta.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.