Social pelare katastrof för Sverige

Henrik Sundström. Foto: Maria Tellblom
  • Lördag 24 Nov 2018 2018-11-24
E-post 331

I november förra året stod Stefan Löfven på scenen i Göteborg tillsammans med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, och slog på trumman för ett ambitiöst nytt område för EU:s lagstiftning – en EU-gemensam politik för sociala rättigheter och arbetsmarknad. Denna så kallade sociala pelare är av flera skäl en katastrof för Sverige.

I den svenska modellen hålls lagstiftaren långt borta från arbetsmarknaden, det är parterna själva som styr genom avtal. Detta har tjänat Sverige väldigt väl genom åren, vi har fått regler som har gynnat såväl företagen som de anställda, och som snabbt och flexibelt har kunnat anpassas till olika branscher och konjunkturlägen. Den europeiska arbetsmarknadsmodellen bygger istället på en rad strikta lagstiftade minimiregler, till exempel minimilöner.

I grunden är den svenska modellen en fråga om makt; fackföreningsrörelsen har ett enormt stort inflytande genom att de sitter på halva makten över alla anställningsvillkor. Därmed har facket en stor och meningsfull uppgift, medlemskapet blir viktigt och organisationsgraden mycket hög. Men om spelreglerna på arbetsmarknaden flyttar över från kollektivavtal till lagstiftning som Löfven och Juncker föreslår, får den svenska arbetsmarknadsmodellen ett torpedskott midskepps som den aldrig kommer att återhämta sig ifrån. Det skulle ge följdverkningar som vi idag inte kan överblicka.

Troligen är hela projektet ett sätt för en döende europeisk socialdemokrati att skaka liv i någon slags existensberättigande.

Varför svensk socialdemokrati på detta sätt har valt att sätta den svenska modellen på spel kan vi bara gissa oss till, men de bidragande orsakerna är troligen flera. Dels handlar det om att man rättar in sig i den europeiska socialistpartigruppen PES, dels handlar det om egen idélöshet, men också möjligheten att Löfven fick stå värd för det stora toppmötet och därmed få en dag med statsmannaglans i den europeiska solen.

Det är inte bara de europeiska socialisterna som står bakom den sociala pelaren. Även den kristdemokratiska EPP-gruppen är med (Junckers egen grupp), liksom den socialliberala ALDE-gruppen. Skälen för detta är mindre självklara, men spekulationsvis handlar det om att använda EU:s minimiregler för att kunna hålla tillbaka löner och arbetsvillkor i västra och norra EU. Om minimilöner sätts under normala lönenivåer har dessa en tendens att driva ner det allmänna löneläget, till fördel för storföretagen. Detta samtidigt som högre ”golv” än vad marknaden är beredd att betala för i södra och östra EU gör det svårare för näringslivet där att konkurrera.

En konsekvens av denna politik, där arbetsvillkoren i nordvästra EU hålls tillbaka, kommer att leda till att de nuvarande obalanserna i handeln inom EU kommer att fortsätta. Sänkta löner i t ex Tyskland och Frankrike (och motsvarande höjda löner i de nyare medlemsländerna i söder och öster) har ungefär samma effekt som en devalvering. Det leder till att Tyskland kommer att fortsatt ha stora överskott i sin handelsbalans, medan de sydöstra länderna kommer att ha fortsatta motsvarande underskott.

Detta leder i sin tur till ökande spänningar inom euro-samarbetet, med nästa stora kris för euron som logisk slutpunkt. Detta är en utveckling som bland andra den inflytelserike vänsterekonomen och nobelprisvinnaren Joseph Stiglitz återkommande har varnat för.

Införandet av den sociala pelaren går emot den grundläggande tanken med det EU som Sverige en gång gick med i: en union för frihandel, medan socialpolitik och arbetsmarknad skulle hanteras helt på hemmaplan. Det finns som sagt ännu fler skäl för oss att göra den sociala pelarens framtid till huvudfråga i det kommande EU-valet.

Jag återkommer till detta framöver.

 

Henrik Sundström

(M), kandidat 25 till Europaparlamentet.

 

Henrik Sundström Kandidat 25 till Europaparlamentet för Moderaterna

Jag vill vara din och svenska folkets röst i EU, ingen annans. Som fri och obunden moderat kan jag föra din talan och vakta de intressen som är viktiga för dig. Ett stort hinder är dock att jag till skillnad från de kandidater som utsetts av partiledningen inte har tillgång till partiets resurser. Det mesta av kampanjen är egenfinansierad, men varje bidrag är välkommet och kommer göra skillnad i chansen att lyckas hela vägen. Jag står upp för dig, hjälper du mig?

Förutom känslan av att få vara med på denna resa, så kommer den som skänker minst 500 kronor till kampanjen få tillträde till en exklusiv Facebook-grupp för donatorer och kampanjarbetare. Du får en direkt kanal till mig och kampanjen.

Bidrag skickas till: Swisha till 0701657125 eller bankkonto SEB 5180 00753 59

 

Redaktörens kommentar:

Sundström är den kandidat som vi som utgör den fasta delen av redaktionen enats om är “vår” kandidat. 

Sundström har det senaste året varit den som tydligast satt ner pålarna för att skydda yttrandefriheten och de universella mänskliga rättigheterna. Du kan som läsare lyssna på Aron Flams samtal om just dessa rättsprinciper i Aron Flams podd “Dekonstruktiv kritik“.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se