Oredan i riksdagen kan tvinga kommunerna till brott mot kommunallagen

  • Måndag 19 Nov 2018 2018-11-19
E-post 270

Veckan inleds med fortsatta sonderingar av en av de parter, Centerpartiets ledare Annie Lööf, vars låsningar varit grunden för dagens parlamentariska situation. Alliansen gick till val på att fälla Stefan Löfven utan att ha ett färdigt alternativ vilket nu leder till att kommunerna, i avsaknad av de tidigare utlovade extra fem miljarder kronorna i statsbidrag, tvingas till smärtsamma besparingar eller skatte- och avgiftshöjningar om kommunallagen skall följas.

Centerpartiet och Liberalerna kan sägas vara de som bär det största ansvaret för den situation som nu utvecklar sig. Att först rösta bort en på pappret fungerande regering och sedan blockera varje annan lösning har skapat denna situation för lokalsamhällena. Jan Björklund menar dock att han tar ansvar samtidigt som han i TV4 beklagar sin egen situation – att han kunde ha varit minister idag men valde att, enligt honom själv, ta ansvar.

 

Effekterna märks redan efter nyår i flera kommuner, främst i de kommuner där skatterna redan nått taket i Laffer-kurvan. Det finns helt enkelt inte möjlighet att höja kommunala skatter och avgifter mer och många kommuner sitter i skrivande stund och justerar ner utgiftsmassan. Inledningsvis inom de områden som inte är lagreglerade men även personalintensiva och lagreglerade åtaganden som omsorg och skola kommer få uppleva personalurglesningar.

De kommuner som väljer att chansa på att en kommande regering lägger en tilläggsbudget som uppfyller löftena i valrörelsen har, om inte skatteinstrumentet är tillgängligt, tre vägar att gå:

  • Försäljning av fast egendom för att flytta pengarna till driftbudgeten
  • Ta upp nya lån till löpande kostnader, redan idag har Kommuinvest, konstaterat att 20 procent av utlåningen går till konsumtion som egentligen ska finansieras av skatter eller avgifter.
  • Utnyttja checkkrediten (Härnösands kommun har redan kört sin checkkredit om 100 MSEK i botten)

Alla dessa vägar bryter dock mot Kommunallagens elfte kapitel portalparagraf. Om god ekonomisk hushållning. Denna pargraf, som är tvingande, innebär att kommunerna redan nu måste reagera på att det som utlovats i valrörelsen nu skjuts på framtiden med en kombination av personalneddragningar och försenat eller inställt bostadsbyggande.

Situationen är väl känd ute i kommunerna och hos Sveriges Kommuner och Landsting.

I premiummaterialet redovisas en sammanfattning, och orsakssambanden, för kommunernas situation samt planeringsförustsättningar från den senaste ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Denna rapport författades innan den parlamentariska oredan i Riksdagen uppstod.

Vidare följer en mycket kort redogörelse för Kommunallagens åttonde paragraf, om god ekonomisk hushållning, med hänvisning till SKL egna läromedel.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.