Det långsamma tempot i valet av statsminister gynnar Miljöpartiet

  • Torsdag 13 Dec 2018 2018-12-13
E-post 322

Tempot som riksdagen och talmannen håller, med i snitt en statsministervotering var 40:e dag, borgar för att Miljöpartiet har alla möjligheter i världen att göra ett succéval till EUP och ett eventuellt extraval till riksdagen. Trots en trött Lövin och en ännu tröttare Fridolin.

Idag är det 74 dagar kvar tills den 26 februari 2019 infaller, det tidigaste datum då ett extraval kan utlysas om detta val skall hållas den 26 maj när valet till EUP infaller. Det har även förflutit 81 dagar sedan statsminister Stefan Löfven röstades bort av en riksdagsmajoritet. Idag, när riksdagen för andra gången röstar ner en statsministerkandidat, har två talmansrundor förbrukats. Med det tempo som talmannen och riksdagen håller är det rimligt att anta att ett extraval kommer sammanfalla ganska exakt med just den 26 maj så att kostnaderna för partierna kan minimeras. Om utfallet i varje talmansrunda håller sig konstant.

Det är ur detta perspektiv kanske framför allt Miljöpartiets EU-valskandidater skall analyseras. Miljöpartiet är beroende av att vända opinionssiffrorna och ser ut att vända ett förlorande lag till att kunna ha röstmagneter i den kombinerade valrörelsen. Istället för att ha en trött Isabella Lövin och en om möjligt ännu gråare och tröttare Gustav Fridolin, som avgår som språkrör i samband med årsstämman, kan Miljöpartiet ställa upp med kandidater som kan vända trenden.

Inför EU-valetden 26 maj har Miljöpartiet nu presenterat sina toppkandidater och det handlar om kända namn. Överst står Alice Bah Kuhnke, 46, som varit kulturminister i regeringen sedan 2014, då hon oväntat tog klivet in i politiken. På andra plats står den tidigare från SVT kände meteorologen Pär Holmgren, 54, som nu tar steget in i politiken. I dag arbetar Holmgren som naturskadespecialist.

Valet av Bah Kuhnke är sannolikt en kombination av orsaker. Bah Kuhnke bör rimligen ha förlorat den interna maktkampen om posten som språkrör. Så sent som för ett halvår sedan kommunicerade hon att hon stod till förfogande. Samtidigt är antalet reträttposter efter ett regeringsskifte till en borgerlig ministär begränsat. Bah Kuhnke har i och för sig en bakgrund som generaldirektör för Ungdomsstyrelsen men har annars presterat blekt som förvaltningschef och som minister genomfört en rad med kritiserade förslag och utredningar. Utvecklingen av SST, Myndigheten för stöd till trossamfunden, från att vara en förvaltningsmyndighet till att bli en hybrid mellan religiöst samfund och statlig myndighet, är i allra högsta grad ett resultat av Alice Bah Kuhnke. Under hennes tid som minister har studieförbundet Ibn Rushd inflytande på politiken ökat markant.

Men i en EU-valrörelse är inte detta relevant. Där kommer det i ännu högre grad vara en fråga om lyskraft och genomslag. Bah Kuhnkes paradgrenar.

Även Pär Holmgren är ett lyckokast. Akademiker, meteorolog och samtidigt miljöprofilerad aktivist. Holmgren har gjort sig känd som miljöengagerad men gjorde samtidigt en snygg sorti från SVT innan han engagerade sig politiskt i Miljöpartiet. Holmgren valde att mellanlanda som naturskadespecialist i ett par år innan han började arbeta politiskt. Gränsen till SVT har kunnat hållas kliniskt ren.

De båda kandidaterna adresserar olika väljargrupper. Bah Kuhnke den yngre väljarkåren och Holmgren den miljömedvetna medelklassen som befinner sig i medelåldern och har någon form av postgymnasial utbildning. Där Bah Kuhnke behärskar improvisation och slagfärdighet, oavsett substans, kompletterar Holmgren henne med en lågmäld, påläst, utstrålning.

Hur lyskraften skiljer sig mellan partierna är slående. Ställ Alice Bah Kuhnke bredvid Moderaternas toppnamn Thomas Tobé och skillnaden borde bli uppenbar. Den ena utstrålar framtid och fräschör, den andre gårdagens numera pulvriserade riksdagsallians och allmän tristess. Även i duellen mot Centerpartiets Fredrick Federley är skillnaden slående. Miljöpartiet har goda förutsättningar att vinna den absoluta merparten av “gröna” röster.

Även om Miljöpartiets opinionssiffror idag, om det vore riksdagsval, skulle leda till att de hamnade utanför spärren kan dessa nu räddas av två kandidater som egentligen är avsedda för ett helt annat val. Valet till EUP. Sammanfaller datumen för valet till EUP och riksdagen är det sannolikt jack-pot för Miljöpartiet.

Tempot som riksdagen och talmannen håller, med i snitt en statsministervotering var 40:e dag, borgar för att Miljöpartiet har alla möjligheter i världen att göra ett succéval till EUP och ett eventuellt extraval till riksdagen. Trots en trött Lövin och en ännu tröttare Fridolin.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.