Säpos problem med den politiska sekretessen logisk

Säkerhetspolisen Foto: Creative Commons
  • Tisdag 27 Nov 2018 2018-11-27
E-post 839

Säpo vill rapportera muntligen till regeringskansliet i stället för att lämna över rapporter om Sveriges sårbarhet med jämna mellanrum så som sker i dag rapporterar SvD. Säpo har ett lågt förtroende för hur sekretessen kan garanteras i den politiska ledningen samtidigt som säkerhetsprövningar av ministrar och politiska tjänstemän möter allt större motstånd.

I en skrivelse till regeringen ber Säpo om en regeländring för att få undantas från redovisningsskyldigheten av de så kallade risk- och sårbarhetsanalyserna. Uppgifterna skulle kunna ”utnyttjas för att allvarligt skada det svenska samhället”, skriver man och tillägger att spridningen bör begränsas. Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan, tolkar skrivelsen som en indirekt kritik av regeringskansliets organisation – att ansvaret för att ta emot känslig information är splittrat.

Att informera den politiska nivån om pågående eller på annat sätt  aktuella säkerhetshot är alltid svårbedömd materia. Ur  Bo Theutenbergs ”Dagbok från UD” framgår med all önskvärd tydlighet hur olika företrädare haft en mer än nära relation med främmande makt. Pierre Schori och Sverker Åström är bara två i en lång rad med politiker eller semipolitiska tjänstemän där deras agenda, och vad de delgivit i slutna rum, inte alltid är vad som framgått. Det mest graverande exemplet i modern tid var när Schori lät förstå att Socialdemokraterna implicit skulle ställa sig bakom Ryssland om arbetarprotesterna i Polen inte skulle kunna slås ner av den polska lydregeringen till Moskva.

Bo Theutenbergs dagböcker finns endast att köpa i hans egen webbutik och är väl värd den investering de utgör.

Men det finns andra, mer närtida exempel ändå. Oavsett vad det Muslimska Brödraskapet kan eller skall klassificeras som så är det en rörelse med i allra högsta grad politiska mål som har som medel att påverka olika delar av de statsförvaltningar de kan etablera närvaro i.

I premiummaterialet:

  • Hur Muslimska Brödraskapet har blivit en del av UD:s handelsdelegationer
  • Hur Muslimska Brödraskapet var representerade i riksdagens Försvarsutskott perioden 2006-2010
  • Problematiken för SÄPO att rapportera om personer i den politiska ledningen som kan utgöra ett säkerhetshot
  • Brittiska parlamentets utredning av FIOE, Federation of Islamic Organisations in Europe
  • IFiS, Islamiska förbundets i Sveriges stadgar där de själva konstaterar att de är en del av FIOE.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se