Idag 70 dagar utan vald statsminister – utvecklingen i kommunerna allt mer akut

  • Måndag 3 Dec 2018 2018-12-03
E-post 685

Statsminister Stefan Löfven (S) får mer tid för att få ihop sitt förslag regeringsalternativ. Måndagens pressträff med talmannen och Löfven kommer därför att flyttas fram. Talmannen kommer tidigast onsdagen den 5 december klockan 09:00 att lägga fram förslag till statsminister för riksdagen, enligt ett pressmeddelande.

Talmannen börjar därmed ta stora risker. Det har idag förflutit 70 dygn utan att Sverige haft en ordinarie regering. På 70 dygn borde parterna ha kunnat identifierat likheter och skillnader istället för att som nu, försöka få ytterligare några dygn på sig innan den andra talmansrundan fullbordas med en votering i kammaren. Kan inte Stefan Löfven leverera på onsdag det han övertygat Andreas Norlén om att han kan leverera resultat stänker misstroendet från väljarna även på talmansämbetet som än så länge stått ovanför partikäbblet.

Väljer Talmannen att inte avsluta denna talmansrunda med en votering är det förödande för talmansämbetet och bidrar till att öka föraktet bland allt mer polariserade väljare.

Situationen ute i landet börjar bli ohållbar för många kommuner och myndigheter. Polisen och Försvarsmakten är myndigheter som påverkas direkt av vilken regering som till slut blir vald. Regioner, landsting och kommuner indirekt då deras eget skatteunderlag kompletteras med dels det kommunala utjämningsbidraget, dels olika former av riktade insatser som nu ständigt skjuts på framtiden. Mest akut för kommunerna är den budgetförstärkning om fem miljarder kronor som nu försenats. 

Kommunerna har hela tiden Kommunallagen att förhålla sig till, närmare bestämt dess 11 kapitel. Om ordnade finanser. Kommunerna får helt enkelt inte riskera kommunens finanser. Och många kommuner ligger redan idag i farozonen för att behöva saneras ekonomiskt.

Många kommuner, däribland Härnösands kommun som för några veckor utnyttjat hela checkkrediten, står nu inför att skära ner i sin verksamhet. Det innebär att vakanser i vården, skolan och omsorgen inte fylls med timvikarier, det innebär försenade byggstarter av bostäder, det innebär längre handläggningstider i socialtjänsten och kraftiga neddragningar i de områden som inte är tvingande för kommunerna att leverera tjänster till medborgarna. Även om bostadsproduktion är en kommunal angelägenhet finns det en rad med tolkningsproblem inom detta område.

Bostadspolitiken är en fråga som är uppe i samtalen mellan parterna. Socialdemokraterna respektive Centerpartiet och Liberalerna har diametralt olika syn på denna. Utformningen av denna påverkas i allra högsta grad av den tvingande Socialtjänstlagstiftningen och ytterligare osäkerhet på bostadsmarknaden skapas nu genom att flera kommuner väljer att inte förlänga de tillfälliga bostadskontrakt som nyanlända erhåller vid kommunplacering. Kommunerna saknar i allt väsentligt såväl ekonomiska resuser som bostäder för att kunna lösa de uppkomna situationerna.

I premiummaterialet kan du ta del av en konsekvensbeskrivning av en fortsatt uppskjutning av de reformer som krävs inom bostadspolitiken och Socialtjänstlagen. 

Trångboddhet och hemlöshet påverkar i allra högsta grad kommunernas ekonomi långsiktig. För att inte tala om de enskilda människorna där trångbodda barnfamiljer i utanförskapsområden döms till ett utanförskap som går i arv.

Oförmågan att bilda en beslutsför regering slår hårdast, vilket är föga förvånande, på de svagaste grupperna i samhället.

Alla dessa allt mer akuta konsekvenser bör rimligen vara känd materia för riksdagspartiernas partiledningar men tycks inte vara något som stör dem nämnvärt.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se