“En modern och rättvis dom” – Vad är ett rättvist straff för våldtäkt?

Ann Heberlein. Photo by Wilmarsgard.
  • Lördag 15 Dec 2018 2018-12-15
E-post 1146

Domen mot den så kallade ”Kulturproflen”, Jean-Claude Arnault, har väckt reaktioner. Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet och Lena Andersson, författare och kolumnist på Dagens Nyheters ledarsida, är två av dem som reagerat. De ifrågasätter, i korthet, domens rimlighet. Efter att ha läst domen sällar jag mig till de kritiskas skara.

Lena Andersson gästade Studio Ett i SR P1 i torsdags med anledning av sin kritik mot domen. Andersson menar att det, givet kvinnans agerande, är orimligt att döma Arnault för våldtäkt i två fall. Varför valde kvinnan att träffa Arnault igen, efter att han enligt hennes uppgift, våldfört sig på honom? Är det rimligt att tänka sig att en våldtagen kvinna sätter sig på ett flygplan tillsammans med sin dotter för att åka till Paris, bo hos och umgås med den man som några månader tidigare har begått ett sexuellt övergrepp mot henne? Andersson, liksom Linderborg, ifrågasätter helt enkelt om kvinnans reaktion – hennes bristande rädsla och frånvaron av behovet av att fjärma sig från den anklagade mannen – talar för att två våldtäkter begåtts. Andersson diskuterade med den tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem och hans inställning förvånade mig en smula. Hans bedömning av domen mot Arnault är att den är ”modern och rättvis”.

Huruvida domen är modern kan jag inte bedöma. Jag förstår inte ens vad Alhem menar med begreppet modern. Om den är rättvis kan man verkligen fundera några varv ytterligare kring. Jean-Claude Arnault, en man i sjuttioårsåldern och tidigare ostraffad, döms alltså till två och ett halvt års fängelse för våldtäkt i två fall. Våldtäkterna begicks under 2011 mot samma kvinna med några månaders mellanrum. Kvinnan anmälde våldtäkten i samband med #metoo-rörelsen hösten 2017. Hon ådrog sig enligt uppgift inga fysiska skador och kände sig alltså inte räddare för gärningsmannen än att hon valde att träffa honom fler gånger samt sova över hos honom. Utan att fördjupa mig i frågan om brottsrubriceringen våldtäkt är rimlig vill jag diskutera påföljden. Vad betyder det att en dom är, som Alhem säger, rättvist? Vad är en rättvis dom i ett våldtäktsfall?

Varför utdömer vårt rättsysten överhuvudtaget straff – och vilken funktion fyller de? Påföljden, eller straffet, kan förstås som en korrigering av den felande, alltså ett sätt att berätta för den dömde att han gjort fel. Straffet kan även förstås moralpedagogiskt, det vill säga straffet sänder ett budskap till medborgarna i det aktuella samhället att den straffade handlingen är oacceptabel. Straffet är också ett sätt att ta ställning för offret och hennes sak genom att fördöma det som gjorts mot henne. I detta bör straffet stå i proportion till den skada som åsamkats offret – straffet är alltså en värdering av skadan.

I det sistnämnda perspektivet ter sig den påföljd som tilldömts Arnault märklig. I jämförelse med andra våldtäktsdomar jag tagit del av ter sig straffet oproportionerligt hårt. Låt mig ge några exempel i fall där dom föll 2016 och 2017:

  • Mål B 917-17 Eksjö tingsrätt, grov våldtäkt. Två mån våldtar en sjuttonårig tjej utomhus på en campingplats. Sperma från förövarna påträffades i flickans vaginalöppning och i ändtarmen. Flickan var hysterisk när polisen fann henne. Hon hade skador efter bett på höger arm. Sjukvårdspersonalen beskriver henne som i det närmaste okontaktbar. Fardin och Komail dömdes till två års fängelse vardera samt utvisning ur landet med förbud att återvända inom tio år.
  • Mål B 4383-14 Linköpings tingsrätt, våldtäkt. J, en kvinna i tjugoårsåldern blir överfallen och våldtagen utomhus av en okänd man vid halvfyratiden på morgonen när hon är på väg hem till en kompis. Gärningsmannens sperma återfinns i hennes vagina och på hennes blygdläppar. Han slog henne upprepade gånger i ansiktet, hotade henne till livet och stal hennes p-piller och mobiltelefon. Kvinnan mår mycket dåligt efter händelsen och är sjukskriven under lång tid. Mirwais dömdes till tre år och fyra månaders fängelse samt utvisning ur riket på tio år.
  • Mål B 1351-16 Luleå tingsrätt, grov våldtäkt på barn. En femtonårig pojke blir misshandlad samt oralt och analt våldtagen av en ung man på ett HVB-hem. Pojken är i chock när personalen finner honom. Mohammed döms till fängelse i två år och fem månader och utvisas ur landet på tio år.
  • Mål B 229-17 Södertörns tingsrätt, grov våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt. Två unga kvinnor blir våldtagna av tre unga män i en lägenhet i Bandhagen. Sperma från gärningsmännen återfinns i kvinnornas trosor, på deras kroppar och i vagina. En av de unga kvinnorna försökte ta livet av sig efter händelsen. Hon uppger att hon ”förlorat sin heder”. Aziz döms för grov våldtäkt med påföljden ett år och tio månader samt utvisning ur landet till 2027. Omid döms för grov våldtäkt och ringa misshandel. Påföljd blir sluten ungdomsvård i tio månader samt utvisning ur Sverige i tio år. Abdul döms för våldtäkt. Påföljden blir sluten ungdomsvård i fem månader.

Kanske är det inte domen mot Arnault som är för sträng. Kanske är det snarare de övriga domarna som är för milda? Tanken att det är skillnad på offer och offer släpper dock inte taget om mig. Arnault dömdes för våldtäkt på en etablerad, intellektuell medelklasskvinna. En sån kvinna som nämndemännen kan identifiera sig med. Dessutom en kvinna som, trots sin anonymitet, fått stort stöd av hela offentligheten. Det fanns utan tvekan en förväntan om ett hårt straff. De två ensamkommande flickorna som blev våldtagna i Bandhagen hade ingen hejaklack i media. Det hade inte den femtonåriga pojken som blev våldtagen på ett HBB-hem heller, eller den unga tjejen som blev våldtagen av två män på en campingplats. Ingen skrev några kulturkrönikor i deras sak. Likhet inför lagen gäller inte bara den som döms. Den principen gäller också offret.

 

Ann Heberlein

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se