SSU-konflikerna: SSU Skåne hånade och skrek “landsförrädare” efter partikamrat som utsatts för hedersförtryck

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 2 Nov 2018 2018-11-02
E-post 3519

SSU Skåne tillsätter nu en arbetsgrupp “för att vara förbundet behjälpliga med att gå till botten med de uppgifter som förekommit samt upprätta en handlingsplan framåt”, enligt ett pressmeddelande som DN tagit del av. Men frågan är om en handlingsplan hjälper ens långsiktigt. Ledarsidorna.se kan redovisa hitintills okända händelser inom SSU-distriktet. Händelser som såväl förbundsordförande Philip Botström som Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh varit informerade om under lång tid. Trots påståenden om motsatsen eller undanglidande svar.

– Jag kommer personligen att agera med kraft, säger Mansour Ahmed, ordförande i SSU Skåne, enligt Dagens Nyheter.

Efter Kvällspostens granskning av SSU Skåne har förbundet gett det skånska distriktet tre veckor på sig att ta fram en handlingsplan för att få bukt med problemen annars dras det finansiella stödet in. I ett skriftligt uttalande säger Mansour Ahmed att det är “helt oacceptabelt att personer som uttrycker och bär värderingar som står i strid med våra grundläggande värderingar ges utrymme i organisationen”.

– Sådana personer måste omedelbart lämna vår organisation, säger han i ett skriftligt uttalande.

Men enligt interna rapporter som skickats till bland andra förbundet och partistyrelsen i Skåne, om allvarliga missförhållanden inom SSU Skåne, är Mansour Ahmed en av de ledande i antidemokratiska metoder och hot. Till Ledarsidorna.se ger flera av varandra oberoende källor, varav några inte längre bor kvar i Malmö eller tvingats ut från ungdomsförbundet, ytterligare graverande detaljer.

Vi blir kallade till möten där vi mer eller mindre blir hotade till tystnad. Vi får inte yttra oss på sociala medier, skapa event och aktiviter, eller kalla till debatter utan att behöva fråga styrelsen om lov då den nuvarande styrelsen har koncentrerat makten åt sig själva så alla klubbar och nätverk måste fråga Tiba Awni om lov innan de gör en aktivitet. 

Teba Awni är SSU:s inadjungerade representant i Malmö Arbetarekommuns styrelse.

I dialog med ett flertal andra medlemmar förstärks bilden av ett ungdomsförbund med stora interna problem. Problemen går, vilket Ledarsidorna.se påpekat, långt tillbaka i tiden. Ledarsdorna.se källor talar om minst sex år vilket sammanfaller i tid när Peter Weiderud, då ordförande för Tro och Solidarietet, menade att Socialdemokraterna skulle ha en förlåtande attityd för utrikesfödda medlemmar som visade tecken på bland annat homofobi. Skälet till den apologetiska inställningen var att dessa inte ”hunnit processa frågan” tillfräckligt mycket varför homofobi, och implicit annan form av rasism, kunde tolereras under en icke definierad övergångsperiod.

Resultatet har istället blivit att förutom den klassiska höger-vänsterkonflikten i SSU att det tillkommit en etnoreligiös dimension. Högerfalangen, som normalt har varit den större falangen, har genom åren krympt och både i valet av Gabriel Wikström som Philip Botström har den varit tvungen att hämta stöd från det som idag är  några av de etnoreligiösa grupperingarna för att högerfalangen skall behålla makten. De etnoreligiösa grupperingarna vill sedan distriktskongressen ha valuta för sitt tidigare stöd.

Den uppkomna situationen som rapporteras i främst Expressen baseras på två händelser. Dels distriktsårskongressen som Expressen rapporterat om men även det sommarläger som genomfördes på SSU:s kursgård Bommersvik.

Under sommarlägret på Bommersvik i augusti kulminerade de konflikter som byggts upp sedan distriktsårskongressen. Det blev tydligt inom gruppen som kom från partidistriktet i Skåne att de aktivt motarbetade alla initiativ till att ta upp hederskultur och hedersvåld som politisk fråga. En av aktiviteterna under sommarlägret var deltagandet i Pride-festivalen där flera av SSU-medlemmarna från Skåne vägrade delta. Detta föranledde ett större möte efteråt. 

I mötet menade flera av medlemmarna att de inte deltog av religiösa skäl, att de inte kunde “stå för de åsikterna” samt att Skåne inte var “tvunget att delta” i Pride.

Vid sommarlägret framkom att en av medlemmarna i ett annat distrikt hade tvingats att bryta med sin familj p.g.a hedersrelaterat förtryck. När medlemmar från SSU Skåne fick reda på detta skreks det “landsförrädare” och liknande ord efter medlemmen. Hederskultur och hedersförtryck är sedan flera år bannlysta frågor inom SSU-distriktet i Skåne av ledningen.

De medlemmar som efter sommar- eller egentligen vallägret, det som skulle bli SSU:s valupptakt – som reagerat starkast slöt sig samman och skickade en  beskrivning av såväl händelser som förekomsten av homofobi och rasism till bland annat

  • SSU:s förbundsordförande Philip Botström
  • Socialdemokraternas ordförande i partidistriktet Joakim Sandell, även riksdagsledamot 
  • Det socialdemokratiska kommunalrådet i Malmö – Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Stjernfeldt Jammeh kvitterar den 12 augusti att hon har tagit emot informationen och hänvisar till distriktets. styrelse,  Joakim Sandell. Sandell är invald i riksdagen. På samma sätt som Ledarsidorna.se kan styrka att Stjernfeldt Jammeh haft informationen om SSU-distriktet visar annan kommunikation att Sandell informerades redan den fjärde augusti, ungefär samtidigt som Philip Botström. Botström har i media påstått att han nåddes av informationen först nyligen vilket visar sig vara en osann utsago i relation med förbundsmedlemmar, media och allmänhet.

Det underlag som Ledarsidorna.se har i form av ljudfiler, sms- och messengerkommunikation lämnar inga tvivel bakom sig. Sverigedemokraterna är långt ifrån det enda parti med en kultur av ljudupptagningar som visar på homofoba och rasistiska åsikter på ledningsnivå.

Sandell är den ende av de tre som nu i efterhand till SVT erkänner att han känt till konflikterna ”i flera år” men inte agerat. Philip Botström har inledningsvis sagt att konfliterna hemlighhållits för honom vilket nu kan bevisas inte stämmer. Han upprepar osanningen så sent som under gårdagens inslag i Rapport. Att även Stjernfeldt Jammeh varit orienterad hela tiden är något som inte framkommit tidigare men bör ses som en besvärande omständighet som skär rätt in i partiledningen.

Stjernfeldt Jammeh är suppleant i partistyrelsen och även om partistyrelsen är i största laget för att kunna lyfta frågor till Verkställande Utskottet från en suppleantplats är Stjernfeldt Jammeh en av partiets absolut tyngsta företrädare som kommunalråd i Sveriges tredje största stad. Malmö. Med sin klassiska arbetarklassprofil.  

Malmö som dominerats av socialdemokratiskt styre sedan valet 1919, under flera mandatperioder i egen majoritet. Malmö är en av de viktigaste symbolerna för socialdemokratisk makt och hegemoni.

 

Denna artikel olåst då nyheten i sig är av ett allmänintresse.

Endast på Ledarsidorna.se®
Alltid i opposition

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se