Därför granskar Ledarsidorna.se den alternativa högern. Eller vad det nu ska kallas för.

  • Onsdag 12 Dec 2018 2018-12-12
E-post 574

Sedan 2002, eller kanske tidigare, har migrationsfrågorna och integrationsfrågorna trängts undan i debatten som ”det mest förbjudna”. Detta undanträngande sammanfaller med Sverigedemomkraternas tillväxt som till att börja med baserade hela denna på just missnöjda och frustrerade väljare som antingen såg sin närmiljö förändras eller sådana som blev mer och mer frustrerade framför dataskärmar och tv-apparater.

Det finns även de utlandssvenskar som via alternativa medier se sitt land förändras. Utan att nödvändigtvis vara en del av förändringen på plats.

Men ja – Sverige har förändrats av flera decenniers migration där kulturfriktionerna inte kunnat hanteras för att tongivande aktörer, i rädsla att ta i ämnet, rasiststämplat alla som ställt kritiska frågor. Att ställa kritiska frågor är inte att vara rasist. Men de som gjort detta har utmålats till att vara rasister. Allt till höger om Centerpartiets migrationspolitik har utmålats som rasistisk. I detta har kanske Fredrik Reinfeldt ett särskilt ansvar som ledare för Alliansen som inte ville lyssna på hur de egna väljarna reagerade på liberaliseringen av en annars konservativ rörelse.

Den enskilde kan då reagera på flera sätt. Antingen finner man sig i att istället tystna. Eller så blir den enskilde mer eller mindre omedvetet radikaliserad. Och sluter sig till andra som känner sin oro marginaliserad på olika sätt. Vissa tar stegen över till rasistiska rörelser, andra väljer andra vägar. Många har drabbats av ökad brottslighet och de undanträngningseffekter som migrationen fört med sig i dessa grupper. Men långt ifrån alla. Att det finns de som gör andras upplevelser till egna av rädsla är inte ovanligt.

I projekt Ekerö, i den grundläggande projektbeskrivningen och på det möte som hölls i Stockholm den 9:e november samt i Lund den 11 november som baseras på ett arbetsdokument från den 26 oktober talar om 

  • Skapa Svenska kolonier i Sverige
  • Genom att under falsk flagg ”kapa” kommuner i kommunalval
  • Genom majoritet i minst en kommun trotsa såväl Regeringsform som kommunallag
  • Genom att aktivt öka klyftan mellan ”svenskar” och utrikes födda och skapa misstänksamhet
  • Under föregivande av ett nymornat jaktintresse beväpna sig, men med det yttersta syftet att försvara sig själv. Oavsett om det är en reell hotbild eller inbillad.

Det finns ett allmänintresse att beskriva hur en förd politik resulterar i frågor och om dessa frågor inte tas på allvar eller stigmatiseras som i sin tur leder till att olika medborgargrupper tar steget vidare.

Vissa stannar vid en diskussionsklubb. Men andra beväpnar sig eller förbereder organisationer med konton utomlands, väl medvetna om att deras initiativ kan komma att falla under olika lagrum.

På samma sätt som islamiseringen, det vill säga hur Ibn Rushd-sfären flyttar sina ekonomiska tillgångar i IFiS som numera är en stiftelse utan insyn för sina ändamål och hur Ibn Rushd utnyttjar skattemedel för Dawah, muslimsk ortodox frälsning, och som Ledarsidorna som enda media publicerat finns det ett allmänintresse att beskriva vad en onödig stigmatisering av oroliga frågor kan utvecklas till.

I Premiummaterialet finns några av de grunddokument som Projekt Ekerö tagit fram. Som förankrats i egna arbetsgrupper i verkliga livet eller i slutna grupper på sociala medier. 

Än har ingen brottslig gärning begåtts av projektet Ekerö men väl tveksamma konstitutionella metoder och deras egna förberedelser för att de kan drabbas av repressiva åtgärder som att myndigheter spärrar ekonomiska tillgångar. Att placera insamlingsstiftelser i annat land är bara ett av fler tecken på detta. Även explicita planer att söka samarbete med internationella rörelser som ”The Movement”.

Men Sverige radikaliseras nu i en allt snabbare takt. Det är nu vi ser hur den livsfarliga medelklassen börjar röra på sig. Förhoppningsvis bara en enskild företeelse men tar vi inte tag i debattklimatet, och tillåter oroliga ges en röst utan att rasiststämpla dessa, så kommer vi se fler rörelser gå från att bara tänka till att på olika sätt verbalisera eller gå ännu längre om ingen lyssnar och tar oron på allvar.

En oro som måste tas på allvar och som kräver genomarbetade och de trovärdiga svar som debatten saknar. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se