FLASH: Analys av Frankrikes president Emmanuel Macrons tal till nationen

  • Måndag 10 Dec 2018 2018-12-10
E-post 341

Fransmännen hade väntat i veckor och på måndagskvällen kom det: ett förinspelat, 13 minuter långt tal av president Emmanuel Macron i syfte att blidka de gula västarna som i snart en månad protesterat mot hårda ekonomiska villkor.

Det var ett avgörande tal för den impopuläre presidenten och han  gav en rad löften om ekonomiska förbättringar och bad om ursäkt för att han uppfattats som brysk och stundtals hånfull. 

  • Minimilönen ska höjas med tusen kronor före skatt , vilket efter skatt bör innebära runt  7- 800 kronor mer i månaden.
  • De företag som kan och vill ska kunna ge en skattebefriad julpeng med ett tak på tiotusen kronor till sina anställda. Övertid ska inte beskattas.
  • Pensionärer som har en inkomst under motsvarande 20 000 kr i månaden ska inte få en höjd socialavgift, CSG, som planerats.

Därutöver talade Macron om hur man ska se över social service och infrastruktur på landsorten, kommande valssystem etc. Det var en leende president som gjorde en mea culpa. Sade sig ha hört fransmännen och öppnade julsäcken. Men så snart klapparna delats ut och den eleganta inramning till hans tal från Elyséepalatset tonat bort från TV-rutan kom kritiken från de politiska motståndarna. De påpekade genast hur viktiga grupper glömts bort: deltidsarbetande, arbetslösa, pensionärer med låga inkomster etc.

Det  sades också att kostnaden för reformerna som presidenten utlovade för att blidka  de protesterande fransmännen skulle komma att bekostas av skattekollektivet.

Det faktum att han började sitt tal med att fördöma allt det våld som följt i de senaste demonstrationernas spår uppfattades av många som ett angrepp på demonstranterna.

Bedömningen på måndagskvällen  var att presidenten antagligen köpt sig tid och att demonstrationerna ska avta. Återstår att se hur  länge fransmännens tålamod varar för att se att reformerna verkligen kommer ge ett tillskott i deras plånböcker.

Bara timmarna före Emmanuel Macrons tal lät presidenten ett trettiotal personer representerande arbetsgivare, arbetstagare och intresseorganisationer uttala sig om den pågående krisen vid ett möte i Elyséepalatset. Utan att bemöta deras synpunkter.  Att sammankalla dess tunga aktörer samma dag som han skulle hålla ett i detalj redan förberett tal visar på hur formen tagit plats före innehållet. På samma sätt har han de senaste veckorna kallat till sig grupper av politiker, men varje gång till Elyséepalatset istället för att han själv sökt medborgarna där de bor och verkar.

Texten uppdateras under tisdagen.

 

Chris Forsne

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.