Halsuhggningen i Imlil: SVT främsta producenten av skadliga “Fake News”

  • Torsdag 27 Dec 2018 2018-12-27
E-post 2563

Nyheter Idag granskar SVT rapportering om halshuggningarna av de två skandinaviskorna i Marocko. Den komparativa granskningen av terrormorden, där terrordådet i Trotllhättan läggs bredvid de i Imlil, är heltäckande i själva händelseförloppet och SVT framträder mer att rapportera ”views”, perspektiv, än ”news”, nyheter. “Views” på gränsen till “Fake News”.

Det som dock saknas är hur både SVT Nyheter och Nyheter Idag sedan rapporterar om reaktionerna. Där allmänhetens vrede över Trollhätte-attentatet rapporteras ingående, men med uppenbara brister vilket ledarsidorna.se rapporterat om tidigare genom att låta de anhöriga komma till tals för första gången, täcks inte reaktionerna i Marocko alls i någon större utsträcknig av någon svensk medieaktör.

Reaktionerna har varit historiskt kraftiga – senast denna form av folkresning mot ISIS eller AQiM märktes av var vid Casablanca-bombningarna 2003. Sedan de bestialiska, och rituella halshuggningarna, av de två kvinnorna i Imlil har ett antal i arabvärlden mycket ovanliga reaktioner registrerats hos allmänheten. 

  • Företrädare för de tre abrahamitiska religionerna har gått samman mot våldstillämpande islamism
  • Marocko har den kanske hårdaste rättstillämpningen mot återvändande IS-terrorister i arabvärlden
  • Idag har 200 av de uppskattningsvis 1 600 marockanska IS-terroristerna återvänt. Samtliga har omhändertagits vid återvändandet av marockanska myndigheter och dömts till mellan 10 och 15 år i fängelse. Bara för att ha tillhört IS. I Sverige finns inte motsvarande attityd eller möjlighet till direkt straffutmätning. Väl i fängelse kan straffet förlängas om fortsatt utredning visar på folkrättsbrott som folkmord
  • Att ”återvändarna” skulle få en första kontakt med socialtjänsten eller motsvarande som i Sverige är främmande för ett enigt marockanskt parlament. Den svenska lagstiftningen och attityden till IS, AQiM och Boko Haram är helt främmande i Marocko. De flesta anser, med viss rätt, att vi är idioter. De har viss erfarenhet av att hantera terrorister och våldstillämpande islamister att bygga sin uppfattning på. De vet med empiri som grund vad det är som är det enda som kan skydda går ut på
  • Det mest remarkabla som skett är upprop har startats av marockanska medborgare för att för första gången sedan 1993 tillämpa dödsstraffet för det som enligt den marrockanska brottsbalken definieras som ”intentional killing”, i artiklarna 392 och 393 mot de idag 18 gripna. Något sådant har inte skett sedan 2003 när Casablanca-bombningarna genomfördes och tog flera liv
  • Framför den norska ambassaden visade hundratals marrockaner sitt stöd genom att demonstrera med skyltar ”Idag är vi alla norrmän”
  • Innan den norska kvinnans Facebook-profil togs ned hade 38 000 marockaner tagit avstånd från det bestialiska rituella mordet
  • En av förövarnas bröder trädde fram i marockansk media och önskade dödsstraff för sin bror mördaren.

 

Uppropet för att tillämpa dödsstraffet på de nu 18 gripna terroristerna.

 

Att Marocko anses vara ett, i relativa termer, säkrare land än övriga länder i Mellanöstern är ingenting som framgått. Men trots den relativa säkerheten finns det spänningar i befolkningen och det område där morden begicks ligger i ett område som domineras av berber.  Berbernas kamp för autonomi, eller självständighet, är en lika lång kamp som Islam varit närvarande i denna del av Nordafrika. Det första upproret daterar bak till 700-talet enligt vår tideräkning. 

Berbernas marockanska historia är en kantad med blod och utanförskap och det är först sedan den nuvarande marockanska regeringen och kungen arbetat med aktiva program för att lösa motsättnigarna sedan 2011 då berberna såg ut att radikaliseras till att ta till våld som direkt följdeffekt av den arabiska våren som situationen börjat stabiliseras.

Grannlandet Algeriet har i motsatts till Marocko fortsatt på en repressiv politik mot berber. De fick bland annat rätten till sitt eget språk först 1989 och deras krav på inflytande, ens lokalt, erkänns inte alls.

Även om Imlil är beläget i Atlas-bergen finns det genom sitt kulturella ursprung direkta kopplingar till berberna i de mer oroliga Rif-bergen. Sedan 2016 har spänningarna ökat. Berberna i Rif-bergen upplever sig, med viss rätt, som andra klassens medborgare precis som berberna i övrigt i Marocko och de angränsande länderna. Spänningar, och en i många avseenden fortfarande korrupt stat,  som utnyttjas av våldspraktiserande islamister och tar sitt ursprung i en händelse 2016.

Allt började i oktober i Al Hoceima, med 56 000 invåndare vid Medelhavskusten. Fiskaren Mouhcine Fikri fångades med fångst av rödlistad svärdfisk. När polisen och hamnens tjänstemän slängde fisken i en sopbil hoppade Fikri in när han försökte återta fångsten och krossades ihjäl av lastbilens komprimerare. Bilden av hur myndihgeterna behandlar medborgarna, som sopor, har sedan dess använts av separatistiska rörelser där IS och AQiM kunnat rekrytera och bygga upp nya terrorceller.

En annan källa till oro och terrorism är den icke lösta frågan om Västsahara där Polisario haft en historisk roll som rekryteringsbas för bland annat AQiM. Idag ser situationen annorlunda ut då Polisario numera öppet stöds av bland annat Hezbollah och mullorna i Teheran. Oavsett vilka som stödjer den formen av terrorism öppet har det socialdemokratiska partiet via SSU en lång tid av att öppet ge sitt politiska stöd till Polisario. 

De rituellt utförda halshuggningarna av de två kvinnorna i Imlil, Marocko, innehåller en oerhörd dramatik i kampen mot terrorism. Där Sverige, genom sitt engagemang i Polisario och där berbernas historia går hand i hand med islamismens landvinnigar trots att islamismen haft en mycket äldre historia av att förtrycka och förfölja berberna. Det enda positiva i denna historia är hur religiösa ledare, även imamer, och vanligt folk i Marocko, reagerar.

Läs mer: Islamismens moderna historia – den tysta islamismen farligare än den våldstillämpande.

Det är detta som är skillnaden mellan att rapportera ”views” eller ”news”. Att som SVT helt försöka spela bort korten för nyhetskonsumenten eller att sätta stopp för nyhetsrapporteringen vid ett givet läge för att sätta en viss bild av händelseförloppet är mer av ”views”. Det är illa nog att inte kalla en rituell halshuggning vid dess rätta namn. Men SVT gör sedan det hela ännu värre genom att inte rapportera hur det marockanska folket reagerar utan slår istället stopp och möjliggör för de krafter att vilja polarisera debatten ytterligare genom att sprida märkliga rykten. Som att UD skulle gått ut med en generell rekommendation att undvika muslimska länder.

SVT levererar “Fake News” med inslag av “Views” eller åsikter. Som skadar alla i slutändan. Exakt den strategi som spelar islamisterna i händerna.

 

 

Du kan alltid stödja Ledarsidorna.se ambitioner att alltid kunna ge det extra, i form av källmaterial eller unikt annat material som nyheten om uppropet för att tillämpa dödsstraffet i Marocko efter morden. Något som inte rapporteras heller i svensk media via att bli prenumerant eller via 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Redaktörens kommentar:

Det är ingen hemlighet att jag har goda relationer med Marocko sedan många år.

Under veckan har alla mina marockanska vänner hört av sig och uttryckt sin avsky för de bestialiska och rituella avrättningarna av de två kvinnorna. Även djupt religiösa vänner och de jag lärt känna vid Marockos största Imam-akademi, Mohammed VI akademien för Koranstudier i Rabat.

Att just religiösa ledare, även sådana som tillhör Muslimska Brödraskapet i Marocko, träder fram och uttrycker sin avsky gör att legitimiteten i det bestialiska dådet urholkas även i religiösa kretsar. Detta agerande från religiösa ledare kan möjligtvis hända i Jordanien men tystnaden från religiösa ledare i övrigt, som imamer, är det som är långsiktigt den farligaste utvecklingen. Även i Sverige.

Genom de svenska imamernas eller andra muslimska ledares om inom Ibn Rushdsfären ovilja eller oförmåga att fördöma morden ges den formen av islamism legitimitet på exakt samma sätt som SVT censur av de verkliga händelseförloppen.

Allt spelar då islamisterna i händerna som inget annat önskar än att polarisera och provocera fram motreaktioner. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se